Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02110 Аспаптық орындау: Үрмелі аспаптар в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Концерттік орындаушылық шеберлік
  Несиелер: 6

  Мақсаты: ансамблі жеке ән және ән балалар дауыс даму ерекшеліктері мен әртүрлі жас кезеңдеріндегі оларды қорғау Мазмұны: пән ерекшеліктерінің бірі оның күрделі құрамы болып табылады. Ол арнайы музыкалық пәндер бірқатар элементтерін қамтиды. Ол - бастауыш музыка теориясы, сольфеджио, музыкалық әдебиет, музыкалық жұмыстарды талдау және музыка мәдениетінің тарихы бойынша қысқаша ақпарат..

  Селективті тәртіп
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты ауызша және жазбаша сөйлеуді практикалық меңгерудің дағдылары мен дағдыларын жетілдіру және ағылшын тілін жалпы және лингвистикалық ой-өрісі. Сонымен қатар, мақсаты-студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, қарым-қатынас саласындағы белгілі бір ортада қарым-қатынас жасай білу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. осы міндеттерге барабар сөйлеу іс-қимылдарына көмек көрсету

  Селективті тәртіп
 • Оркестр қиыншылықтарын меңгеру 050402 7s
  Несиелер: 2

  Курс мақсаты: Батыс Қазақстан күйлерін оркестрмен ойнау, сонымен қатар әртүрлі орындаушылық дәстүрдегі туындыларды меңгеру.Музыкалық есту қабілетті дамыту, ырғақтық өрнектерді дәл сезіну, музыканы есте сақтау, музыкалық ұшқыр қиял (ой) және әртістілік қабілеттерін жетілдіре дамыту; аспаптану элементтерін, теориялық оқыту тәсілдерін игеру, орындаушылық қ��зметінің принциптері мен әдістерін игеру. Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберл��кті жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Парақтан оқу 050404
  Несиелер: 3

  парақпен оқу дағдыларын қалыптастыру, олардың кәсіби қызметіне осы дағдыларын қолдана білу.

  Селективті тәртіп
 • Зерттеу жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Педагогика және өнертану саласындағылыми-зерттеу жұмыстарын тереңдетіп жүйелі оқу

  Селективті тәртіп
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты басқа тілдердегі фонетикалық құбылыстармен салыстырғанда осы тілдегі фонетикалық құбылыстарды зерттеу болып табылады. Тілдің дыбыс жағының құрылымына сәйкес грамматикалық фонетика дыбыстарды, сюжеттерді, әртүрлі кернеу түрлерін, интонацияны және оның грамматикалық принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Аспаптану
  Несиелер: 3

  Қазақ халық аспаптар оркестрінің аспаптарын, заманауи симфониялық оркестрін, аспаптың құрылысын, олардың техникалық және экспрессивті мүмкіндіктерін, ерекшеліктерін (регистрлерді, диапазондарды, саусақтарды, негізгі соққыларды) зерделеу, құралдардың тарихымен танысу; аспаптық және оркестрлік ойлаудың музыкалық және стилистикалық дамуының тарихи үрдістерін жан-жақты зерттеу.

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Оркестр классының аспаптарын еркін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • Оркестр қиыншылықтарын меңгеру 050402 8
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Батыс Қазақстан күйлерін оркестрмен ойнау, сонымен қатар әртүрлі орындаушылық дәстүрдегі туындыларды меңгеру.Музыкалық есту қабілетті дамыту, ырғақтық өрнектерді дәл сезіну, музыканы есте сақтау, музыкалық ұшқыр қиял (ой) және әртістілік қабілеттерін жетілдіре дамыту; аспаптану элементтерін, теориялық оқыту тәсілдерін игеру, орындаушылық қызметінің принциптері мен әдістерін игеру. Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберл��кті жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Оркестр классының аспаптарын еркін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композициялардағы және әртүрлі әлеуметтік жағдайлардағы ансамбль музыкасының компетенцияларын қалыптастыру, теориялық білім мен практикалық дағдыларды кейіннен мәдени-ағарту іс-әрекеттері үшін интеграциялау туралы тарихи жүйені қалыптастыру және кеңейту.

