Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07201 Технология и конструирование изделий легкой промышленности в РИУ

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • математика, ғылым және техника білімін қолдану
 • эксперименттерді жобалау және жүргізу, сондай-ақ деректерді талдау және түсіндіру
 • техникалық стандарттар мен кәсіби нормативтерді ескере отырып, шешімдерді интеграцияланған жүйелерді іске асыру және жүйелерді әзірлеудің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын меңгеру
 • сандық жобалау және кәсіби және бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану дағдыларын меңгеру
 • тиімді қарым-қатынас жасау, пәнаралық командаларда жұмыс істеу
 • техникалық мәселелерді анықтау, тұжырымдау және шешу
 • кәсіби және этикалық жауапкершілікті түсіну
 • жаһандық, экономикалық, экологиялық, құқықтық және әлеуметтік контексте техникалық шешімдердің әсері
 • өмір бойы оқу қажеттілігін мойындау және өз бетінше оқу
 • инженерлік практика үшін қажетті әдістерді, дағдыларды және қазіргі инженерлік құралдарды қолдану
 • экономикалық, экологиялық, әлеуметтік, саяси, денсаулық және қауіпсіздік сияқты шынайы шектеулер шеңберінде қажетті қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жүйені, компонентті немесе процесті жобалау қабілеті.
 • эрудицияның болуы, қазіргі қоғамдық және саяси мәселелерді білу, мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру
Top