Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, тілдік, құқықтық білімге және ақпараттық сауаттылыққа ие бола отырып, өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді
 • Жұмыс орнындағы денсаулық пен еңбек жағдайларының бұзылуының себеп-салдарлық байланысын бағалау арқылы мониторинг жүргізе отырып, қызметкерлердің денсаулығының бұзылу көрсеткішін талдайды
 • Қауіпсіздік жүйелерін үйлестіру және қолдау арқылы жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын ұйымдастырады
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлейді, қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техникалық құрылғыларға, материалдар мен құрылыстарға сараптама жүргізеді және өрт, экологиялық және энергетикалық аудиттерді ұйымдастырады
 • Еңбекті қорғау бойынша қолданыстағы нормалардың, ережелер мен нұсқаулықтардың, өндіріс процесінде еңбек қауіпсіздігі стандарттарының сақталуын, жабдықтардың, машиналар мен механизмдердің жағдайына қажетті сынақтар мен техникалық куәландырудың уақтылы жүргізілуін бақылайды
 • Негізгі жаратылыстану-ғылыми пәндер, экономика негіздері және тіршілік әрекеті мен процестерінің қауіпсіздігі туралы білімді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді
 • Өрттерді сөндіру, адамдарды құтқару, авариялар мен дүлей зілзалалардың салдарын жою, адамдарды, материалдық құндылықтарды эвакуациялау, қол аспаптарын, өрт техникасын, арнайы агрегаттарды, механизмдерді пайдалана отырып конструкцияларды ашу және бөлшектеу бойынша факторлар мен жұмыстарды сәйкестендіруді жүргізеді
 • Тәуекел дәрежесін және тәуекелдің сандық және сапалық көрсеткіштерін бағалау және талдау арқылы жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына қауіп көздеріне мониторинг жүргізеді
 • Кәсіпорынның санитарлық-эпидемиологиялық әл-ауқатын басқарады
 • Ұжымдық қорғаныс құралдарымен (ҰҚҚ) және жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз ету арқылы жұмысшылардың денсаулығын технологиялық қауіптерден қорғауды басқарады
 • Тілдерді білуді, академиялық жазылым негіздерін, эмоционалды зияткерлікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды
 • Экономикалық теорияның, кәсіпкерліктің, ойлау дизайнының, шет тілінің, құқық негіздерінің негіздерін біле отырып, еңбек қызметі процесін басқара және бақылай, өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігімен одан әрі жеке және кәсіби даму бағыттарын айқындайды

Ұқсас БББ

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Торайгыров университеті

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚМТУ)

Top