  Селективті тәртіп
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тілдік құзыреттіліктің Еуропалық шкаласы бойынша 2.1 деңгейіне дейін дамыту. Міндеттер: - рецептивті және өнімді құзыреттілікті қалыптастыру; - коммуникативтік, ақпараттық, мәдениетаралық және оқу-танымдық құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ету; - әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру. - курс аяқталғаннан кейін ағылшын тілінде өзіндік жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру; - өмі�� бойы ағылшын тілін үздіксіз оқытуға тұрақты ынталандыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Оркестр классының аспаптарын еркін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты халықаралық, саяси, экономикалық, қоғамдық, ғылыми және мәдени өмірдің кең салаларында әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында жан-жақты байланыстар мен ақпараттық алмасуды жүзеге асыру кезінде жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударманы қамтамасыз етуге қабілетті мамандарды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Орындаушылық психология
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ансамблі жеке ән және ән балалар дауыс даму ерекшеліктері мен әртүрлі жас кезеңдеріндегі оларды қорғау Мазмұны: пән ерекшеліктерінің бірі оның күрделі құрамы болып табылады. Ол арнайы музыкалық пәндер бірқатар элементтерін қамтиды. Ол - бастауыш музыка теориясы, сольфеджио, музыкалық әдебиет, музыкалық жұмыстарды талдау және музыка мәдениетінің тарихы бойынша қысқаша ақпарат..

  Селективті тәртіп
 • оркестрлік клас
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Батыс Қазақстан күйлерін оркестрмен ойнау, сонымен қатар әртүрлі орындаушылық дәстүрдегі туындыларды меңгеру.Музыкалық есту қабілетті дамыту, ырғақтық өрнектерді дәл сезіну, музыканы есте сақтау, музыкалық ұшқыр қиял (ой) және әртістілік қабілеттерін жетілдіре дамыту; аспаптану элементтерін, теориялық оқыту тәсілдерін игеру, орындаушылық қызметінің принциптері мен әдістерін игеру. Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберл������кті жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Шетел музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Іскерліктер:әлемдік музыка әдебиетінің музыкалық үзінділерін ойнау;музыкалық шығармаларды талдау, музыкалық-тарихи дәуірлер, стиль, жанрларды сипаттау; ұсынылған тақырыптар бойынша реферат, курстық жұмыстарды жазу. Әлем музыка әдебиеті

  Селективті тәртіп
 • Жалпы дирижерлеу
  Несиелер: 3

  Музыкалық жұмыстарды талдау, қойылымды орындау, дирижерлердің тікелей нұсқауларын жасау, жұмыс көлемін жасау, техникалық мәселелер бойынша жұмыс жасау. Аудармашыларға арналған шығармашылық ізденіс; ұйымдасқан жұмыс үшін құс жаңғақтары; өсіру -

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл заңдылықтары,құрылымы, механизмі, мазмұны, принциптері, мен технологиясы жөніндегі жаңа мәліметтерді алуға бағытталған ғылыми ізденіс процесін қарастырады,жаңа педагогикалық деректермен құбылыстарды алдын-ала болжап, оны түсіндіру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық шығарманың мазмұнын ашу жолдары. Шығарманы талдау, күйлердің шығу тарихы. Шығармадағы аппликатуралық динамикалық ерекшеліктерін түсіне білу

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Оркестр классының аспаптарын еркін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • Негізгі музыкалық аспап
  Несиелер: 5

  Пәнінің мақсаты: - студенттердің дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары және төмендігін, метрикалық, құрылыстық естілу дәрежесін, музыканы жадына тоқу қабілетін дамыту. Пәннің міндеттері: : Сольфеджио бойынша жүргізітілетін әрбір сабақтың басты міндеті – оқытудың кешенді тәсілін қолдану. Оған кіретіндер: - әр түрлі дәстүрдің стиліндегі көп дауысты музыкалық аспаптың сүйемелденусіз нот�� бойынша мүдірмей әндету дағдысын қалыптастыру; - дауыс тану жүйесін қатаң сақтай отырып, туыстас тональдік ішіндегі модуляцияны әндету дағдысын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
 • Партитураларды оқу
  Несиелер: 3

  Мақсаты: аудиториялық және vaneurozhnoe уақыт музыка орта мектепте жұмыс істеу үшін hormeysterskaya дирижері және дайындау. Мазмұны: хор дыбысы мен хор басқарудың негізгі білім. Хорлардың әдістері вокалдық білім..

  Селективті тәртіп
 • Фортепиано
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты меңгеру фортепиано. Қосымша құралы немесе форте бойынша ойынның дағдылар мен ептіліктерді Мазмұны: мақсатты музыкалық аспаптың ойнап ерекшеліктері. Әдісі музыканы оқыту процесінде жұмыс істейді. Түрлі стильдегі аспаптары-психикалық жұмыстар, орындау үшін күрделілігі әртүрлі бағыттарын дәуірлердің.

  Селективті тәртіп
 • Оқу ансамблі
  Несиелер: 2

  Музыкалық мектептердегі ансамбльдің сыныптық бағдарламасының мақсаты аспаптық сыныптарда алған дағдылары мен білімін күшейту музыкалық талғамын дамыту, ұжымдық шығырамашылық және атқарушылық тәртіпті тәрбиелеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Клавирды оқу
  Несиелер: 3

  парақпен оқу дағдыларын қалыптастыру, олардың кәсіби қызметіне осы дағдыларын қолдана білу.

