Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D08101 Ауыл шаруашылығы дақылдарының генетикасы және селекциясы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның негізгі мақсаты - мемлекеттік мекемелерде және ауылшаруашылық құрылымдарында өндірістік- басқару, зерттеу қызметтерін әртүрлі оқу орындарында педагогикалық қызмет атқара алатын, генетиканың заманауи әдістерін қолдану арқылы селекцияның ғылыми және тәжірибелік мәселелерін анықтап, оң шешім шығара алатын өсімдіктер селекциясы саласындағы философия докторын дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D131 Өсімдік шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 8D081 Агрономия

Оқыту нәтижелері

 • Егістік дақылдарын өсіру мен тұқым өсірудің заманауи мәселелерін анықтау, ауылшаруашылық дақылдарының жаңа сорттары мен будандарын құру үшін селекциялық процесті жеделдетудің заманауи әдістерін қолдану. Абиотикалық және биотикалық орта факторларына төзімділігі жоғары өнімді сорттарды жасауға қажетті білімді көрсете білу. Ғылыми негізделген тұқым шаруашылығын жүргізуді ұйымдастыру, ауыл шаруашылығы өндірісіне сорттар мен будандарды енгізу схемаларын салыстыру.
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттырудың жай-күйі мен болашағын талдау. Практикалық міндеттерді шешу үшін эксперимент жүргізу, оның ішінде агрономиялық зерттеулердің схемалары мен әдістемелерін жоспарлау және әзірлеу, танаптық, зертханалық және басқа да тәжірибелерді қою және жүргізу. Алынған нәтижелерге статистикалық және математикалық өңдеу жүргізу, тәжірибелердің нәтижелерін қорытындылау және ғылыми нәтижелерді талаптарға сәйкес ресімдеу.
 • Хаттарды дайындау техникасын сипаттау, эссе жасау принциптерін білу. Библиографияның негіздерін анықтау, ғылыми мақаланың қысқаша мазмұнын жасау, зерттеу тақырыбы бойынша академиялық хат жазу.
 • Селекциялық зерттеулерде молекулалық генетиканың заманауи әдістерін қолдана білу. Маркерлік селекцияны басқа селекция әдістерінен ажырата білу. Дақылдардың генетикалық маркерлері, гендік картаға түсіру, геномдық реттілік туралы білімді көрсету. Өсімдіктерді өсірудің молекулалық әдістерін, оның ішінде гендік трансформация, геномды өңдеудің генетикалық әдістерін іс жүзінде қолдану, талдау және бағалау.
 • Ауылшаруашылық өсімдіктерінің стресстік әсерлерге төзімділігінің экологиялық-физиологиялық және физиологиялық-биохимиялық аспектілерін білу, өсімдіктердің қолайсыз экологиялық факторларға бейімделу механизмдерін сипаттау және өсімдіктердің төзімділігін басқару жолдарын таңдау. Биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тіршілік әрекеті үшін оңтайлы жағдайларды талдау және әзірлеу.
 • Әр дақыл үшін селекцияның негізгі мәселелерін, пәннің түсініктерін, анықтамалары мен терминдерін білу. Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясының негізгі әдістерін білу. Селекциялық материалды талдаудың заманауи әдістерін қолдану. Проблемалық жағдайды жүйе ретінде талдау. Заманауи әдебиетті зерттеу қабілетін көрсету. Селекция процесін жоспарлау. Зерттеу нәтижелерін есептер, жарияланымдар және ғылыми талқылаулар түрінде ұсыну.
 • Химиялық, физикалық, физикохимиялық қасиеттері және/немесе биологиялық белсенділігі бар заттар мен материалдардың құрылымы мен қасиеттерін талдау тәсілдерін түсіну. Танаптық және зертханалық жағдайларда биологиялық объектілермен жұмыс істеудің заманауи эксперименттік әдістерін, заманауи аппаратурамен жұмыс істеу дағдыларын қолдану. Биологиялық объектілерді, биофизикалық және биохимиялық негіздерді, мембраналық процестерді және тіршілік әрекетінің молекулалық механизмдерін жасушалық деңгейде ұйымдастыру принциптерін талдау. Нуклеин қышқылдары мен ақуыздардың биосинтезі, ген экспрессиясының реттелу механизмдері және жасушада молекулалық деңгейде болатын тіршілікті анықтайтын процестердің өзара байланысы туралы ақпаратты бағалау.
Top