Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07111 Теңіз техникасы және технологиялары (бейіндік) в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Еңбек қызметі барысында менеджмент негіздері мен басқару психологиясын, эксперименттік зерттеу әдістерін, шет тілін еркін меңгеру деңгейінде білімдерін пайдалана отырып, өндірістік және зерттеу міндеттерін шешеді
  • Теңіз техникасы, энергетикалық кешендерді модельдеу, жобалау және автоматтандыру саласындағы теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін заманауи цифрлық және ақпараттық технологияларды жүйелейді және қолданады
  • Эксперименттік зерттеу міндеттерін қоюда және шешуде зерттеудің және патенттік іздеудің заманауи әдістемелерін қолданады
  • Экологиялық қауіпсіз пайдалануға конструкторлық-технологиялық дайындық кезінде автоматтандыру құралдарын қолдана отырып, кеме жабдықтарының әртүрлі түрлеріне, оның ішкі жүйелері мен элементтеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізеді
  • Аралас қозғалтқыштардың жұмыс процестерінің теориясы, кеме қозғалтқыштарының бұралу тербелістерін және жылу кернеулерін есептеу бойынша зерттеулерді қарайды және талдайды
  • Теңіз техникасының конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып, жаңа технологиялық схемаларды жобалайды және жаңғыртады, технологиялық параметрлерді таңдайды, жабдықты таңдауды есептейді; жобалау шешімдерінің тиімділігін қамтамасыз ететін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлейді; теңіз техникасын пайдалану, қызмет көрсету және сынау нәтижелерін талдайды және бағалайды
  • Басқарушылық шешімдер қабылдайды, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді қарым-қатынас жасайды
  • Өзінің зерттеу қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады, одан әрі кәсіби даму бағыттарын айқындайды
Top