Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02111 Аспаптық орындау: Фортепиано в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – тәуекелге бел буып жасалынатын экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан,көрсетілген қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Осы мақсатта өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігі, материалдық емес активтер, сондай-ақ кәсіпкердің жеке еңбегі немесе сырттан тартылған еңбек күші пайдаланылады. Кәсіпкердің жұмсаған ақшасы өтелетеніне, өндірілген тауар пайдамен сатылатындығына кепілдік болмайды. Осыған байланысты меншікті жартылай немесе толықтай жоғалту қауіпі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аккомпониатормен жұмыс
  Несиелер: 2

  Әртүрлі деңгейдегі музыкалық ұжымдармен, солистермен кәсіби қызметте алынған білім мен дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Ансамбльдік орындау принциптері. Әр түрлі аспаптарды орындау ерекшелігі және жұмыс істеуі, белгілі бір аспаптың дыбыс пен жеке орындаушы ерекшеліктеріне қатысты фортепиано дыбысының өлшемдестігі, жұмыс стилін, нысанын және мазмұнын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  қоғамның орнықты дамуы негіздері және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері туралы терең білімге және идеяларға ие болу үшін экологиялық сауаттылықты қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  студенттердің ҚР-да кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеруі; оның Қазақстандағы даму ерекшеліктері, мәселелері мен перспективаларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлықтың мәнін, оның бастауларын, пайда болу жағдайлары мен факторларын зерттейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі бағыттарын, тәсілдері мен әдістерін қарастырады. Бұл пән студенттердің жемқорлыққа қарсы дүниетанымы мен мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыка теориясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - алаңға студенттеріне дамыту, кәсіби музыка қабылдау үшін қажетті есту және музыкалық еске метрикалық, құрылымдық өкілдіктері. Мазмұны: музыкалық диктант (монофониялық, екі-дауыс), музыкалық аралықтары, Ақордада, сондай-ақ олардың ретпен талдау жазу, музыкалық жаттығулар ән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  Қазақ ағартуының ерекшеліктері, қазақ тілінің тарихи эволюциясы қарастырылады. Қазақ әдебиетінің тарихы, қазіргі қоғамдағы қазақ тілінің рөлі мен маңызы, дәстүрлі қоғамдағы салт-дәстүрдің рөлі мен маңызы, қазақ халқы тарихының түйінді кезеңдеріндегі мәдениеттің көркемдік даму қарқыны, Қазақстанның дәстүрлі музыкалық мәде��иеті, қазақ халқының сәндік-қо��данбалы өнері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Орындушылық өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: опера өнерінің қалыптасуы мен дамуын қарастыру. Дәрістік-практикалық материал шетелдік, орыс, қазақ музыкасының, Еуропа, Америка, Қытай, Қазақстан, Ресей ТМД елдерінің вокалдық орындайшылық өнерінің білімін тереңдетуіне және негіздеуіне бағытталған. Мазмұны: опера жанрының соло, дуэт, ансамбль комбинацияларында қалыптасуы және дамуы, әлемдік суретшілер, театрлар, опера көрнекті шеберлердің репертуары, опералық вокалдық жанрлары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курста мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы алғашқы идеяларды қалыптастыруға ықпал ететін заң негіздерін оқытады. Оқу тақырыбы «Заң негіздері» заңның негізгі салаларының ережелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Саз теориясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - алаңға студенттеріне дамыту, кәсіби музыка қабылдау үшін қажетті есту және музыкалық еске метрикалық, құрылымдық өкілдіктері. Мазмұны: музыкалық диктант (монофониялық, екі-дауыс), музыкалық аралықтары, Ақордада, сондай-ақ олардың ретпен талдау жазу, музыкалық жаттығулар ән.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Концертмейстерлік шеберлік негіздері
  Несиелер: 2

  ППианист-студентті практикалық жұмысқа дайындау, опералық театр, музыкалық білім беру мекемелеріндегі вокальдық, оркестрлік және дирижерлік кластардың концертмейстер, сондай-ақ филармония, балалар музыка мектептері мен көркемөнерпаздар ұжымдарының сүйемелдеуші ретінде профильдеу. Әр түрлі партитураларды оқу және тасымалдау, фортепианода импровизациялық аранжировка жасау арнаулы дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы мелекеттің ролі. Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық және ұйымдастырушылық негіздері. Техногенді және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. Адамның тіршілік ету ортасындағы қауіптер т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Есту қабілеттерді дамыту, ырғақ сезімді ноталық топтарды біріктіру арқылы нығайту, беттен ноталарды еркін түрде оқу. Курс міндеттері: Студенттердің гармониялық, ладтық, полифониялық есту қабілеттерін әр түрлі стильдік материалда дамыту, ырғақтық сезімді ұлғайту. Курс мазмұны: Музыкалық дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары төмендігін, метрикалы��,құрылыстық естілу дәрежесін, музыканы жадына тоқу қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Курс діннің қоғамдық сана-сезім және әлеуметтік құбылыс ретінде білім береді; адамның құндылығы, құқығы мен бостандығы, мәдениетаралық және дінаралық диалогқа қабілеттілігін қалыптастыруды, соның нәтижесінде әртүрлі дін өкілдерімен қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудің кәсіби дағдыларын алу және ғылыми гуманистік, толерантты дүниетаным кеңсе міндеттерін тиімді ��айдалануды өздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аккомпониатормен жұмыс
  Несиелер: 5

