Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07101 Электроэнергетика в АЭжБУ

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары кәсіптік білім берудің базалық бағдарламасына негізделген жоғары білім берудегі педагогикалық іс-әрекеттерге кешенді психологиялық, білім беру, әлеуметтік-экономикалық және ақпараттық технологияларды оқыту. Жоғары мектептің мұғалімінің кәсіби және педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, болашақ мұғалімдерді жалпы мәселелермен, жоғары мектеп педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздерімен таныстыру, талдау және жоспарлау, оқыту және тәрбиелеу үшін заманауи технологиялар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модельдеу және ғылыми тәжірибе теориясы
  Несиелер: 5

  Энергетикалық желілер мен жүйелердегі электрфизикалық процестерді компьютерлік үлгілеумен байланысты бірқатар сұрақтар оқытылады. Эксперименттердің сандық деректер массивтерін өңдеудің классикалық алгоритмдерінің негіздері, Ғылым: математикалық статистика, ықтималдық теориясы. Нақты эксперименттерді имитациялайтын модельдерді қазіргі заманғы бағдарламалау міндеттері, Электр энергетикасы саласындағы ғылыми, техникалық мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр жүйелер мен тораптардын эксплуатациясың негізгі мәселелері
  Несиелер: 5

  Энергияны басқарудың барлық иерархиялық деңгейлеріндегі электр желілері мен жүйелерін пайдаланумен байланысты мәселелермен, олардың электр жабдықтарын есептеу, жобалау және пайдалану принциптерімен танысу, сондай-ақ энергетикалық объектілерді диспетчерлік басқару дағдыларын меңгеру және төтенше жағдайларда диспетчерлердің іс-әрекеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модельдеу негізі және ғылыми мен инженерлік тәжірибенің мәліметтерін өңдеу
  Несиелер: 5

  Эксперименттер сериялары сандарының массивтерін математикалық өңдеумен байланысты мәселелердің бір қатары зерттелді. Электрэнергетика саласында көпнышанды эксперименттерді өткізуді жоспарлаудың әдістемеліктері. Ықтималдық теориясының және Математикалық статистиканың негізгі заңдары. Электр тораптарында және жүйелерінде инженерлік эксперименттерді, нобайларды және өтпелі физикалық процестерді ынталандыруға қажет замануи бағдарламалық өнімдер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Магистранттарға философиялық білім негіздерін зерделеу: ғылым тарихы мен философиясы, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың философиялық және әдіснамалық мәселелері және т.б. Магистранттарға танымның ғылыми әдісін қолдануға және ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орта және төмен кернеудегі желілердің автоматтандырылған жобалауы
  Несиелер: 5

  Орта және төмен кернеулі желілерде жүктемелерді бөлу, электротехникалық жабдықтарды таңдау, ҚТТ анықтау, қорғаныс элементтерінің параметрлерін таңдау, реактивті қуатты компенсациялау бойынша компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы есептерді ұйымдастыруды үйренеді. Заманауи техникалық және бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, жобалауда жаңа технологияларды енгізе отырып, Moeller бағдарламалық кешенін пайдалана отырып, төмен және орта кернеулі электр желілерін автоматты жобалау негіздеріне оқыту жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Электр энергетиканың ғылыми-техникалық мәселелері
  Несиелер: 3

  Электрэнергиясын алу технологиясын зерттеу және электрэнергияның қажеттілігі өсуімен және дәстүрлі электрстанциялары үшін отынның таусылатынына байланысты мәселелерді зерттеу. Электрэнергетикадағы пайда болған проблемаларды шешу жолдарын қарастыру және оларды шешудің халықаралық тәжірибесімен танысу. Электрэнергетика проблемаларының пайда болуының негізгі себептерін шолу, олардың қоршаған ортаға және экономикаға әсері, іс жүзінде мәселелерді шешудің мүмкін нұсқаларын анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттерді оқыту және тәрбиелеу психологиясының негіздерін оқып үйрену, жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, педагогикалық қызмет саласындағы кәсіби мүмкіндіктерді кеңейту. Магистранттарға психодиагностикалық зерттеу әдістерін қолдануды үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған электр жетегі құралдарымен энергияны үнемдеу
  Несиелер: 5