  Селективті тәртіп
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Іскерліктер:әлемдік музыка әдебиетінің музыкалық үзінділерін ойнау;музыкалық шығармаларды талдау, музыкалық-тарихи дәуірлер, стиль, жанрларды сипаттау; ұсынылған тақырыптар бойынша реферат, курстық жұмыстарды жазу. Әлем музыка әдебиеті

  Селективті тәртіп
 • Қазақ халқының халықтық музыкалық шығармашылығы
  Несиелер: 3

  Қазақтың халық әні мен аспаптық өнерінің дәстүрлі жанрлары. Жанрдың тарихи шарты; облыстық мектептер (ән және аспаптық); қазақ фольклорының музыкалық мәдениетті дамытудағы негізгі компоненті және оның құрамдас бөлігі - кәсіби музыкасы рөлі; жүйелеу.

  Селективті тәртіп
 • Шетел музыка тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: музыкалық өнер 20-21ғ дамыту, қазіргі заманғы композиторлардың негізгі бағыттары Мазмұны: композиторлар белгілі бір дәуірдің жұмыстар мен өмірбаяны енгізу және стилі, жанрлық композиторлар деректерді, олардың туындыларының тізімін ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
 • Концерттік адаптацияның негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты : концертмейстерлік орындаушылықтың теориялық негіздерімен таныстыру; олардың қолданылу аясын, аумағы мен мүмкіндіктерін айқындау. Пәннің негізгі міндеттері:Концертмейстерлік-орындаушылық саласындағы теориялық білімдерді игеру. Әнді өз сүйемеліне орындай білу, жеке әнші мен ансамбльді сүйемелдеу дағдыларын қалыптастыру. Нота мәтінің бірден оқу, тура тональдікке өзгерту; есту бойынша іріктей білу дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық ой-өрісті, музыкалық шығармашылық қабілеттерді дамыту. Вокалдық және аспаптық сүйемелдеу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
 • Арнайы аспаптар сыныбы
  Несиелер: 3

  Арнайы аспаптың сыныбында интерпретациялау техникасын дамытуда заманауи өнер мектебінің негізін, орындаудың көркемдік құралдары, музыкалық шығармаларды интерпретациялау және агогико-метро-ырғақты ауытқулар мәселелерін зерделеу. Техникалық компоненттер және мамандарды оқыту процесінде көркемдік тапсырмаларды орындау.

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік класс - 4
  Несиелер: 3

  Оркестр классының аспаптарын еркін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • оркестрлік клас
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Батыс Қазақстан күйлерін оркестрмен ойнау, сонымен қатар әртүрлі орындаушылық дәстүрдегі туындыларды меңгеру.Музыкалық есту қабілетті дамыту, ырғақтық өрнектерді дәл сезіну, музыканы есте сақтау, музыкалық ұшқыр қиял (ой) және әртістілік қабілеттерін жетілдіре дамыту; аспаптану элементтерін, теориялық оқыту тәсілдерін игеру, орындаушылық қызметінің принциптері мен әдіст��рін игеру. Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шебер��і��ті жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Оқу ансамбілі
  Несиелер: 3

  Музыкалық, композиторлар, музыкалық және көркем стильдер туралы ансамбль өнері туралы, ансамбльдің әдебиетінің әртүрлі шығармаларымен таныстыру, музыкалық және эстетикалық деңгейлерді дамыту, жалпы музыкалық және эстетикалық деңгейді дамытуға ықпал ететін идеялар мен композиторлар туралы кең ауқымды кеңейту (гармоникалық тыңдауды дамыту, дыбыс ансамблі).

  Селективті тәртіп
 • Оркестр партияларын меңгеру
  Несиелер: 2

  Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберлікті жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Ағылшын тілі(деңгей В2.2)
  Несиелер: 3