  Әртүрлі деңгейдегі музыкалық ұжымдармен, солистермен кәсіби қызметте алынған білім мен дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Ансамбльдік орындау принциптері. Әр түрлі аспаптарды орындау ерекшелігі және жұмыс істеуі, белгілі бір аспаптың дыбыс пен жеке орындаушы ерекшеліктеріне қатысты фортепиано дыбысының өлшемдестігі, жұмыс стилін, нысанын және мазмұнын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандык
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сольфеджио
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Есту қабілеттерді дамыту, ырғақ сезімді ноталық топтарды біріктіру арқылы нығайту, беттен ноталарды еркін түрде оқу. Курс міндеттері: Студенттердің гармониялық, ладтық, полифониялық есту қабілеттерін әр түрлі стильдік материалда дамыту, ырғақтық сезімді ұлғайту. Курс мазмұны: Музыкалық дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары төмендігін, метрик��лық,құрылыстық естілу дәрежесін, музыканы жадына тоқу қабілет��н дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Концертмейстерлік шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  ППианист-студентті практикалық жұмысқа дайындау, опералық театр, музыкалық білім беру мекемелеріндегі вокальдық, оркестрлік және дирижерлік кластардың концертмейстер, сондай-ақ филармония, балалар музыка мектеп��ері мен көркемөнерпаздар ұжымдарының сүйемелдеуші ретінде профильдеу. Әр түрлі партитураларды оқу және тасымалдау, фортепианода импровизациялық аранжировка жасау арнаулы дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фортепианолық ансамбль
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты: орындаушылық дағдыны тәрбиелеу, музыкалық аспапты еркін игеру. Курс міндеттері: Шетелдік және Қазақстандық композиторлардың фортепианолық әдебиетімен таныстыру. Түрлі стильдер мен жанрлар шығармаларын зерттеу. Орындаушылық техниканы дамыту, парақтан оқу. Курс мазмұны: Фортепиано бойынша негізгі ұғымдарды, музыка өнерінің ғы��ыми заңдылықтарын, принциптерін, негізгі әдіс-тәсілдерін сипаттау,аспапты жаксы меңгеру білімін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гармония
  Несиелер: 3

  Мақсаты: музыка сабағынан беретін жан-жақты білімі бар ұстаздар даярлауда гармония пәні өз үлесін қосады. Қандай да бір көркем ойды білдіруде қолданылатын гармониялық тілін үйрету. Гармонияның негізгі зандылықтарын, мәнерлі мүмкіндіктерін, болашақ музыка мұғалімдерін тәрбиелеу, оларды әрқырлы тәжирбелік қайраткерлікке дайындау Курстың міндеті: Студент��ердің музыкалық және жалпы мәдениеттік ой-өрісін кеңейтіп дам��ту. Музыка өнерінің көркемдік әсемдігін айыра білу және қабылдаудағы сезімталдықты дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Концертмейстерлік шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  ППианист-студентті практикалық жұмысқа дайындау, опералық театр, музыкалық білім беру мекемелеріндегі вокальдық, оркестрлік және дирижерлік кластардың концертмейстер, сондай-ақ филармония, балалар музыка мектептері мен көркемөнерпаздар ұжымдарының сүйемелдеуші ретінде профильдеу. Әр түрлі партитураларды оқу және тасымалдау, фортепианода импровизациялық аранжировка жасау арнаулы дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тарихи үрдісінің өзгерістер барысындағы әлемдік музыкалық мәдениетін меңгеру. Бұл пән лекциялық түрде өтеді. Студенттер таңдаулы музыкалық шығармаларды тыңдап есте сақтайды. Олар әлемдік музыкалық әдебиеттен білім алып, ой-өрістерін кеңейтіп, ЖОО қыбырғасынан жан-жақты дамыған адам борлып шығады. Мазмұны: дәрістер дәуірдің композиторларының өмірбаяндар мен шығармашылығын зерттеуін қамтиды (классицизм, романтизм, ippressionizm), музыкалың шығармаларды тыңдау және оларды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аккомпониатормен жұмыс
  Несиелер: 5

