Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03102 Мәдениеттану в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің әлемдік және ұлттық мәдениеттің даму контекстіндегі ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұрасы туралы түсініктерді қалыптастыру. Әл-Фараби мұрасының ерекшеліктері және оның түркі философиясының қалыптасуына тигізген әсері; шығыс философиясының Еуропалық Ренессансқа әсер ету сипаты; ұлттық және әлемдік философия тарихының дәстүрлі және қазіргі заманғы мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Антика және Орта ғасыр мәдениеті
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты - антикалық және орта ғасыр мәдениетінің дүниежүзілік мәдениетке қосқан тарихи үлесін бағалау қабілетін қалыптастыру; Еуропа мәдениетінің бастауы ретінде ежелгі Римнің маңызды кезеңдерімен, грек мифологиясының, дінінің, өнерінің, ғылымының рухани құндылықтарымен таныстыру;ортағасырлық қоғамның шығармашылығына, шіркеудің қызметіне, университеттердің, сәулет өнер құндылықтарына қызығушылығын дамыту; осы мәдениеттердің дамуының негізгі кезеңдерін білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын жетік білетін, құқық қолдану тәжірибесінде қолдана алатын, сыбайлас жемқорлықты дұрыс саралайтын жоғары білікті мамандарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Оқытылатын болады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің жүйесі, жемқорлыққа ықпал ететін жағдайлар, оған қарсы саясат, жемқорлыққа қарсы күрестің халықаралық тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 5