  Студенттердің тілдік, тілдік, әлеуметтік-мәдени, компенсаторлық, оқу-танымдық құзыреттілігін жетілдіруге бағытталған. Таңдалған тақырыптарға және қарым-қатынас салаларына сәйкес жаңа тіл құралдарын меңгеруге ықпал етеді: қолданылатын лексикалық бірліктердің көлемін ұлғайту; коммуникативтік мақсаттарда тілдік бірліктермен операция жасау дағдылары������ дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Қазақ музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Міндеті:Білімдер: халықтық-кәсіби музыканы мен оның таратылу жағдайы;халықтық-кәсіби композиторлар шығармаларының жеке-стильдік ерекшеліктері (әншілер, күйші- аспапта орындаушылар);жазбаша дәстүріндегі композиторлар мектебінің негізгі кезеңдерінің қалыптасуы;классикалық музыка мұрасының қазақ музыкасындағы негізгі жанрларының қалыптасу және даму ерекшеліктерінің тарихы (опера, симфония, камералық-аспаптық, камералық-вокалдық және т.б.);ұлттық композиторлар мектебінің өкілдері мен олардың шығармашылығы туралы. Іскерліктер:аймақтық әуен және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін айыра білу;Қазақстан композиторларының жеке-стильдік келбетін анықтау;Қазақстан композиторларының шығармаларын тыңдау және талдау. Мазтұны;Қазақ музыка әдебиеті Дәстүрлі ауызекі кәсіби өнер; аймақтық мектептер(әндік және аспаптық);дәстүрлі жазба кәсіби музыкасының қалыптасуы;Қазақстан композиторларының шығармалары (Е. Брусиловский, А. Жұбанов, Л. Хамиди, М. Төлебаев және т.б.).Қазақстан композиторларының шығармашылық негізгі жанрлары;Қазақстанның қазіргі музыкалық мәдениеті мен композиторлардың шығармалары.Қазақ музыкалық әдебиетінен екі курстық жұмыс жазу:XIX ғасырдағы кәсіби композиторлардың шығармашылығы; ХХ ғасырдағы қазақ музыкасы;

  Селективті тәртіп
 • Ансамбль
  Несиелер: 2

  Курс мақсаты: Ансамбльдік ойнау тәсілін игеріп, дамыту. Курс міндеттері: : Ансамбльде ойнау ерекшеліктерін қалыптастыру. Репертуарды толықтыру мақсатында іздену жұмыстарымен айналысу. Концерттік бағдарламамен жұмыс. Орындалатын шығармалардағы орындаушылық әдіс-амалдарды меңгеру. Шығарманың көркемдік ой-өрісін аша білу. Курс мақсаты:музыкалық қабілеттерді жүйелі түрде дамыту,кәсіби шеберлікті жетілдіру,ноталық са��аттылықты игеру.

  Селективті тәртіп
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  студенттерді тарихи-стильдік фольклорлық үрдіспен таныстыру. Фольклорлық музыкалық шығармалардың талдауын, шығармашылық тапсырмаларды және жазбаша жаттығуларды орындау. Осының барлығы студенттердің шығармашылық қабілеттіліктерінің дамуына, музыкалық ой-өрісінің кеңейуіне, методологиялық негізднрдің қалыптасуына әсер етеді.

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Оркестр классының аспаптарын еркін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • Қосымша музыкалық аспап
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты меңгеру фортепиано. Қосымша құралы немесе форте бойынша ойынның дағдылар мен ептіліктерді Мазмұны: мақсатты музыкалық аспаптың ойнап ерекшеліктері. Әдісі музыканы оқыту процесінде жұмыс істейді. Түрлі стильдегі аспаптары-психикалық жұмыстар, орындау үшін күрделілігі әртүрлі бағыттарын дәуірлердің.

  Селективті тәртіп
 • Камералық музыканың орындаушылық шеберлігі
  Несиелер: 6

  Камералық жанрдың даму тарихы, ансамбльдермен жұмыс әдістемесі, әртүрлі музыкалық тарихи кезеңдердің шығармаларын меңгеру, кәзіргі заманның шетел және отандық композиторлардың шығармаларымен қоса.

  Селективті тәртіп
 • Аспаптану негіздері
  Несиелер: 3

  Музыкалық аспаптардың акустикасы туралы негізгі ақпарат. Оркестрдегі рөлі, оркестрлік аспаптар мен репертуарлардың рельефтері, жіптерді, жезден, перкуссиядан, жиналған және пернетақта аспаптарының топтарының техникалық және көрнекі мүмкіндіктерін зерттеу; оркестрлік текстураның негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
 • Мамандандырылған шет тілі
  Несиелер: 3

  Курс грамматика, кәсіптік сипаттағы сөздік материалдарды және кәсіптік бағдар мәтіндерін қамтитын міндетті жалпы білім беру пәні болып табылады. Бұл пәнді оқыған кезде, студент кәсіби салада шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Аспапты жөндеу және келтіру
  Несиелер: 3

  Музыкалық аспаптарды жөндеу және түзету саласындағы теориялық және практикалық білімдер, негізгі кемшіліктерді талдау. Ақпараттық құрал-жабдықтар мен садақтар; дайындау кезінде пайдаланылатын материалдар; құралдардың қарапайым ақауларын анықтау және оларды жою; дұрыс күтім, сақтау, пайдалану туралы білу

  Селективті тәртіп
 • Музыкалық педагогика тарихы
  Несиелер: 3

  Іскерліктер:музыкалық педагогика мен психология саласындағы теориялық білімді тәжірибеде қолдану; жас жеткіншектердің ерекшеліктерінің есебінен өздігінен оқу үрдісін ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
 • Дирижерлеу негіздері
  Несиелер: 3

  Жүргізу әдістемесінің негізгі ережелерін, дирижердің қимылының мәнерлілігіне қол жеткізу әдістерін, тарихи аспектілерді зерттеу, қазіргі заманғы музыкалық репертуардың мәселелері және оларды шешу жолдары. Концертті дайындау, тәжірибе өткізу мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары.