  The course discusses possible ways and means, general principles and means of energy saving in the electric drive and means of an automated electric drive. The questions of optimization of electric drives of direct and alternating currents in terms of electricity consumption and the main aspects of energy saving are outlined. The economic and technical issues of designing electric drives for industrial installations in energy-saving modes are considered.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Күн және геотермалды электр энергиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі күн және геотермалдық энергияның жетістіктері және күн және геотермалдық электр станцияларын есептеу әдістері туралы білімді меңгеру. Геотермалды және күн энергиясын электр және жылу энергиясына түрлендіру және күн және геотермиялық қондырғылардың электр жабдықтарын зерттеу мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Магистранттардың базалық коммуникативтік дағдыларын игеру және меңгеру және шет тілінде ақпаратты іздеу, өңдеу және беру бойынша табысты кəсіби қызмет үшін қажетті дағдылар. Бағдарламаның оқу-тәрбиелік компоненттері қатарлас және кәсіби құрамдас бөлікпен бірге жүзеге асырылады, өйткені тілдің көмегімен бакалавриат практикалық қызметтің барлық салаларынан білім алады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алысқа электр жеткізудің негізгі режимдері
  Несиелер: 5

  Ұзақ қашықтықтарға асқын жоғары кернеуде электрэнергияны жеткізу мәселелерін зерттеу АЖК (СВН). АЖК электр тораптарының орын ауыстыру сұлбаларын құру және параметрлерін анықтау. Негізгі теңдеулер және алғашқы деректерді тапсыру тәсілдері. Қалыпты және апатты режимдерді талдау және есептеу. АЖК электрберілістер желілерінің өткізу қабілетін көтеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарату электр тораптарының релелік қорғанысы және артық кернеуді шектеуіші
  Несиелер: 6

  Релелік қорғаныстың күрделі құрылғылары мен микропроцессорлық кешендер мен асқын кернеуді шектеу негізінде тарату желілерінің электр беру желілерін қорғаудың негізгі және резервтік түрлерінің ғылыми және практикалық негіздерін зерттеу. Дәстүрлі және микропроцессорлық базадағы 110-220 кВ желілердің, трансформаторлар мен автотрансформаторлардың релелік қорғаныс принципі мен схемалары, жұмыс принципі мен шиналар мен резервтік құрылғылардың ажыратқыш істен шыққан кездегі қорғаныс схемалары зерттелген. Симметриялы және асимметриялық қысқа тұйықталу токтарының есептеулері PSCAD бағдарламасында орындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автономиялық және жүйелік пайдалану құрылғыларының күштік электр қондырғылары
  Несиелер: 5

  Бұл пән жаңғыртылатын энергияны электр энергиясына түрлендіретін автономды қондырғылардың күштік электр жабдықтарын, сондай-ақ олардың энергияны түрлендіру технологияларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖШЦ озгерісі кезіндегі қацта жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын ЭЭ жүйелер комплекстері
  Несиелер: 5

  ЖЭК есебінен генерацияның кең үлесі бар электр энергетикалық жүйелердің ерекшеліктері көрсетілген. ЖЭК-ті энергетикалық жүйеге біріктіруге кедергі келтіретін негізгі себептер зерттелуде. ЖЭК пайда болғаннан кейін энергетикалық жүйелерде орын алған революциялық өзгерістер қарастырылады. Автономды немесе оқшауланған режимде жұмыс істейтін бөлінген генерациясы бар заманауи орталықтандырылмаған энергия жүйелерінің ерекшеліктері көрсетілген. Энергия түрлендіргіштері мен сақтау құрылғыларының ерекшеліктері және олардың жаңартылатын энергия көздерін энергетикалық жүйеге біріктірудегі рөлі көрсетілген. сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерінің үлкен үлесі бар энергетикалық жүйелердің сенімділігі мен тұрақтылығы мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр техникалық кешендер мен жүйелердің компоненттерін модельдеудің әдістері
  Несиелер: 5