  Мақсаты - заңдылықтарды, тұжырымдамаларды, кәсіби қызметті ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен басқарудың ерекшеліктерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пән қазіргі ғылыми әдістемеге сәйкес ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруды жоспарлау дағдыларын; ғылыми әзірлемелер, ғылыми байланыстар мүмкіндігі, әр түрлі деңгейдегі ғылыми гранттарға өтінім беруге, ақпараттарды іздеу тәртібінің дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Абай ілімі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - болашақ мамандардың кәсіби білімін, түсінігін, қабілетін елдің ынтымағы мен бірлігін нығайту, қоғамның интеллектуалдық әлеуетін арттыру мақсатында қолдану құзіреттілігін қалыптастыру. Қарастырылатын мәселелер:Абай ілімі туралы түсінік; Абай ілімінің қайнар көздері; Абай ілімінің құрамдас бөлімдері; Абай ілімінің категориялары; Абай ілімінің өлшеу құралдары; Абай ілімінің мәні мен маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Мақсаты: экономикалық ойлау тәсілін; коммерциялық іске асырылатын индустриялық-инновациялық жобаларға бағытталуды қалыптастыру үшін қажетті өз бизнесін құрудың теориясы мен практикасы саласында базалық білімдерді қалыптастыру. Кәсіпкерлік, шағын және орта бизнестің ішкі және сыртқы ортасының негізгі шарттары; мемлекеттік реттеу және мемлекеттің кәсіпкерлік орта үшін рөлі мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтары, биосфераның жұмыс істеуі, зиянды, зақымдайтын факторлардан адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері, қауіптерден қорғау тәсілдері, авариялар, апаттар, табиғи апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени мұра және әлемдік мәдени ескерткіштер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – қазіргі мәселелерді объективті бағалауға, әсіресе әлемдік мәдениет ескерткіштерін зерттеуге және сақтауға, халық мәдениетіндегі әлемдік мәдениет және мәдени мұра ескерткіштерінің рөліне, әлемдік мәдениет ескерткіштерін зерттеу әдістерін қалыптастыру. әлемдік мәдениеттің ескерткіштерін зерттеуге жүйелі, кешенді тәсіл қолдануға; әлемдік мәдениет ескерткіштерінің ұлттық-мәдени сипаттамаларын жаңғырту және сақтау жолдарын ажырату.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениет философиясы мен теориясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – мәдениет философиясының негізгі қағидалары мен ережелерін сыни бағалауға мүмкіндік жасау; еуропалық, ұлттық мәдени философиялық ойлардың мазмұны, жаңа құбылыстар мен өзгерістерді зерттеуде философия мен мәдениет теориясының әдіснамасын қолданады. қазіргі заманғы мәдениетте кездесетін; жүйелеу, ғылым жүйесінде философия мен мәдениет теориясының құндылықтарын объективті бағалау үшін мәдени жоспардың ақпаратын жинақтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақ мәдениеттің теориясы мен тарихы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – қазақ мәдениетінің теориясы мен тарихының өзекті мәселелеріне объективті баға беретін қабілетін қалыптастыру; ұлттық мәдениеттің көшпенділердің өркениет пен дәстүрлі мәдениеттің тарихи дамуы кезіндегі қалыптасу ерекшеліктерін; Орталық Азия аймағының батыстану және жаһандану мәселелерін зерттеу үшін жүйелі тәсілді қолдану; қазіргі Қазақстанның мәдени процестерін түсіну мақсатында алған білімдерін қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ренессанс және Жаңа Заман мәдениеті
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – Ренессанс мәдениетінің көркемдік идеяларының негізгі ерекшеліктеріне және қалыптасуы мен парадигмаларына тоқталу; Қайта өрлеу мәдениетінің өкілдерінің өнер туындыларын бағалай білуге; Ренессанс және жаңа заман мәдениетінің көркемдік теорияларының рационалдық негіздерін анықтай білуге; Жаңа заман кезеңінің философиясының ерекшеліктерін түсінуге; классицизм, барокко, рококко, готика өнер стильдерінің ерекшеліктерін саралау;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • XX ғасырдағы Еуропалық мәдениет және қоғам
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты-ХХ ғасырдағы еуропалық мәдениеттің тарихи өзгермелі және тұтас формасын, құндылықтар мен мағыналардың қайшылықты жүйесімен сыни тұрғыдан бағалау қабілетін қалыптастыру, ХХ ғасырдағы еуропалық мәдениеттің негізгі кезеңдерімен, оның мәдени түрлерімен, дәуірдің рухани құндылықтар жүйесінің қызметі мен сипаты талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазіргі заман мәдениеті және Модернизім мәдениеті
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты-қазіргі заманғы мәдениетті және Еуропалық даму кезеңдерін сыни бағалау қабілетін қалыптастырудың негізгі принциптері туралы идеяларды қалыптастыру; Авангард ұғымын және модернизмнің жаңа тілін қазіргі модернизм мәдениетін, оның ерекшелігін, тарихи алғышарттарын, ғылыми әдебиеттегі модернизм тұжырымдамаларын, шындықты бейнелеудің жаңа әдістері ретінде талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жахандану, медиа-мәдениет, әлеуметтік желілер және коммуникациялар
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – коммуникацияны мәдениет, мәдениетаралық қарым-қатынас ретінде сыни бағалауға мүмкіндік жасау; жаһандық медиа мәдениет, коммуникация, әлеуметтік желілер проблемаларын зерттеуде студенттердің критикалық ойларын қалыптастыру; ғаламдық медиа мәдениетін, байланысын, әлеуметтік желілерін, медиа-технологияларын зерттеу әдістерін қолдануға, адамдар арасындағы қарым-қатынас деңгейінде мәдениет пен мінез-құлықты бағалаудың негізгі қағидаларын синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдениеттанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – әртүрлі мәдени нысандарды зерттеудегі түрлі әдістерді, мәдени-гуманитарлық құбылыстардың теориялық және әдіснамалық принциптері мен әдістерін зерттеуде әртүрлі әдістерді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру, мәдени зерттеудің негізгі әдістерін және әдістерін орынды, бағасын объективті бағалау. Бұл курс негізгі критерийдің негізгі теориялық көзқарастарды, мәдениеттің әртүрлі аспектілерін зерттеудің эмпирикалық әдістерін бағалау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жастар мәдениеті, масс-медиа және маргиналдылық
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – жастар мәдениетінің әлеуметтік-мәдени негіздерін, қазіргі жастар мәдениетін қалыптастырудың тарихи және әлеуметтік жағдайларын, қазіргі жастар субмәдениетін, олардың негізгі мәселелері мен құндылықтар жүйесін объективті бағалау қабілетін қалыптастыру. Жастар идеологиясының қалыптасуына масс-медианың әсерін талдау. Мәдениеттегі маргиналдылықтың оң деңгейін және әртүрлі мәдени формалар мен құбылыстарды көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Этика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – моральдық сипаттамаларды зерделеуде ғылыми және әдістемелік тәсілдерді сыни түрде талдай білу қабілетін қалыптастыру; моральдық қасиеттер мен моральдық нормалардың негізгі мазмұны; гуманистік ойларды дамытудың негізгі бағыттары мен үрдістерінің ерекшеліктері; болашақ кəсіби қызметтің негізгі ұғымдарының рөлін, құндылығын негіздеуде этика əдістерін, концептуалды жəне əдістемелік тәсілдерін жүйелейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақтың сәндік-қолданбалы өнері, фольклор және әлемдік өнер
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – қазақ сәндік-қолданбалы өнерінің эстетикалық-көркемдік ерекшеліктеріне объективті баға беру қабілетін қалыптастыру; қазіргі қазақ сәндік-қолданбалы өнердегі инновациялық тәсілдер мен бейнелерді талдау; сәндік-қолданбалы өнер мен фольклордың әлемдік өнердегі рөлі мен орнын негіздеу; фольклордың дүниежүзілік өнердегі өзіндік және айшықты ерекшеліктерін саралау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мәдениеттің феминистік зерттеулері және гендер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - феминистік мәдени зерттеулерді сыни тұрғыдан бағалау, гендерді әлеуметтік стратификацияның негізгі факторы ретінде талдау, гендерлік талдаудың негізгі ұғымдары мен әдістерін меңгеру; отбасы, неке, білім, дін сияқты әлеуметтік процестерде, билік қатынастарында, мәдени ерекшеліктерде гендердің қалай пайда болатынын түсіну; гендерлік негізгі категориялары мен ұғымдарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Номадология және Қазақтың номадтық мәдениеті
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – «номадология», «көшпелілер мәдениеті» ұғымдарына талдау жасау қабілетін қалыптастыру. Студенттердің көшпелілер мәдениетінің түрлерін талдай білу дағдыларын қалыптастыру; көшпелілердің шығу тегі және олардың мәдениеті; Қазақтың көшпелі мәдениетін: салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тілін, өнерін, дінін білу; жаһандық өзгерістер жағдайында көшпелілер мен қазіргі заманғы мәдениеттің даму ерекшеліктеріне салыстырмалы мәдени талдауды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Азиялық және Европалық кино: компаративистік талдау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – Азия және Еуропа кинематографиясының даму тарихын, олардың қалыптасу ерекшеліктерін және өзара әсер ету ерекшеліктерін объективті бағалау қабілетін қалыптастыру; олардың ерекшеліктерін анықтау мақсатында салыстырмалы талдау әдістерін меңгеру; дүниежүзілік киноиндустрияның даму тенденцияларында жалпы және арнайы үрдіс- қалпын ажырату; алған білімдерін қазіргі кинопроцессті талдау аясында қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Этномәдениеттану
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – әртүрлі этномәдени бірлестіктердің теориялық және тұжырымдамалық зерттеуі, мәдениетаралық қарым-қатынастар, коммуникациялық теориялар, әлем халықтарының этникалық мәдениеті арасындағы айырмашылықтарды бағалауда әртүрлі әлеуметтік, ұлттық, діни, кәсіби қауымдастықтардың ғылыми-әдістемелік көзқарастарының құндылық-семантикалық бағдарын әртүрлілігін сыни бағалауға, этномәдени зерттеудің даму тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Эстетика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – эстетикалық пәндік саланы, эстетикалық ойлар тарихын сыни бағалауға мүмкіндік жасау; әлемдік және ұлттық мәдениеттің туындыларының мазмұны; эстетикалық ойды дамытудың негізгі бағыттары; эстетикалық ойлардың әртүрлі салаларында қалыптасқан әдіснаманы, тәсілдерді және әдістерді қолдануға; тарихи эстрадада эстетикалық құндылықты бағалауда философиялық және мәдени жоспардың ақпаратын синтездеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мәдениет теориясындағы сұлулық, қазіргі заман мәдениеті және дене
  Несиелер: 9