  Селективті тәртіп
 • Арнайы педагогикалық дайындық
  Несиелер: 3

  Орындаушыны оқытудың жалпы принциптері мен әдістері. Түрлі мектептер мен бағыттардың педагогикалық принциптерін, ғылыми-әдістемелік жұмыстарын зерттеу. Оқу-әдістемелік және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды талдау, оқытушылық қызметті оңтайландыру. Әлеуметтік және білім беру қызметінің құралдары мен әдістерін игерту, өз міндеттерін одан әрі орындау үшін кәсіби даярлау.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы аспаптандыру
  Несиелер: 3

  Музыкалық аспапты және аспаптық музыканы ойнайтын музыкант; Бұл әуезді фигураның тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
 • Оркестр класы
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Батыс Қазақстан күйлерін оркестрмен ойнау, сонымен қатар әртүрлі орындаушылық дәстүрдегі туындыларды меңгеру.Музыкалық есту қабілетті дамыту, ырғақтық өрнектерді дәл сезіну, музыканы есте сақтау, музыкалық ұшқыр қиял (ой) және әртістілік қабілеттерін жетілдіре дамыту; аспаптану элементтерін, теориялық оқыту тәсілдерін игеру, орындаушылық қызметінің принциптері мен әдістерін игеру. Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберлікті ������етілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Оркестр партияларын меңгеру 050404 (4h)
  Несиелер: 3

  Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • Оркестр классы
  Несиелер: 3

  Оркестр классының аспаптарын еркін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • оркестрлік клас
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Батыс Қазақстан күйлерін оркестрмен ойнау, сонымен қатар әртүрлі орындаушылық дәстүрдегі туындыларды меңгеру.Музыкалық есту қабілетті дамыту, ырғақтық өрнектерді дәл сезіну, музыканы есте сақтау, музыкалық ұшқыр қиял (ой) және әртістілік қабілеттерін жетілдіре дамыту; аспаптану элементтерін, теориялық оқыту тәсілдерін игеру, орындаушылық қызметінің принциптері мен әдістерін игеру. Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберлікт���� жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Оркестр классының аспаптарын еркін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
 • Музыкалық педагогика және психология
  Несиелер: 3

  Білімдер: психология мен педагогика пәнінің негіздері;тәрбиелеу және білім беру теориясының негіздері; жас айырмашылығы психологиясы мен педагогикасының ерекшеліктері балалар музыка мектебіндегі балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері музыкалық сабақтарды ұйымдастыру жүйесі мен әдістемелері, формалары, негізгі принциптері туралы. Іскерліктер:музыкалық педагогика мен психология саласындағы теориялық білімді тәжірибеде қолдану; жас жеткіншектердің ерекшеліктерінің есебінен өздігінен оқу үрдісін ұйымдастыру Курс мазмұны:Музыкалық психология және педагогика негіздері Психология нысаны.Тұлға туралы түсінік. Жалпы психология мәселелері. Жас жет��іншектер психологиясы мәселелері. Педагогика негіздері. Педагогика , оның нысаны.Музыкалық педагогика. Оқу процесі, оның негізгі принциптері, түрлері, әдістемелері мен құралдары.Балалар музыкалық мектебіндегі оқу жүйесі.