  Электр кешендерінің элементтерін қазіргі заманғы компьютерлік қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып модельдеу әдістері, объектіні сипаттаудан математикалық модельді құрастыруға және эксперимент жүргізуге дейінгі модельдеу процесі зерттеледі, модельдеу нәтижелерін статистикалық өңдеу әдістері қарастырылады. Оқыту процесінде «Mathcad» және «MatLAB» математикалық компьютерлік қосымшалардың ең заманауи нұсқалары қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаны басқарудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Жобаны ұйымдастыруда жобаның рөлін, жобаларды басқарудың қазіргі заманғы тұжырымдамасының негізгі ережелерін түсіну, қазіргі заманғы құралдар мен әдістерді пайдалану; жобаны іске қосу және ұсынылған шаблондар негізінде жобаны басқару және мониторингілеу жоспарын, бастамашылықтың стандартты құжаттарын әзірлеу; жоба мен жұмыстардың мақсатын, міндеттерін, ұйымдық және иерархиялық құрылымын айқындау; жобаның мерзімі мен құнын есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • АБЖ ТҚС жиілік реттегіш электр жетектері
  Несиелер: 5

  Пән жиіліктік – реттелетін электржетегін құрудың теориялық негіздерін, скалярлық және векторлық басқару жүйелерінің жұмыс атқару қағидаларын, АСУТП элементтері бар электржетегінің өзара әсерін зерттеуді мүмкіндік береді. Өндірістік салада жиіліктік- реттелетін электржетектерін қолданудың аумағын кеңейту ЖРЖ (ЧРП) бар басқару жүйелерін бағдарлау, диагностикалау және баптау қабілеттері бар жоғары санатты мамандарды дайындауды талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр энергетикалық жүйелерді апатқа қарсы оперативті және автоматтық басқару
  Несиелер: 4

  Энергия жүйесінің электрэнергетикалық режимінің параметрлерін өлшеуді және өңдеуді, электр тораптарының және генераторлардың элементтерінің жағдайын тіркеуді, апатты процестің аймақта таралуына қарсы әсер үшін басқару командаларын және ақпаратты жеткізуді қамтамасыз ететін апатқа қарсы автоматиканың негіздері жарияланады (ПА). Өзінің энергия түйініңің, энергия ауданының, энергия бірлестігінің шектерінде апатқа қарсы автоматика апатқа қарсы басқарудың барлық мәселелерін шешеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр жабдықтарының диагностикасы және профилактикалық сынақ
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының жағдайын диагностикалау. Оқшаулама сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың сипаттамаларының өзгеруіне әсер жасайтын нышандар. Электржабдығының оқшауламасына әсер жасайтын жылу, механикалық жәнеэлектр жүктемелері. Электроқшауламалық материалдардың сенімділігі. Профилактикалық сынақтардың әдістері. Электр машиналарының және күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшауламаны жоғары кернеумен сынау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік сатып алу қағидаларын, ашықтығын, адалдығы мен тиімділігін қамтамасыз ету шарттарын, мемлекеттік сатып алу тетігін, сатып алу заңнамасын, тендерлік құжаттаманы, техникалық ерекшеліктерді, халықаралық тәжірибені, мемлекеттік сатып алулармен жұмыстағы жаңа құралдарды; квази-мемлекеттік секторда сатып алуды, түрлі ақпараттық сервистерді; мемлекеттік сатып алулардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау жүйесін игереді. Мемлекеттік сатып алу саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өндірістік кәсіпорындарды және қалаларды электрмен жабдықтаудың қазіргі заманғы мәселелері
  Несиелер: 5

  Қалалар мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды энергиямен ұтымды қамтамасыз етудің және электрмен жабдықтау сапасының заманауи мәселелері бойынша тұрақты білім қалыптастыру. Электр энергиясының сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың рұқсат етілген мәндері. Қуат сапасын бақылау. Электромагниттік үйлесімділікке электр энергиясының сапасының әсері. Энергия сапасының көрсеткіштерін статистикалық бағалау. Өнеркәсіптік электр желілеріндегі кернеудің сапасын жақсарту әдістері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр тораптарындағы толқындық процесстер және кернеу асқыны
  Несиелер: 5

  Электр жабдықтарында, электр желілерінде және жүйелерінде толқындық процестердің пайда болуы мен дамуы теориясы бойынша білімді меңгеру. Жоғары кернеулі оқшаулағыш құрылымдарды есептеу және талдау. Сыртқы және ішкі асқын кернеулерді есептеуде «Компьютерлік жоғары вольтты зертхана» (CHVLaboratory) бағдарламалық құралын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнайгазөткізгіштерінің мұнай айдайтын және компрессорлық стансаларының қазіргі электр жетегі
  Несиелер: 5