  Әртүрлі деңгейдегі музыкалық ұжымдармен, солистермен кәсіби қызметте алынған білім мен дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Ансамбльдік орындау принциптері. Әр түрлі аспаптарды орындау ерекшелігі және жұмыс істеуі, белгілі бір аспаптың дыбыс пен жеке орындаушы ерекшеліктеріне қатысты фортепиано дыбысының өлшемдестігі, жұмыс стилін, нысанын және мазмұнын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тіл біліктілігін еуропалық шкала бойынша B2.1 деңгейіне дейін дамыту. Міндеттері: - қабылдау және нәтижелі құзыретін қалыптастыру; - коммуникативтік, ақпараттық, мәдениетаралық және білім беру және когнитивтік құзыреттерді қалыптастыруға жәрдемдесу; - әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру. - курс аяқталғаннан кейін ағылшын тілінде өзінд��к жұмыс дағдыс��н қалыптастыру; - ағылшын тілін өмір бойы үздіксіз оқытуға тұрақты ынталандыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ансамбль
  Несиелер: 5

  Музыкалық шығарманың мазмұнын ашу жолдары. Шығарманы талдау, күйлердің шығу тарихы. Шығармадағы аппликатуралық динамикалық ерекшеліктерін түсіне білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гармония
  Несиелер: 2

  Мақсаты: аралас оның гармоникалық стилі талдау арқылы музыка бөлігінің көркем мазмұнын түсіну үшін негіз болып табылады ең маңызды музыкалық және мәнерлі құралдарын, олардың музыкалық ойлау қалыптастыру, стиль сезімі, шығармашылық, сондай-ақ, келісім туралы түсініктерді қалыптастыру оқушылардың толық эстетикалық пайымдаулар мен критерийлерін көтеру жә��е мәнерлі құралдар. Мазмұны: Консонанс. Триада және оның емдеу. Жетінші аккорд және оның емдеу. Nonakkord. . Модуляция. Мектеп әндер үйлестіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Суырып салмалы өнер
  Несиелер: 3

  Шығармашылықтың импровизациондық түрлерін, еуропалық музыканы, шығыс мәдениеттерін, фольклордағы импровизацияның басталуын тарихи шолу. Гармоникалық импровизация. Импровизациядағы метроритм және метроритмдік құрылыс. Мелодика ерекшелігі мен мелодиялық, концерттік импровизация түрлері. Әдеттегі джаз формадағы импровизация. Джаз оркестрінде импровизацияның ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты ауызша және жазбаша сөйлеуді практикалық меңгерудің дағдылары мен дағдыларын жетілдіру және ағылшын тілін жалпы және лингвистикалық ой-өрісі. Сонымен қатар, мақсаты-студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, қарым-қатынас саласындағы белгілі бір ортада қарым-қатынас жасай білу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. осы міндеттерге барабар сөйлеу іс-қимылдарына көмек көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі(деңгей В2.2)
  Несиелер: 3

  Студенттердің тілдік, тілдік, әлеуметтік-мәдени, компенсаторлық, оқу-танымдық құзыреттілігін жетілдіруге бағытталған. Таңдалған тақырыптарға және қарым-қатынас салаларына сәйкес жаңа тіл құралдарын меңгеруге ықпал етеді: қолданылатын лексикалық бірліктердің көлемін ұлғайту; коммуникативтік мақсаттарда тілдік бірліктермен операция жасау дағдылары������ дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зерттеу жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Оқу орнында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда қазіргі заманғы технологияларды енгізуде құзыреттілікті қалыптастыру, зерттеу нәтижелерін талдау, оларды нақты зерттеу мәселелерін шешуде қолдану, әдістемелік, әйгілі ғылым және кәсіби әдебиет пен ақпа��ат көздеріне бағыттау және жұмыс істеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Концертмейстерлік шеберлік негіздері
  Несиелер: 2

  ППианист-студентті практикалық жұмысқа дайындау, опералық театр, музыкалық білім беру мекемелеріндегі вокальдық, оркестрлік және дирижерлік кластардың концертмейстер, сондай-ақ филармония, балалар музыка мектепте��і мен көркемөнерпаздар ұжымдарының сүйемелдеуші ретінде профильдеу. Әр түрлі партитураларды оқу және тасымалдау, фортепианода импровизациялық аранжировка жасау арнаулы дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық педагогика және психология
  Несиелер: 3

  Студент музыкалық қызмет психологиясының кең және жүйелі білімі негізінде кәсіби даярлауды тереңдету; музыканы, қабылдауды және музыканы қалыптастыру барысында адамның ақыл-ой қызметін көрсететін ұғымдарды игеру; музыканттың кәсіби қызметінің психологиялық талдау принциптерін игеру. Музыкалық білімнің кешенін берудің ең тиімді әдістерін, әдістерін және әдістерімен танысу, музыка ойнаудың практикалық тәжірибесі, орындау дағдыларын үйрену барысында шығармашылық дағдылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Аударма ұғымы. Аудармаларды жіктеу. Аударманың баламалылығы және баламалылығы. Аударманың коммуникативтік-прагматикалық аспектілері. Аударманың лексикалық аспектілері. Аударманың грамматикалық аспектілері. Ресми-іскерлік құжаттаманы аудару. Ауызша аударма мәселелері. Көркем аударманың мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аккомпониатормен жұмыс
  Несиелер: 2

