Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07201 Тамақ өнімдерінің технологиясы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Тамақ өнімдері саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша қорытынды шығару және ұсыныстар беру
  • Ғылыми коммуникация технологияларын қазақ, орыс және шет тілдерінде қолдану
  • Тамақ өнімдерінің технологиясын жетілдіруге әдістемелік тәсілдерді ұсыну
  • Өнімдер өндірісінің қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыру үшін ең негізделген инновациялық шешімдерді талдау және қолдану
  • Кәсіби қызмет саласының міндеттерін шешуде технологияларды, ғылыми зерттеулерді және идеяларды коммерцияландыруды басқару қабілетіне ие болу
  • Инновациялық білім беру саясатының міндеттерін іске асыруда кәсіби білім мен іскерлікті қолдану
  • Ғылымды қажет ететін технологиялардың жаһандануы жағдайында отандық ғылымның дамуының заманауи бағыттары мен заңдылықтарын білу
  • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, тамақ өнімдері технологиясы саласында ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу дағдыларына ие болу
  • Ғылымдағы, техника мен технологиялардағы, кәсіби саладағы жаңа құбылыстардың әлеуметтік-экономикалық салдарын талдау және бағалау
Top