  Мәдениет жүйесіндегі орталық категория ретінде «сұлулықтың» рөлі мен орнын объективті бағалау қабілетін қалыптастыру; қазіргі мәдениеттегі гиперреалистік дене феномені мен дене мәселесін түсіну қажеттілігін негіздеу; қазіргі қоғамның «сұлулық» ұғымына және «дене» мәдениетіне әсері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мәдени антропология
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – студенттердің ғылыми және әдістемелік көзқарасын қалыптастыратын теориялық курс. Пән білім саласына негізделеді: мәдени антропологияның теориялық және әдіснамалық негіздері. Мәдени антропология курсы әр түрлі халықтар арасындағы мәдениетпен анықталған қоғамның жұмыс істеуін зерттейді. Физикалық антропологиямен айналысатын нәсілдердің физикалық сипаттамасынан ерекшеленеді, адам табиғатының өзі анықтайтын адам өмірінің сипаттамаларын зерттейтін философиялық антропология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бұқаралық мәдениет теориясы
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – бұқаралық мәдениеттің заманауи зерттеулерін объективті бағалау қабілеттілігін қалыптастыру; жаппай мәдениет құбылыстары; ХХ және ХХІ ғғ. теорияларындағы жаппай мәдениет, мемлекеттің жай-күйін зерттеу және бұқаралық мәдениеттің кемшіліктерін дамыту әдістері; бұқаралық мәдениетті өндіру және тарату процестері туралы ақпаратты жүйелеу; тұтыну проблемаларын және оның танымал мәдениетіндегі рөлін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Семиотика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – семиотика саласындағы жетістіктерді бағалау қабілеттілігін қалыптастыру; тарихтың негізгі кезеңдері және ғылым ретінде семиотикті дамытудың үлгілері; пәндік саланы, семиотикті зерттеу әдістерін саралау; қазіргі заманғы семиотиктердің категориялық аппаратын негізгі әңгімелесу әдістерін зерттеуге қолдануға, ауызша (ауызша сөздікпен қоса) мәтінді талдауға; семиотиктердің мәдениеттанудағы негізгі үлесін объективті бағалау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мәдениет және өркениет
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты – студенттердің ғылыми және әдістемелік көзқарасын қалыптастыратын теориялық курс. Бұл курс болашақ гуманитарлық ғылымдарды дайындаудағы маңызды элемент болып табылады, ол адамның жалпы мәдениетін қалыптастыру құралы және мәдениет құндылықтарын түсінуде көрініс тапқан және осы негізде мәдени нысандарды құрудың жоғары мақсатын жүзеге асыратын кәсіби дағдыларды дамытудың негізгі құралы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • XX ғасырдағы Абстракцио низм мен Конструкти визм
  Несиелер: 9