  Әртүрлі деңгейдегі музыкалық ұжымдармен, солистермен кәсіби қызметте алынған білім мен дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Ансамбльдік орындау принциптері. Әр түрлі аспаптарды орындау ерекшелігі және жұмыс істеуі, белгілі бір аспаптың дыбыс пен жеке орындаушы ерекшеліктеріне қатысты фортепиано дыбысының өлшемдестігі, жұмыс стилін, нысанын және мазмұнын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Импровизация негіздері
  Несиелер: 3

  Шығармашылық бастаманы жандандыру, импровизациялау техникасына және қарапайым композицияға тән негізінің білімін қалыптастыру. Жанрлық стилистика теориясы, ренессанс пен барокко импровизациясының дәуірі. Мелодиялық және ритмикалық импровизация, контрпункт, полиритмия, джаз фразаларын әртүрлі стильде және жанрларда қалыптастыру принциптерін тәжірибелік меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық шығармаларды талдау
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Жазбаша тапсырмалар. Музыкалық шығармаларды талдау (жалпы, құрылымды, жеке).Пән түрлердің жан-жақты үлгілердің жүйелі сүреттелуінен және маңызды жалпы заңдылықтардың музыкалық түрдің құрылуының баяндауын игеру. Курс міндеттері: музыкалық тұлғажасам және ой-өрісін дамыту заңдылығын; музыкалық композиция-түрлерінің тарихи үйлестіруі және олардың өзгеру түрлерінің жолдарын игеру. Курс мазмұны: музыкалық шығарманың пішінін анықтау; - көркемдік түрі мен біріккен мазмұнының тұрғысынан қарағанда музыкалық шығармаларды талдай білу; - музыкалық шығармаларды талдауда практикалық жаттығуларды орындау үшін фортепианоны қолдану; - жанрлық ерекшеліктерді, дәуір стилін және композитордың авторлық стилін талдау тұрғысынан музыкалық шығарманың пішінін анықтау бойынша практикалық жұмыста теориялық білімді қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық педагогика тарихы
  Несиелер: 3

  Орындаушының және оқытушының көпжақты қызметін ғылыми-теориялық негіздері; практикалық педагогиканың жетістіктері және өткен және бүгінгі әдістемелік ойлары; музыкалық мектептер мен колледждердің негізгі педагогикалық репертуарының классикалық үлгілері; музыкалық білім беру тарихындағы ең маңызды жұмыстарды түсінетін әлемдегі ең үлкен музыка мұғалімдерінің әдістемелік көзқарасын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби сөйлеу түрлері мен формалары. Кәсіби сөйлеу типтерінің тілдік ерекшеліктері. Тілдік құралдарды ауызша және жазбаша түрде арнайы мәтіндерде пайдалану. Кәсіби сөйлеудің практикалық аспектілері. Техникалық мәтіннің практикалық грамматикасы. Мамандық тілі материалындағы сөз тіркесін, сөйлемдерді, мәтінді құрастыру ерекшеліктері. Болашақ мамандардың коммуникативтік-сөйлеу құзыреттілігі. Қарым-қатынастың негізгі бірліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отандық фортепиано музыкасының тарихы
  Несиелер: 5

  Білімдер: негізгі музыкалық жанрлардың қалыптасу және даму ерекшеліктерінің тарихы; әр дәуірдегі әлем композиторларының өмірі мен шығармашылығы туралы. Іскерліктер:әлемдік музыка әдебиетінің музыкалық үзінділерін ойнау;музыкалық шығармаларды талдау, музыкалық-тарихи дәуірлер, стиль, жанрларды сипаттау; ұсынылған тақырыптар бойынша реферат, курстық жұмыстарды жа��у. Әлем музыка әдебиеті Мазмүны: Музыка өнер түрі ретінде және оның мәнерлік жүйелері. Музыканың негізгі жанрлары.Классикалық музыка өнерінің әр алуан жанрларының дамуы мен қалыптасуы (театрлық, вокал-хорлық, симфониялық және камера-аспаптық жанрлары).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • парақтаноқу
  Несиелер: 3

  парақпен оқу дағдыларын қалыптастыру, олардың кәсіби қызметіне осы дағдыларын қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Концертмейстерлік шеберлік негіздері
  Несиелер: 2

