Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07501 Стандартизация, сертификация және метрология в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Метрологиялық қамтамасыз ету және өндірісті бақылау бойынша жұмыстарды жоспарлау әдістерін біледі. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы біледі. Өзараауыстырымдылық және техникалық өлшеу саласындағы жаңа жетістіктерді пайдалануға қабілетті.
  • Техникалық реттеу және метрология, аккредиттеу, таңбалау, өнімді бұрмалау, халықаралық, мемлекетаралық стандарттау, метрология және сәйкестікті растау саласындағы қызметтің практикалық аспектілері саласында іргелі ғылыми-әдістемелік білімді меңгерген.
  • Өнімнің өмірлік циклінің негізгі кезеңдері, өндірістің технологиялық процестері туралы білімдерін көрсету. Өлшеулерді орындау, Техникалық реттеу және сапа инфрақұрылымы саласындағы білімді практикалық қолдану. Техникалық реттеу, стандарттау саласындағы негізгі электрондық ақпараттық ресурстар мен деректер базасын біледі. Өнімнің сапасын талдау үшін статистикалық әдістерді қолданады;
  • Әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық пәндерді білу, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді адамның идеологиялық, азаматтық және адамгершілік позициясын қалыптастыру. Кәсіби және ғылыми қызмет саласында ғылыми зерттеу әдістеріндегі білімін қолдану.
  • Стандарттау, сертификаттау, метрология, өнім, процестер мен қызмет сапасын басқару саласындағы ұйымдастырушылық, ғылыми, әдістемелік негіздерді меңгеру. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу және стандарттау саласындағы заңнамасын, техникалық реттеудің негізгі мақсаттарын, міндеттері мен қағидаттарын, нормативтік құжаттарды, техникалық регламенттерді әзірлеу тәртібін және мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруды біледі;
  • Сызбаларды құрастыру және оқып білу; түрлі инженерлік және геометриялық есептерді шешу, механиканың негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын, машиналар элементтерін, механизмдерді, өндірістік жабдықтарды зерттеу қағидаттарын қолдану.
  • Өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді, тамақ өнімдерін өндіру технологиясы, қайта өңдеу, стандарттау, сапа мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін практикалық пайдалану дағдыларын көрсету;
  • Жаратылыстану ғылымдарын білу. Тапсырмаларды, басқа ғылымдармен қарым-қатынасын және оның практикалық маңызын шешу үшін негізгі көрсеткіштерді түсіндіру, тұжырымдау және пайдалану.
  • Кәсіби қарым-қатынаста орыс, мемлекеттік және шет тілдерін белсенді қолдану үшін мамандық тілін практикалық меңгеру дағдыларын меңгерген. Ағылшын тілінде кәсіби терминологияны біледі.
Top