  Селективті тәртіп
 • Оркестр классы
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Батыс Қазақстан күйлерін оркестрмен ойнау, сонымен қатар әртүрлі орындаушылық дәстүрдегі туындыларды меңгеру.Музыкалық есту қабілетті дамыту, ырғақтық өрнектерді дәл сезіну, музыканы есте сақтау, музыкалық ұшқыр қиял (ой) және әртістілік қабілеттерін жетілдіре дамыту; аспаптану элементтерін, теориялық оқыту тәсілдерін игеру, орындаушылық қызметінің принциптері мен әдістерін игеру. Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберлі�����ті жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
 • Арнайы аспап
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: құралмен танысу, болашақ жұмысының тікелей процесіндегі рөлі. Курстың мақсаты: фортепианода ойнау, парақтан оқу, музыкалық мәтінді талдау, сүйемелдеу ойнау. Мазмұны: Музыкалық колледжде оқыған жылдары студент фортепиано әдебиетінің барлық түрлерін еркін түсінуге мүмкіндік беретін дағдыға ие болғаны маңызды. Студенттердің талаптарын орындаудың негізгі критерийі жұмыстың мазмұнын, формасын және стилін түсіну, шынайы, шыншыл, пианисттік мінсіз түсіндіру болуы керек.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Курс діннің қоғамдық сана-сезім және әлеуметтік құбылыс ретінде білім береді; адамның құндылығы, құқығы мен бостандығы, мәдениетаралық және дінаралық диалогқа қабілеттілігін қалыптастыруды, соның нәтижесінде әртүрлі дін өкілдерімен қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудің кәсіби дағдыларын алу және ғылыми гуманистік, толерантты дүниетаным кеңсе міндеттерін тиімді ��айдалануды өздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – тәуекелге бел буып жасалынатын экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан,көрсетілген қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Осы мақсатта өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігі, материалдық емес активтер, сондай-ақ кәсіпкердің жеке еңбегі немесе сырттан тартылған еңбек күші пайдаланылады. Кәсіпкердің жұмсаған ақшасы өтелетеніне, өндірілген тауар пайдамен сатылатындығына кепілдік болмайды. Осыған байланысты меншікті жартылай немесе толықтай жоғалту қауіпі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курста мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы алғашқы идеяларды қалыптастыруға ықпал ететін заң негіздерін оқытады. Оқу тақырыбы «Заң негіздері» заңның негізгі салаларының ережелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  Қазақ ағартуының ерекшеліктері, қазақ тілінің тарихи эволюциясы қарастырылады. Қазақ әдебиетінің тарихы, қазіргі қоғамдағы қазақ тілінің рөлі мен маңызы, дәстүрлі қоғамдағы салт-дәстүрдің рөлі мен маңызы, қазақ халқы тарихының түйінді кезеңдеріндегі мәдениеттің көркемдік даму қарқыны, Қазақстанның дәстүрлі музыкалық мәде��иеті, қазақ халқының сәндік-қо��данбалы өнері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты дамуы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтарын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: Биосфераның құрылысын, химиялық құрамын, құрылымы мен динамикасын, тұрақты даму принциптерін біледі. Экология саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді талдайды. Экология мен экономикалық дамудың, организмдердің тіршілік ортасымен өзара байланысын белгілейді. Адам қызметінің қоршаған ортаға ан��ропогендік әсерінің салдарын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орындушылық өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: опера өнерінің қалыптасуы мен дамуын қарастыру. Дәрістік-практикалық материал шетелдік, орыс, қазақ музыкасының, Еуропа, Америка, Қытай, Қазақстан, Ресей ТМД елдерінің вокалдық орындайшылық өнерінің білімін тереңдетуіне және негіздеуіне бағытталған. Мазмұны: опера жанрының соло, дуэт, ансамбль комбинацияларында қалыптасуы және дамуы, әлемдік суретшілер, театрлар, опера көрнекті шеберлердің репертуары, опералық вокалдық жанрлары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • мамандық
  Несиелер: 1

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыка теориясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - алаңға студенттеріне дамыту, кәсіби музыка қабылдау үшін қажетті есту және музыкалық еске метрикалық, құрылымдық өкілдіктері. Мазмұны: музыкалық диктант (монофониялық, екі-дауыс), музыкалық аралықтары, Ақордада, сондай-ақ олардың ретпен талдау жазу, музыкалық жаттығулар ән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – тәуекелге бел буып жасалынатын экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан,көрсетілген қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Осы мақсатта өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігі, материалдық емес активтер, сондай-ақ кәсіпкердің жеке еңбегі немесе сыртта�� тартылған еңбек күші пайдаланылады. Кәсіпкердің жұмсаған ақшасы өтелетеніне, өндірілген тауар пайдамен сатылатындығына кепілдік болмайды. Осыған байланысты меншікті жартылай немесе толықтай жоғалту қауіпі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Пәннің міндеттері: сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әр түрлі көріністері туралы кешенді білім беру; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту; сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша біліммен, іскерлікпен және дағдылармен қаруландыру; сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы мелекеттің ролі. Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық және ұйымдастырушылық негіздері. Техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. Адамның тіршілік ету ортасындағы қауіптер т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - алаңға студенттеріне дамыту, кәсіби музыка қабылдау үшін қажетті есту және музыкалық еске метрикалық, құрылымдық өкілдіктері. Мазмұны: музыкалық диктант (монофониялық, екі-дауыс), музыкалық аралықтары, Ақордада, сондай-ақ олардың ретпен талдау жазу, музыкалық жаттығулар ән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио
  Несиелер: 3