  ППианист-студентті практикалық жұмысқа дайындау, опералық театр, музыкалық білім беру мекемелеріндегі вокальдық, оркестрлік және дирижерлік кластардың концертмейстер, сондай-ақ филармония, балалар музыка мектептері мен көркемөнерпаздар ұжымдарының сүйемелдеуші ретінде профильдеу. Әр түрлі партитураларды оқу және тасымалдау, фортепианода импровизациялық аранжировка жасау арнаулы дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ халқының халықтық музыкалық шығармашылығы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттерді тарихи-стильдік фольклорлық үрдіспен таныстыру. Фольклорлық музыкалық шығармалардың талдауын, шығармашылық тапсырмаларды және жазбаша жаттығуларды орындау. Осының барлығы студенттердің шығармашылық қабілеттіліктерінің дамуына, музыкалық ой-өрісінің кеңейуіне, методологиялық негізднрдің қалыптасуына әсер етеді. Мазмұны: көне заманнан бері қазақ музыкалық мәдениетінің зерттеу, 20-шы ғасырдың революция кейінгі жылдары қазақ халқының шығармашылық даму кезеңдерінің даму, көрнекті суретшілер музыка жұмыстарды тыңдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ музыка тарихы
  Несиелер: 3

  Мазтұны;Қазақ музыка әдебиеті Дәстүрлі ауызекі кәсіби өнер; аймақтық мектептер(әндік және аспаптық);дәстүрлі жазба кәсіби музыкасының қалыптасуы;Қазақстан композиторларының шығармалары (Е. Брусиловский, А. Жұбанов, Л. Хамиди, М. Төлебаев және т.б.).Қазақстан композиторларының шығармашылық негізгі жанрлары;Қазақстанның қазіргі музыкалық мәдениеті мен композиторлардың шығармалары.Қаза�� музыкалық әдебиетінен екі курстық жұмыс жазу:XIX ғасырдағы кәсіби композиторлардың шығармашылығы; ХХ ғасырдағы қазақ музыкасы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орындаушылық психология
  Несиелер: 5

  Музыкант-орындаушының музыкалық шығармамен жұмыс істеуі кезеңдерінің психологиялық мазмұны. Орындау техникасы және оның құрылымы, шеберлігі. Музыкалық ойлау және қиял. Концерттік орындау үшін орындаушының психологиялық дайындығы мәселелерінің ерекшеліктері. Музыкалық орындаудағы жеке психологиялық айырмашылықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  дайындық қажетті деңгейін қамтамасыз ету болып табылады іскерлік қарым-қатынас теориялық және практикалық аспектілері студенттер. Бұл ақпарат бизнес саласындағы одан әрі жұмыс істеу үшін қажетті болып табылады. Жобалау жұмыстарын жүргізу келісім-шарт орындау Жабдық жеткізу агенттер арқылы Бизнесті жүргізу Лицензия мен Франчайзинг келісім кілтіне дейін құрылыс

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аккомпониатормен жұмыс
  Несиелер: 2

  Әртүрлі деңгейдегі музыкалық ұжымдармен, солистермен кәсіби қызметте алынған білім мен дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Ансамбльдік орындау принциптері. Әр түрлі аспаптарды орындау ерекшелігі және жұмыс істеуі, белгілі бір аспаптың дыбыс пен жеке орындаушы ерекшеліктеріне қатысты фортепиано дыбысының өлшемдестігі, жұмыс стилін, нысанын және мазмұнын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Джаз композиция
  Несиелер: 3

  Джаз музыкасының кезеңдері мен элементтерін сипаттайтын бірқатар жаңа концепциялардың музыкологиясына кіріспе; джаз музыкасының негізгі элементін түсіну мәселелері. Импровизация модельдерін құрастыруда және олардың компоненттерін зерттеуде джаз құрамын практикалық зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстандағы фортепиано өнері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді өнердегі құбылыстар мен үрдістерге тарихи тұрғыдан үйрету, қазақ музыкасы мен басқа да дәстүрлердің өзара қарым-қатынасының проблемаларын түсіну, түрлі музыкалық жанрларды, жүйелерді, жалпы ұлттық мектептің қалыптасу философиясын өзара әрекеттесу. Мақсаттары: қазақ фортепиано музыкасының ұлттық шығу тегі, оның дәстүрлі өнімділікпен байланысын бейнелейтін бірқатар мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Композиция класы
  Несиелер: 3

  Музыкалық композициялар жасау үшін дыбыс-бейне техникасын жинақтау. Шығармашылық қабілеттерін дамыту; композициялардағы пайдаланылатын музыкалық өрнектің құралдарын зерттеу; музыканы жазу дағдыларын дамыту; ырғақпен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  студенттерді тарихи-стильдік фольклорлық үрдіспен таныстыру. Фольклорлық музыкалық шығармалардың талдауын, шығармашылық тапсырмаларды және жазбаша жаттығуларды орындау. Осының барлығы студенттердің шығармашылық қабілеттіліктерінің дамуына, музыкалық ой-өрісінің кеңейуіне, методологиялық негізднрдің қалыптасуына әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандандырылған шет тілі
  Несиелер: 3

  Курс грамматика, кәсіптік сипаттағы сөздік материалдарды және кәсіптік бағдар мәтіндерін қамтитын міндетті жалпы білім беру пәні болып табылады. Бұл пәнді оқыған кезде, студент кәсіби салада шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Камералық ансамбль
  Несиелер: 2

