Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07210 Мұнай-газ ісі в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми зерттеулерді сыни тұрғыдан талдайды және жүзеге асырады, нәтижелерді бағалайды және түсіндіреді
  • Жаңа техниканы, технологияны енгізудің тәуекелдерін және мұнай өндірудегі процестерді іске асырудың салдарын бағалайды
  • Мұнай кәсіпшілігі өндірісіндегі нақты теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін модельдеу бойынша заманауи IT-технологияларды қолданады
  • Ғылым мен техника, өнертапқыштық және рационализаторлық қызмет саласындағы тиімді технологияларды ұсынады
  • Креативті, коммуникациялық және шығармашылық ортаны жүзеге асырады, ұжымның әрі қарай кәсіби даму бағыттарын анықтайды
  • Мұнай-газ саласындағы ғылыми, тәжірибелік-кәсіпшілік және эксперименттік зерттеулер жүргізу кезінде заманауи ақпараттық технологияларды қолданады
  • Жоғары мектеп педагогикасы, ғылым тарихы мен философиясы, психология, шет тілі бойынша тілді еркін меңгеру деңгейінде терең білімдерін көрсетеді
  • Кәсіби қызметтегі инновациялық шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлейді
Top