Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04106 Маркетинг және тауарлар мен қызметтер нарығында брендтерді басқару (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістерін қолдану кәсіби және білім беру қызметінің сапасын арттыру, ерекшелік саласында шет тілінде әңгімелесу-диалог жүргізе білу, сөйлеу этикетінің ережелерін қолдана білу, аннотациялар, рефераттар, шет тілінде ғылыми зерттеулер жасай білу.
  • Мәселелер мен міндеттерді шешу, тауарлар мен қызметтер нарығын ғылыми зерттеу әдістерін бағалау, бақылаулар, тәжірибелер, эмпирикалық деректерді ғылыми талдау негізінде жаңа сенімді фактілерді алу, әлемдік ғылым мен өндірістік қызметте жинақталған мәліметтерге аналитикалық шолулар жасау, бұрын ғылымда жинақталған білім контекстінде алынған нәтижелерді қорытындылау және өкілдік негізінде қорытындылар мен практикалық ұсыныстар жасау және түпнұсқа зерттеу нәтижелері.
  • Әлеуметтік-психологиялық қатынастар саласында теориялық және практикалық құзыреттерге ие болу және этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты түрде қабылдау арқылы ұжымды басқару
  • Нарық үлесін ұлғайту және отандық брендтердің тауарларын ілгерілету мақсатында маркетингтік жоспар құру үшін ауыл шаруашылығы тауарлары мен қызметтері нарығындағы үрдістерді талдау және болжау.
  • Маркетингтік, қаржылық, статистикалық есептілікті жалпылау, құрастыру, талдау және түсіндіру, әртүрлі көздерден, соның ішінде ғаламдық және жергілікті ақпараттық желілерден алынған ақпаратпен жұмыс жасау және басқару шешімдерін қабылдау үшін талдау нәтижелерін пайдалану.
  • Тауарлар мен қызметтердің сапасын анықтау, сондай-ақ олардың бәсекеге қабілеттілігін анықтау мақсатында белсенді әлеуметтік ұтқырлықты әзірлеу, маркетингтік технологиялардың әлемдік тәжірибесін отандық нарық жағдайларына бейімдей білу.
  • Тауарлар мен қызметтер нарығындағы әлеуетті клиенттер мен сатып алушылардың қалауын анықтау және бағалау, интерактивті маркетинг құралдарын қолдана отырып, деректерді талдау және визуализациялау үшін заманауи цифрлық технологияларды қолдану.
  • Маркетингті стратегиялық жоспарлау үшін маркетингтік ақпаратты өңдеудің және түсіндірудің заманауи әдістерін қолданыңыз, тауарлар мен қызметтер нарығының жай-күйін қадағалаңыз, экономикалық субъектінің өнімдерін жылжыту үшін тікелей маркетинг әдістерін таңдаңыз.
Top