  Әртүрлі кұрамға арналған түрлі стильдердің композицияларын зерттеу және орындау. Камералық жанрдың даму тарихы, ансамбльдермен жұмыс істеу әдістері, әртүрлі музыкалық және тарихи дәуірдің шығармаларын, соның ішінде қазіргі заманғы отандық және шетелдік композиторлардың еңбектерін зерттеу. Камералық ансамбльде дыбысты шығарудың бірыңғай сипа��ына жету әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты басқа тілдердегі фонетикалық құбылыстармен салыстырғанда осы тілдегі фонетикалық құбылыстарды зерттеу болып табылады. Тілдің дыбыс жағының құрылымына сәйкес грамматикалық фонетика дыбыстарды, сюжеттерді, әртүрлі кернеу түрлерін, интонацияны және оның грамматикалық принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы аспап
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: құралмен танысу, болашақ жұмысының тікелей процесіндегі рөлі. Курстың мақсаты: фортепианода ойнау, парақтан оқу, музыкалық мәтінді талдау, сүйемелдеу ойнау. Мазмұны: Музыкалық колледжде оқыған жылдары студент фортепиано әдебиетінің барлық түрлерін еркін түсінуге мүмкіндік беретін дағдыға ие болғаны маңызды. Студенттердің талаптарын орындаудың негізгі критерийі жұмыстың мазмұнын, формасын және стилін түсіну, шынайы, шыншыл, пианисттік мінсіз түсіндіру болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Полифония
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Полифония түрлеріне қызығушылықты қалыптастыру. Әуенді полифония түрлерін дамыту дағдыларына баулу. Пәнді оқуда негізгі пән ретінде өткен заман мен қазіргі заман классиктерінің шығармашылығынан, оның озық үлгілерін келтірген жөн. Көпдауыстылық ерекшеліктері жөнінде студенттердің түсінігін қалыптастыру Мазмұны: Бір дауысты құрылым. Қатаң стильдегі екі дауыстылық. Интервалды жіктеу (классификац��ялау). Екі дауыстылықтағы күрделі контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункттің кең қолданылатын түрлері. Көлденең-қозғалмалы контрапункт. Имитациялық (еліктеушілік) полифония. Имитациядағы тік қозғалмалы контрапункт. Үш дауысты құрылым. Полифо��и��лық формалар. Көмекші дауыстық (подголстық) полифония. Еркін жазу стилі. Фуга.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ноталық редакторларда жұмыс жасау
  Несиелер: 3

  Музыка редакторлары және олардың жұмыс істеу принциптері. Кәсіби қызметтегі компьютерлік технологияны пайдалану теру үшін ең көп тараған компьютерлік бағдарламар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аккомпониатормен жұмыс
  Несиелер: 5

  Әртүрлі деңгейдегі музыкалық ұжымдармен, солистермен кәсіби қызметте алынған білім мен дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Ансамбльдік орындау принциптері. Әр түрлі аспаптарды орындау ерекшелігі және жұмыс істеуі, белгілі бір аспаптың дыбыс пен жеке орындаушы ерекшеліктеріне қатысты фортепиано дыбысының өлшемдестігі, жұмыс стилін, нысанын және мазмұнын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік музыкалық және әрлендіру
  Несиелер: 3

  Компьютерлік бағдарламалар бойынша музыкалық файлдармен жұмыс істеу негіздерін үйрену және студенттерді компьютерлік бағдарлау саласындағы өздік жұмысқа дайындау. Сыныптағы іс-шаралар оқушылардың қабілеттерін толыққанды дамытуға, олардың жеке басын толық ашуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел музыка тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: музыкалық өнер 20-21ғ дамыту, қазіргі заманғы композиторлардың негізгі бағыттары Мазмұны: композиторлар белгілі бір дәуірдің жұмыстар мен өмірбаяны енгізу және стилі, жанрлық композиторлар деректерді, олардың туындыларының тізімін ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Концертмейстерлік шеберлік негіздері
  Несиелер: 5

  ППианист-студентті практикалық жұмысқа дайындау, опералық театр, музыкалық білім беру мекемелеріндегі вокальдық, оркестрлік және дирижерлік кластардың концертмейстер, сондай-ақ филармония, балалар музыка мектептері мен көркемөнерпаздар ұжымдарының сүйемелдеуші ретінде профильдеу. Әр түрлі партитураларды оқу және тасымалдау, фортепианода импровизациялық аранжировка жасау арнаулы дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: даму барысындағы әлемдік музыкалық мәдениетін меңгеру. Бұл пән лекциялық түрде өткізіледі. Музыкалық фонотека арқылы музыкалық үзінділер немесе музыкалық туындылардың қысқаша үлгілері тыңдалады. Мазмұны: дәрістер дәуірдің композиторларының өмірбаяндар мен шығармашылығын зерттеуін қамтиды (классицизм, романтизм, ippressionizm), музыкалың шығармаларды тыңдау және оларды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клавирды оқу
  Несиелер: 3