  Мұнай мен газды тасымалдау кезінде орталықтан тепкіш сораптар мен газ айдау қондырғыларының жиілікпен басқарылатын асинхронды электр жетегі жүйелеріндегі электромагниттік және электромеханикалық процестер ағынының негізгі заңдылықтары қарастырылады. Электр жетектерінің математикалық үлгілері түрлендіргіштердің, электр қозғалтқыштарының, сорғы және компрессорлық қондырғылардың және құбыр өткізгіштердің қасиеттерін ескере отырып келтірілген. Зерттеулер «Mathcad» және MATLAB Simulink математикалық компьютерлік қосымшалары арқылы, сонымен қатар зерттеу стендісінде жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жүйелік және автономды энергетиканың энергия таратушысы ретінде ауа ағыны және желдің динамикалық сипаттамалары
  Несиелер: 5

  Желдің табиғаты. Энергия тасымалдаушы ретінде желдің сипаттамасы. Ауа ағындарының табиғатына сыртқы факторлардың әсері. Ауа райы мәліметтерін статистикалық өңдеу әдістерін оқып-үйрену және потенциалды бағалау. Қазақстанда жел қондырғыларын орналастырудың перспективалық учаскелерін қарастыру. Жел турбиналарының заманауи конструкцияларын зерттеу. Жел электр қондырғылары, жел турбиналары және көп блокты жел электр станциялары. Жеке пайдалануға арналған төмен қуатты жел электр қондырғылары. Энергетикалық жүйелерде энергияны өндіруге арналған жел электр қондырғылары. Жел турбинасының жұмыс режимдерінің ерекшеліктері. Жел турбиналарының аэродинамикалық және энергетикалық сипаттамалары. Жел турбиналарының энергетикалық параметрлеріне желдің динамикалық сипаттамаларының әсері. Энергетикалық жүйелерде энергияны өндіруге арналған жел электр қондырғыларының сипаттамалары. Жел қондырғыларының статикалық және динамикалық сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр жүйелері режимдерінің тұрақтылығын қамтамасыздандырудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Энергетикалық жүйелер мен жүктеме түйіндерінің орнықтылығын есептеуді орындаудың теориялық және практикалық әдістерінің негізгі мәселелері қарастырылады. Тұрақтылықты арттырудың негізгі шаралары келтірілген, олардың жіктелуі келтірілген. Тұрақтылықты арттыру үшін автоматтандырудың қосымша құралдары мен құрылғылары қарастырылады. Тұрақтылықтың математикалық теориясының электр энергетикасында қолданылуы. Электр жүйелерінің режимінің тұрақтылығын есептеу үшін арнайы бағдарламалық құралдарды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электр жабдықтарының оқшауламасының қүйін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 5

  Электржабдығы оқшауламасының тозуы және ескіруі. Оқшаулама ылғалдануының ескіру процесіне және электр кедергісіне әсері. Электр машиналары оқшаулама кедергісінің температурадан тәуелділігі. Май үлгілерін газхроматографиялық талдау нәтижелері бойынша күштік трансформаторлардың оқшаулама жағдайын бағалау. Оқшаулағыштар сапасын бақылаудың акустикалық әдісі. Электржабдығын ағытпай бақылау әдістері. Ақауларды көзбен анықтаудың құралдары.Оқшауламаны бақылау үшін арналған жоғары айнымалы және тұрақты кернеу сынақ қондырғылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гибридті электр энергетикалық жүйелерді синтездеу және автоматты басқару
  Несиелер: 5

  Әртүрлі жаңартылатын энергия көздері негізінде жұмыс істейтін қондырғылардың параллельді жұмыс істеу мәселелерін зерттеу, гибридті жүйелердің тұрақтылығын арттырудың шешімдерін іздеу. Гибридті электр энергетикалық жүйелерді синтездеу және автоматты басқару. Қолданбалы есептерді шешуде пайдалану үшін гибридті электр энергетикалық жүйелерді автоматты басқаруды ұйымдастыру мәселелері және оларды шешудің заманауи әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сызықтық емес және сандық АБЖ
  Несиелер: 5