  студенттердің музыканы кәсіби қабылдауға қажетті дыбыс шығару, метрикалық, құрылымдық есту және музыкалық жадысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыка тарихы
  Несиелер: 3

  Cтуденттердің музыка тарихы туралы оның дамуының бірыңғай процесі, әлеуметтік және мәдени ерекшеліктерімен түсіндірілген, бірақ сонымен бірге ішкі заңдардың арқасында оқушылардың музыкалық және мәдени эрудициясының дамуына ықпал ету; музыкалық шығармалардың мәнін дұрыс бағалай білу және оны оқу-тәрбие жұмысында қолдану мүмкіндігін анықтау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гармония
  Несиелер: 3

  Мақсаты: музыка сабағынан беретін жан-жақты білімі бар ұстаздар даярлауда гармония пәні өз үлесін қосады. Қандай да бір көркем ойды білдіруде қолданылатын гармониялық тілін үйрету. Гармонияның негізгі зандылықтарын, мәнерлі мүмкіндіктерін, болашақ музыка мұғалімдерін тәрбиелеу, оларды әрқырлы тәжирбелік қайраткерлікке дайындау Курстың міндеті: Студент��ердің музыкалық және жалпы мәдениеттік ой-өрісін кеңейтіп дам��ту. Музыка өнерінің көркемдік әсемдігін айыра білу және қабылдаудағы сезімталдықты дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гармония
  Несиелер: 2

  Мақсаты: аралас оның гармоникалық стилі талдау арқылы музыка бөлігінің көркем мазмұнын түсіну үшін негіз болып табылады ең маңызды музыкалық және мәнерлі құралдарын, олардың музыкалық ойлау қалыптастыру, стиль сезімі, шығармашылық, сондай-ақ, келісім туралы түсініктерді қалыптастыру оқушылардың толық эстетикалық пайымдаулар мен критерийлерін көтеру жә��е мәнерлі құралдар. Мазмұны: Консонанс. Триада және оның емдеу. Жетінші аккорд және оның емдеу. Nonakkord. . Модуляция. Мектеп әндер үйлестіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Камерлік ансамбль
  Несиелер: 2

  Ансамбльдегі барлық орындалып жатқан партияларды тындап үйрету. Орындаушылық ізденісті және шешімдерді үйлестіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туыс аспаптар
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты меңгеру фортепиано. Қосымша құралы немесе форте бойынша ойынның дағдылар мен ептіліктерді Мазмұны: мақсатты музыкалық аспаптың ойнап ерекшеліктері. Әдісі музыканы оқыту процесінде жұмыс істейді. Түрлі стильдегі аспаптары-психикалық жұмыстар, орындау үшін күрделілігі әртүрлі бағыттарын дәуірлердің.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Мақсаты-ағылшын тілінде кәсіби қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру. Күтілетін нәтижелер: Білуі тиіс: - терминдер, ғылыми мәтіндер; мамандық тілі. Жасай алу: - ағылшын тілінде биологиялық терминдерді құрастыру; мамандық және мамандық тілі аясында пікір жазу; Меңгеру: - тіл құралдары. - табысты коммуникацияға жету үшін қарым-қатынас стра��егиясын құру; - ғылыми терминдер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби сөйлеу түрлері мен формалары. Кәсіби сөйлеу типтерінің тілдік ерекшеліктері. Тілдік құралдарды ауызша және жазбаша түрде арнайы мәтіндерде пайдалану. Кәсіби сөйлеудің практикалық аспектілері. Техникалық мәтіннің практикалық грамматикасы. Мамандық тілі материалындағы сөз тіркесін, сөйлемдерді, мәтінді құрастыру ерекшеліктері. Болашақ мамандардың коммуникативтік-сөйлеу құзыреттілігі. Қарым-қатынастың негізгі бірліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармаларды талдау
  Несиелер: 3

  Мақсаты: мектеп әндер балл бойынша. Жүргізу әдістемесі (үйлестіру). Көркем суретті және дирижерлық қимылдың жеткізуге мүмкіндік түсіну. Мазмұны: зағип оқып хор Балл, жеке дауыс, сондай-ақ танымал композиторлардың құралы полифониялық санын ойнату үшін студенттер дағдыларын дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туыс аспаптар
  Несиелер: 2

  Курс мақсаты меңгеру фортепиано. Қосымша құралы немесе форте бойынша ойынның дағдылар мен ептіліктерді Мазмұны: мақсатты музыкалық аспаптың ойнап ерекшеліктері. Әдісі музыканы оқыту процесінде жұмыс істейді. Түрлі стильдегі аспаптары-психикалық жұмыстар, орындау үшін күрделілігі әртүрлі бағыттарын дәуірлердің.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Камералық ансамбль
  Несиелер: 2