  Ойын аппаратын дамыту және аспапта ойнау үшін қажетті дағдыларды алу. Зерттелетін жұмыстардың музыкалық-теориялық материалдарын кәсіби түрде талдай білу, парақтан оқу, күрделі симфониялық жұмыстардағы фактураны жеңілдету мүмкіндігі, музыкалық шығармаларды теориялық талдауға арналған құралды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Камералық музыка
  Несиелер: 6

  Музыкалық өнердің түрі ретінде камералық музыка жанры және стилистикалық ерекшеліктері. Біртекті аспаптармен бірге тіркесте фортепианода дыбысталудың әдістері мен сипаты, ансамбльдегі динамика мен теңгерімі. Камералық және концерттік репертуарды, соның ішінде бароккодан бастап авангард музыкасына дейінгі түрлі стильдер мен дәуірлердің шығармалары зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Камералық музыканың орындаушылық шеберлігі
  Несиелер: 6

  Камералық ансамбль кластағы шығармалардың мәтінімен сенімді жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру; фразалау, дыбыс ғылымы, әртүрлі аспаптарда артикуляция жасау жаңа принциптерімен танысу, стиль, форма, орындау мәдениеті, шығармашылық қиял, музыкалық ой-өріс кеңейту мәселелеріне назар аудару; есту өзін-өзі бақылауды және орындаушылық жауапкершілікті күшейту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Концерттік орындаушылық шеберлік
  Несиелер: 6

  Студенттерінің әр түрлі құрамында (жеке, ансамбльде, оркестрмен, әнші-соломен бірге) орындаушылық концерттік қызметі, әр түрлі жерлерде концерттік бағдарламаларға қатысу, фестивальдарға қатысу, сыныптық және жеке концерттер. Педагогикалық психологияның негіздерін білу және сахна шеберлігін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Камералық музыканың концерттік орындалуы
  Несиелер: 6

  Түрлі құрамдарға арналған әртүрлі стильдер мен музыкалық-тарихи дәуірдің камералық-ансамбльдік композицияларын концерттік орындауды практикалық дамыту және дайындау; ансамбльдегі жаттығу жұмыстарын және концерттік қойылым меңгеру. Концерт-камералық бағдарламаларды мен түрлі музыкалық пішіндердің орындаушылық интерпретациясын зерттеу, ансамбльдік дыбыстауда аспаптардың дыбыстық палитрасын тыңдау, штрихтің алуандығының көптігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Камералық ансамбль
  Несиелер: 2

  Әртүрлі кұрамға арналған түрлі стильдердің композицияларын зерттеу және орындау. Камералық жанрдың даму тарихы, ансамбльдермен жұмыс істеу әдістері, әртүрлі музыкалық және тарихи дәуірдің шығармаларын, соның ішінде қазіргі заманғы отандық және шетелдік композиторлардың еңбектерін зерттеу. Камералық ансамбльде дыбысты шығарудың бірыңғай сипатына жету әдістері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Музыкалық білім беру және өнер саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарының білім жүйесін меңгеру Мазмұны: ғылыми әдебиетпен жұмыстану, ғылыми-зерттеу тақырыбының қалыптасуы, өзекті тақырыппен вокалдық өнер және педагогика аумақтарды әзірлеу, ғылыми шығармашылық әдістемесін зерттеу, ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру қағидалыры, ғылыми білім әдісін және тәжірибеде ережелерді қолдану, ғылыми этика негізінің қалыптасуы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Концерттік адаптацияның негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты : концертмейстерлік орындаушылықтың теориялық негіздерімен таныстыру; олардың қолданылу аясын, аумағы мен мүмкіндіктерін айқындау. Пәннің негізгі міндеттері:Концертмейстерлік-орындаушылық саласындағы теориялық білімдерді игеру. Әнді өз сүйемеліне орындай білу, жеке әнші мен ансамбльді сүйемелдеу дағдыларын қалыптастыру. Нота мәтінің бірден оқу, тура тональдікке өзгерту; есту бойынша іріктей білу дағдыларын қалыптастыру. Музыкалық ой-өрісті, музыкалық шығармашылық қабілеттерді дамыту. Вокалдық және аспаптық сүйемелдеу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Қосымша ғылыми және теориялық материалдарды және жеке орындаушылық іс-тәжірибеде жинақталған практикалық тәжірибені дамыту, студенттердің ғылыми ойлауын дамыту, ғылыми-зерттеу жұмыстарын, курстық жұмысты, дипломдық жұмыстарды, диссертациялық жұмыстарды, ��ылыми материалдармен жұмыс істеу қабілетін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Негізгі музыкалық аспап
  Несиелер: 5