  Басқару процестерін оңтайландыру мақсатында сызықты емес және цифрлық автоматты басқару жүйелерінің құрылыс принциптері, сызықтық және синтез әдістері ұсынылған. Компьютерлер мен микропроцессорлық технологияны пайдалана отырып, сандық бағдарламасы және оңтайлы адаптивті басқаруы бар заманауи цифрлық жүйелер қарастырылады. Бұл жүйелерді зерттеу MATLAB бағдарламаланатын кешенінде Control System Toolbox Simulink кеңейтімдерімен жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Энерго бірлестіктердің басқарылуының ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Ашық және жабық жүйелерді басқару принциптерін зерттеу, электр энергетикалық жүйелердің режимдерін басқару контурында адаптивті модельдерді қолдану, интеллектуалды электр желілерін құру тұжырымдамасы. Электр энергетикалық жүйелердің режимдерін басқару теориясы және қалыпты және авариялық режимдердегі электр энергетикалық жүйелерді басқару процестерін математикалық модельдеу саласында білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр энергетикадағы беріктікті бағалау және анализдеу әдістері
  Несиелер: 3

  Электр қуатын ұтымды пайдаланудың және өнеркәсіптік кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесіндегі энергия шығынын азайтудың негізгі принциптері, әдістері мен техникалық құралдары туралы білімді игеру, сонымен бірге тұтынушыларды электр энергиясымен нормаланған сапа, сенімділік және тиімділік қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр энергетикадағы беріктікті қамтамасыздандыру және оптимизациялау
  Несиелер: 3

  Өнеркәсіптің әртүрлі салаларын электрмен жабдықтау, энергия үнемдеу, электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігі туралы тұрақты білімді қалыптастыру. Электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігін есептеудің негізгі математикалық әдістерінің қолданылуы, жекелеген электрмен жабдықтау жүйелерінің сенімділігі, СЭС жұмысының сенімділігін арттырудың негізгі жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сапаны жалпы басқару: жалпы тәсіл және энергетикадағы нақты қолданысы
  Несиелер: 4

  Өнеркәсіптік кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесінде электр энергиясын ұтымды пайдалану және энергия шығынын азайту, сонымен қатар тұтынушыларды электр энергиясымен нормаланған сапа, сенімділік және тиімділік принциптері, әдістері мен техникалық құралдары туралы негізгі ақпаратты меңгеру. Сапаның негізгі көрсеткіштері электр энергиясы, сенімділік және тиімділік, энергияны үнемдеудің негізгі әдістері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр энергетикадағы энергияны үнемдеу және электрэнергия сапасы
  Несиелер: 4

  Электрэнергияны үнемдеу және оңтайлы жобалау және электрмен жабдықтау жүйелерін эксплуатациялау сонымен қатар электрмен жабдықтаудың сапасы мәселелері бойынша орнықты білімдерді қалыптастыру. Электрэнергия сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың рұқсат етілген мәндері. Электрэнергия сапасын бақылау. Электрэнергия сапасының электрмагниттік үйлесімділікке әсері. Электрэнергия сапасы көрсеткіштерін статистикалық бағалау. Өндірістік электр тораптарында кернеудің сапасын көтерудің тәсілдері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өнеркәсіпте энергия ресурстарын үнемдеу
  Несиелер: 5

  Энергия үнемдеу және энергиямен жабдықтау жүйесін рационалды жобалау мен пайдалану, өнеркәсіпте электрмен жабдықтау сапасы туралы тұрақты білімді қалыптастыру. Электр энергиясының сапасының негізгі көрсеткіштері және олардың рұқсат етілген мәндері. Қуат сапасын бақылау. Электромагниттік үйлесімділікке электр энергиясының сапасының әсері. Энергия сапасының көрсеткіштерін статистикалық бағалау. Өнеркәсіптік электр желілеріндегі кернеудің сапасын жақсарту әдістері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қосалқы станцияның екінші реттік тізбектерінің жұмыс істеу режимдеріне күшті сыртқы электр магниттік өрістердің әсері
  Несиелер: 3

