Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Бағдарламалық инженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • АТ жобаларын ұсыну, кәсіпкерлік дағдыларын көрсету, академиялық адалдық мәдениетін сақтау, АКТ, экология, экономика және құқық саласындағы ақпаратты сыни бағалау және түсіндіру
  • Желілік жүйелерде есептеулерді ұйымдастыру, ЭЕМ жүйелері мен желілерінде деректер қоры мен білім қорларын ұйымдастыру, аппараттық құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді бақылау және пайдалану әдістері мен құралдарын қолдану, сонымен қатар классикалық және заманауи физика саласындағы білімдерін көрсету
  • Тұжырымдамалық, логикалық, математикалық және алгоритмдік деңгейлерде қолданбалы саланы талдау әдістерін қолдану
  • Қолданбалы есептерді шешу мен АЖ құруды ақпараттандыру және автоматтандыру үшін заманауи операциялық орта мен АКТ-ны бағалау және таңдау
  • Есептерді шешудің тілдік құралын анықтау және бағдарламалау тілдері мен қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып ақпаратты өңдеу
  • АКТ математикалық аппаратын оны талдау, түрлендіру, өңдеу алгоритмдерін құруда және әртүрлі қолданбалы салалардағы ақпараттық процестерді оңтайландыру үшін қолдану
  • Бағдарламалау технологиясы құралдарымен әртүрлі күрделіліктегі есептерді шешу, БҚ компоненттерін инспекциялауды жүргізу
  • АТ жобасының жұмысын жоспарлау, БҚ және қолданбалы АЖ енгізуге, бейімдеуге және күйге келтіруге, сонымен қатар ғылыми зерттеулерге қатысу
  • АКТ саласындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін әр түрлі формада қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби және ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру
  • Интернетті ұйымдастыру және жұмыс істеу технологияларын, қағидаттарын пайдалану, ақпараттық қауіпсіздік қатерлеріне талдау жүргізу
Top