  Аспапты және аккомпанемент техникасын меңгеру. Кәсіби-орындаушылық шеберлік негіздерін практикада дамыту: әртүрлі стильдер, жанрлар, мектепті орындайтын шығармалар негізінде шығармашылық ниеттерін ашып көрсету, көркемдік талғам және шығармашылық ойлауды дамыту. Студенттердің стилистикалық интерпретациясы тәрбиелеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Концертмейстерлік класс
  Несиелер: 2

  Курс мақсаты: Мектеп-музыкалық репертуар зерттеу сүйемелдеу қалыптастыру дағдылары. Мазмұны: зерттелген өнімдер мектеп репертуары парағы транспозиция схемалық танысуды оқу. Вокалдық және аспаптық жұмыстарды орындау сүйемелдеу ерекшеліктері. Солистері мен ансамбльдердің жұмыс істеу. Орта мектеп музыка сабақтарында және сыныптан тыс ��с-шараларға концертмейстер жұмыстың әр түрлі іске асыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы педагогикалық дайындық
  Несиелер: 3

  Орындаушылық тәжірибені жүйеге келтіру және педагогтік жұмысты машықтану дағдыларын игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Концертмейстерлік класс
  Несиелер: 3

  Пәннің негізгі міндеттері:Концертмейстерлік-орындаушылық саласындағы теориялық білімдерді игеру. Әнді өз сүйемеліне орындай білу, жеке әнші мен ансамбльді сүйемелдеу дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аспапта орындаудың педагогикалық шеберлігінің негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіби оқыту құрылымында аспаптық және орындаушылық іс-шаралар, аспаптық орындау үшін музыкалық педагогты дайындаудың педагогикалық технологиясының негізгі сипаттамалары; музыкалық білім берудің перспективалық әдістері, кәсіптік оқыту деңгейін жоғарылату және жетілдіру, мазмұнды және оқыту әдістерін жүйелі түрде жетілдіруге саналы ынталандыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Камералық ансамбль
  Несиелер: 2

  Әртүрлі кұрамға арналған түрлі стильдердің композицияларын зерттеу және орындау. Камералық жанрдың даму тарихы, ансамбльдермен жұмыс істеу әдістері, әртүрлі музыкалық және тарихи дәуірдің шығармаларын, соның ішінде қазіргі заманғы отандық және шетелдік композиторлардың еңбектерін зерттеу. Камералық ансамбльде дыбысты шығарудың бірыңғай сипатына жету әдістері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  арнайы пәндер бойынша теориялық білімді практикада қолдана білу, ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарын құру, ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттеріне сәйкес мәтіндік материалды қисынды құру;

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы ұйымдастыру техникасымен және ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу; компьютерлік әдістерді білу арқылы ақпаратты жинақтау, сақтау, өңдеу және осы іскерлікті өзінің кәсіби қызметінде қолдану, қойылған міндеттерді шешу үшін алгоритмдер мен бағдарламалар жасай білу.

 • Код ON3

  Түрлі ғылыми мәтіндерді құрастыру, кәсіби қарым-қатынаста туындайтын түрлі міндеттерді шешу үшін әртүрлі коммуникативтік-тілдік құрылымдарды қолдану; толеранттылық сезімін қалыптастыру, Қазақстанның барлық халықтарының мәдени құндылықтары мен дәстүрлеріне құрмет көрсету

 • Код ON4

  Аймақтық ән және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін ажырату; Қазақстан композиторларының жеке-стильдік ерекшеліктерін анықтау; музыкалық сөйлеу заңдылықтарын, түрлі музыкалық-теориялық құбылыстарды, ұғымдарды анықтау.

 • Код ON5

  Оркестрлік аспаптардың техникалық мүмкіндіктері мен мәнерлі ерекшеліктерін талдай білу, оның топтарының түрлері мен типтерін, оркестрлік фактураларды, тембрлік драматургияларды ажырата білу; оркестрлер мен оркестрлік аспаптардың көптеген түрлерінің даму заңдылықтары мен мүмкіндіктерін анықтау.

 • Код ON6

  Кәсіби-шығармашылық тапсырмаларды іске асыру үшін музыкалық материалдарды практикада сауатты қолдану. Салыстыра білу, нәтижелерді тұжырымдау, өз көзқарасын білдіру және өнерге деген өз ұстанымын негіздеу. Ұжымда шығармашылық және педагогикалық қызметті басқара білу.

 • Код ON7

  Оқу жоспарларымен жұмыс істей білу, оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу. Педагогиканың негізгі категорияларын, тәрбие, оқыту және дидактика әдістері мен құралдарын меңгеру.

 • Код ON8

  Жас ерекшелік педагогикасы мен психологияның ерекшеліктерін, әртүрлі психодиагностикалық әдістерді қолдана білу; Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі курсы бойынша білімін қолдану; сахналық мәдениетті, сауатты лексиканы, кәсіби терминологияны білу;

Top