  Электр энергетикасындағы электромагниттік үйлесімділікті, электр жетегінің жалпы физикалық заңдылықтарын, электромеханикалық жүйе элементтерінің өзара әрекеттесу сипаттамаларын, динамикалық процестердің сипатын зерттеу. Электромагниттік үйлесімділіктің жалпы заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастыру, электромеханикалық энергияны түрлендіру, әр түрлі жүйелердің құрылымы мен сипаттамалары электр жетегі, әртүрлі мақсаттағы жетектердің жұмыс режимдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Электр энергетикадағы электр магниттік сәйкестік
  Несиелер: 3

  Энергияның электрмеханикалық түрленуі, электрмагниттік үйлесудің, электржетегінің әртүрлі жүйелерінің құрылымы және сипаттамалары, арналымы әртүрлі жетектер жұмысы режимдерінің жалпы заңдылықтары қарастырылған. Техникалық құрылғылар мен жүйелердегі физикалық құбылыстарды талдау әдістері, компьютерлік техника және ақпараттық технологиялар және электртехника мен электрмагниттік құбылыстардың негізгі ұғымдары және заңдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON8

  Электр тораптарының жұмыс режимдерін есептеу және электр энергетикалық жүйелердегі ысыраптарды төмендету тәсілдері мен құралдары туралы білімді көрсету, толқындық процестердің әсері және электр жабдықтарына асқын кернеудің әсері және аварияға қарсы автоматиканы әзірлеу негіздері туралы түсініктің болуы.

 • Код ON7

  Электр энергетикалық жүйелердегі және электржетектегі автоматты басқарудың бірлескен сандық жүйелері бойынша білімді, бағдарламалау, жиіліктік-реттелетін Электржетекті диагностикалау және баптау дағдыларын, MATLAB Simulink бағдарламалық кешенінде қазіргі заманғы электржетектің зерттеулерін жүргізе білу.

 • Код ON6

  Энергия ресурстарын сақтау және автономды және жүйелік режимдерде жаңартылатын электр энергиясы көздерін енгізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу. Қолданыстағы энергетикалық объектілерде және экономиканың басқа салаларының кәсіпорындарында жаңа энергия үнемдеуші технологияларды бейімдеу.

 • Код ON2

  Электр энергетикасының ғылыми-техникалық мәселелерін, халықаралық желілердегі ғылыми ақпаратты өз бетінше талдай алады, технологиялық процестерді моделдей алады және ғылыми эксперименттерді ұйымдастырады және жүргізеді, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өңдейді және ресімдей алады.

 • Код ON10

  Педагогикалық қызметке дайындығын көрсету және аудиториялық оқу сабақтарын өткізу, магистрлік диссертациялар мен ғылыми жобаларды рәсімдеу және жазу дағдысын қалыптастыру.

 • Код ON3

  Энергетикалық жабдықтарды қазіргі заманғы диагностикалау және сынау, электр энергиясының сенімділігі мен сапасын арттыру саласында, сондай-ақ электр энергетикасындағы электромагниттік үйлесімділік мәселелерінде теориялық және практикалық білімдерін көрсету.

 • Код ON5

  Электр энергетикалық жүйелердің орнықтылығын қамтамасыз ету құралдары мен тәсілдерін енгізу бойынша жобаларды басқару, жүйелік және автономды пайдаланудағы электр жабдықтарын жаңғырту, оларды автоматты басқару және тиімді пайдалану дағдыларын меңгеру.

 • Код ON1

  Ғылым философиясы, жоғары мектеп педагогикасы, шет тілдері және басқару психологиясы негізінде өзінің зияткерлік деңгейін жетілдіру және дамыту қабілетін көрсетеді. Өзінің ғылыми дүниетанымын кеңейту және жаңа білім мен іскерлікті өз бетімен алуға қабілетті.

 • Код ON9

  Энергетикалық кәсіпорындарды ғылыми басқару бойынша білімді, жобалық шешімдердің тиімділігіне техникалық-экономикалық талдау жасай білу, жобалаудың ғылыми және инженерлік-техникалық есептерінде қолданбалы бағдарламаларды автоматты жобалау және пайдалану жүйесімен жұмыс істеу дағдысы.

 • Код ON4

  Электр энергетикасының ғылыми-техникалық міндеттерін шешуде қазіргі заманғы компьютерлік және ақпараттық технологияларды, сандық техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді тиімді пайдалану қабілеті. Электр энергетикалық жүйелердің элементтерін модельдеу және Rastr Win, PS CAD және MatLab компьютерлік бағдарламаларымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

Top