  Ансамбльдегі барлық орындалып жатқан партияларды тындап үйрету. Орындаушылық ізденісті және шешімдерді үйлестіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Полифония
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Полифония түрлеріне қызығушылықты қалыптастыру. Әуенді полифония түрлерін дамыту дағдыларына баулу. Пәнді оқуда негізгі пән ретінде өткен заман мен қазіргі заман классиктерінің шығармашылығынан, оның озық үлгілерін келтірген жөн. Көпдауыстылық ерекшеліктері жөнінде студенттердің түсінігін қалыптастыру Мазмұны: Бір дауысты құрылым. Қатаң стильдегі екі дауыстылық. Интервалды жіктеу (классификациялау). Екі дауыстылықтағы күрделі контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункттің кең қолданылатын түрлері. Көлденең-қозғалмалы контрапункт. Имитациялық (еліктеушілік) полифония. Имитациядағы тік қозғалмалы контрапункт. Үш дауысты құрылым. Полифониял����қ формалар. Көмекші дауыстық (подголстық) полифония. Еркін жазу стилі. Фуга.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Орындаушылық тәжірибені жүйеге келтіру және педагогтік жұмысты машықтану дағдыларын игеру Іскерліктер: Музыкалық білім берудіің құрылымы. Орындаушыны оқытудың жалпы қағидалары мен әдістері. Өр түрлі мектептер мен бағыттардыұң, ғылыми - әдістемелік еңбектердің педагогикалық қағидаларын үйрену.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Камералық ансамбль
  Несиелер: 2

  Ансамбльдегі барлық орындалып жатқан партияларды тындап үйрету. Орындаушылық ізденісті және шешімдерді үйлестіру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты;Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аспапта орындаудың педагогикалық шеберлігінің негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: балалар даму ерекшеліктері мен әртүрлі жас кезеңдеріндегі оларды қорғау Мазмұны: пән ерекшеліктерінің бірі оның күрделі құрамы болып табылады. Ол арнайы музыкалық пәндер бірқатар элементтерін қамтиды. Ол - хор, вокал бастауыш білім беру, бастауыш музыка теориясы, сольфеджио, музыкалық әдебиет, музыкалық жұмыстарды талдау және музыка мәде��иетінің тарихы бойынша қысқаша ақпарат..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мамандык
  Несиелер: 1

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  арнайы пәндер бойынша теориялық білімді практикада қолдана білу, ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарын құру, ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттеріне сәйкес мәтіндік материалды қисынды құру;

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы ұйымдастыру техникасымен және ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу; компьютерлік әдістерді білу арқылы ақпаратты жинақтау, сақтау, өңдеу және осы іскерлікті өзінің кәсіби қызметінде қолдану, қойылған міндеттерді шешу үшін алгоритмдер мен бағдарламалар жасай білу.

 • Код ON3

  Түрлі ғылыми мәтіндерді құрастыру, кәсіби қарым-қатынаста туындайтын түрлі міндеттерді шешу үшін әртүрлі коммуникативтік-тілдік құрылымдарды қолдану; толеранттылық сезімін қалыптастыру, Қазақстанның барлық халықтарының мәдени құндылықтары мен дәстүрлеріне құрмет көрсету

 • Код ON4

  Аймақтық ән және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін ажырату; Қазақстан композиторларының жеке-стильдік ерекшеліктерін анықтау; музыкалық сөйлеу заңдылықтарын, түрлі музыкалық-теориялық құбылыстарды, ұғымдарды анықтау.

 • Код ON5

  Оркестрлік аспаптардың техникалық мүмкіндіктері мен мәнерлі ерекшеліктерін талдай білу, оның топтарының түрлері мен типтерін, оркестрлік фактураларды, тембрлік драматургияларды ажырата білу; оркестрлер мен оркестрлік аспаптардың көптеген түрлерінің даму заңдылықтары мен мүмкіндіктерін анықтау.

 • Код ON6

  Кәсіби-шығармашылық тапсырмаларды іске асыру үшін музыкалық материалдарды практикада сауатты қолдану. Салыстыра білу, нәтижелерді тұжырымдау, өз көзқарасын білдіру және өнерге деген өз ұстанымын негіздеу. Ұжымда шығармашылық және педагогикалық қызметті басқара білу.

 • Код ON7

  Оқу жоспарларымен жұмыс істей білу, оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу. Педагогиканың негізгі категорияларын, тәрбие, оқыту және дидактика әдістері мен құралдарын меңгеру.

 • Код ON8

  Жас ерекшелік педагогикасы мен психологияның ерекшеліктерін, әртүрлі психодиагностикалық әдістерді қолдана білу; Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі курсы бойынша білімін қолдану; сахналық мәдениетті, сауатты лексиканы, кәсіби терминологияны білу;

Top