  Пәннің мақсаты - абстрактілік және XX ғасырдағы өнердің конструктивизмі бағытындағы үрдістерді объективті бағалау қабілеттілігін қалыптастыру, дерексіз өнердегі нышанның мағынасы; дерексіз өнердегі негізгі үрдістерді талдау; әртүрлі өнер салаларын зерттеуде жүйелі және кешенді тәсілдерді қолдану; қазіргі заманғы өнер түрлерінің типологиясын құрастыру; 20-ғасыр өнерінің конструктивизмі мен абстракциясының қосқан үлесін бағалай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазақ мәдениеті және қазіргі заман
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – заманауи дәуірдегі қазақ мәдениетіндегі заманауи, дәстүрлер мен инновациялар контекстінде қазақ мәдениетінің орны мен рөлін объективті түрде түсіндіру қабілетін қалыптастыру; мәдени талдауға негізделген, жаһандық өзгерістер контексіндегі қазақстандық және этникалық қазақ мәдениетінің даму ерекшеліктерін ерекшелендіреді; қазіргі қазақ мәдениетін дамытудың ерекшеліктері туралы ақпаратты жүйелеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өнер және нарық
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – болашақ мамандардың тәуелсіз сыни ойлау, өнер нарығын қалыптастыруды түсіну қабілетін дамытуға бағытталған. Қарастырылатын аспектілер: арт-менеджмент. Экономика, өнер арасындағы қарым-қатынастың тарихи эволюциясы. Қолданыстағы корпоративтік мәдениеттерді салыстырмалы талдау. Табиғат, құрылым, функциялар, өнер, нарықтың негізгі ұғымдары, құндылықтары. Қазіргі заманғы өнер нарығын қалыптастыру әдістері. Өнердің коммерциализациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өнер және кино
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – қазіргі заманғы кинотеатрда скептикалық өнерді интерпретациялау мәселесін объективті бағалау, әлеуметтік реализмнің стилі, XXI ғасырдағы фильм мен өнердің мағынасын, маркетингтік фильмдер тарихын, бұқаралық нарықты талдау; Экспрессизмнің, сюрреализмнің кинотеатрдың әсерін сыни түрде түсінеді; әр түрлі өнер және кинематография салаларын дамытуда тарихи көзқарасты қолдануға; кинодағы эксперименталды фильмнің тарихын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Әлемдік мәдениет пен өркениеттің даму тарихын, олардың мәдени генезисі мен құндылықтарының алуан түрлілігін философия мен мәдениет теориясы мен әдістерін қолдана отырып талдау;

