Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M09102 Тағам өнімінің қауіпсіздігі мен сапасы (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – магистранттар тарапынан тұрғындарды Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған мемлекеттік ветеринариялық-санитарлық бақылау және қадағалау талаптарына, сонымен қатар, Еуразиялық экономикалық Одақтың және Дүние жүзілік сауда ұйымы халықаралық талаптары мен халықаралық ветеринариялық ұйымдардың (ЖДДСҰ, ФАО, ДДҰ т.б.) ұсынымдамаларына сәйкес тағам өнімдері сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін игеруді қамтамасыз ету болып табылады
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M138 Ветеринария
 • Білім беру саласы 7M09 Ветеринария
 • Дайындық бағыты 7M091 Ветеринария

Оқыту нәтижелері

 • Деректерді дұрыс ұсынып, беру мен өзіндік зерттеу нәтижелерін сипаттап, баяндау және талдамалық статистика әдістерін қолданып, сонымен қатар, статистикалық терминологияны пайдалана отырып машығын меңгеру
 • Эксперимент теориясы мен әдістерін ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерімен біріктіру және оларды зерттеу саласын ескере отырып түсіндіру
 • Заманауи ғылымның дамуының негізгі философиялық мәселелерін түсіну және оның ғылымның даму тарихымен байланысын бағалау, жоғары мектеп педагогикасы, басқару психологиясы туралы білімді шет тілдерін қолдана отырып ғылыми-зерттеу қызметіне біріктіру (кәсіби).
 • Жануарлар денсаулығын сақтауға және сапалы өнімдер алынуына бағытталған эргономика және жануарларды ұстау ережелеріне қатысты білімді пайдалану жөніндегі ғылыми концепцияларды интеграциялау, мал шаруашылығы нысандарында және елді мекендердегі профилактикалық жұмыстардың басты аспекттерін меңгеру
 • Кодекс Алиментариус Халықаралық комиссиясы, ФАО/ДДҰ қабылданған халықаралық стандарттарды, тағам өнімдерін зерттеудің заманауи әдістерін, тағам өнімдерінің, ұлттық және дәстүрлі агроөнімдердің (TradPro) сапасы мен қауіпсіздігін басқарудың инновациялық технологияларын білу және олармен жұмыс жасау машығын иелену
 • Азық-түлік өнімдерінің тағамдық құндылығын, сапасы мен қауіпсіздігін анықтаудың заманауи әдістерін меңгеру, өлшеу құралдарында жұмыс істеуді білу
 • Ветеринариялық-санитариялық шараларды ұйымдастрыудың негігі принциптерін тұжырымдау, инфекциялық және инвазиялық этиологиядағы ауруларды дауалаудың әдістерін білу, сондай-ақ осы патологиялар кезінде емдік-дауалау шаралардың әдістемесін ұсыну.
 • Зияткерлік меншік пен авторлық құқықты қорғау саласында білімге ие болу, патенттік-ақпараттық зерттеулер жүргізу және өнертабыстарға ұлттық және халықаралық өтінімдер жасау
 • Табын денсаулығы менеджменті, өнімді жануарлар биоқауіпсіздігі мен гигиенасын қамтамасыз ету саласына қатысты білімдерді меңгеру, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, жануарлардың инфекциялық аурулары пайда болу қауіпі мен таралуын талдау және тәуекелділіктерін бағалау машықтарын меңгеру
 • Ветеринариядағы заманауи проблемаларды түсіну және алынған білім мен пайымдауларды пайдалануға байланысты жауапкершіліктің әлеуметтік және этикалық нормаларын ескере отырып, оларды шешудің негізгі жолдарын тұжырымдау
 • Ветеринариялық препараттарды өндіру технологиясының негіздерін, заңнамалық актілерді, ветеринариялық препараттар-ды тіркеудің, сынаудың және айналымын бақылаудың негізгі аспектілерін білу.
Top