 • Код ON10

  Мәдени саясат қағидаттарына сүйене отырып, танымал жастар мәдениеті мен маргиналдылықтың заманауи тұжырымдамалары мен мәдениеттануларына негізделген отандық және қазіргі батыс мәдениеттеріндегі субмәдениеттің мониторингін, сараптамасын жүргізу;

 • Код ON3

  Мәдениеттердің сұқбаттастығы мен ынтымақтастық бағдарламасын жүзеге асыру үшін қазіргі Батыс пен Шығыстың, оның ішінде отандық мәдениеттің дамуының жалпы заңдылықтарының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау;

 • Код ON5

  Жаппай және тұтынушылық мәдениеттің қалыптасуының себептері мен нақты тарихи жағдайларын, бұқаралық мәдениеттің тілі мен мәтініне (бұқаралық әдебиет, кино, музыка, жарнама) өзіндік көзқарасын қалыптастыру үшін этикалық және эстетикалық құндылықтар жүйесін түсіндіру;

 • Код ON8

  Аксиологиялық және психологиялық әдістер негізінде медиа-мәдениетті, заманауи коммуникациялық модельдер мен олардың адамның мінез-құлқы мен құндылық бағдарларына әсер ету арналарына аналитикалық және болжамдық сараптама жүргізу;

 • Код ON7

  Қазіргі Батыс Еуропа мен Азияның қазіргі заманғы өнеріндегі негізгі жанрларын, стильдерін, тенденцияларын, әр түрлі мәдениеттің сұлулықты түсіну ерекшеліктерін, оларды зерттеу принциптері мен әдістерін талдау;

 • Код ON4

  Жаһандық және еуразиялық тарихи процесс жағдайында қазақстандық даму моделінің сәттілік факторларын анықтау үшін дәстүрлі және қазіргі қазақ, түркі мәдениеті мен өркениетінің қалыптасу ерекшеліктерін бағалау;

 • Код ON6

  Әлемдік, аймақтық, жергілікті деңгейдегі заманауи мәдениеттің негізгі тенденциялары мен динамикасын, заманауи мәдениеттің қалыптасуын, қазіргі заманғы өнердегі дәстүрлер мен инновациялардың диалектикасын, қазіргі өнер тілінің ерекшеліктерін бағалау;

 • Код ON2

  Мәдени кодты сақтау жолдарын жасау үшін жетекші мәдениеттанулық мектептер мен тұжырымдамалардың негізгі ұғымдарына, принциптерне, терминдеріне, проблемаларына, артефактілеріне және үлгілеріне сүйене отырып, олардың теориялық және әдіснамалық базасын қолдану;

 • Код ON12

  Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып семиотикалық, этнографиялық, этнологиялық, далалық әдістерге негізделген әлеуметтік-мәдени зерттеулердің нәтижелерін тәжірибе жүзінде қолдану бойынша мәселелер мен шешімдерге қорытынды жасау

 • Код ON11

  Қазіргі заманғы мифтердің қалыптасу әдістерін, бұқаралық ақпарат құралдарында, теледидардағы, саясаттағы мифологизацияның көріністерін, бақылау, сараптама, іс жүргізу әдісімен қазіргі қоғамның ұйымдастырушылық және корпоративті мәдениетінде жаңа ырымдардың пайда болуын талдау;

 • Код ON9

  Гендерлік, феминистік мәдениеттанудағы әртүрлі теориялық, әдіснамалық көзқарастардың негіздерін және гендерлік саясат қағидаттарына негізделген гендерлік теңдіктің бұзылуын объективті түрде бағалау;

 • Код ON13

  Экологиялық мәдениетті, экологиялық этиканы және гуманизмді сақтауды арттыруға бағытталған кеңестер, іс-шаралар өткізу.

6B03102 Мәдениеттану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B039 Мәдениеттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03102 Мәдениеттану және мәдени саясат
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B039 Мәдениеттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03102 Мәдениеттану
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B039 Мәдениеттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03102 Мәдениеттану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B039 Мәдениеттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03102 Мәдениеттану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық өнер университеті

БББТ: B039 Мәдениеттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top