Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07303 Құрылыс инжиниринг в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Ғылым мен техниканың заманауи жетістіктері, патенттік зерттеулер нәтижелері негізінде технологиялар, энергия үнемдеу технологиялары саласындағы сындарлы бөлік бойынша жобалық шешімдерді жүйелеп, зерттеу нәтижелерін жазбаша ұсына отырып, зерттеулер жоспарлайды және жүргізеді.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, құқықтық, тілдік білімге және ақпараттық сауаттылыққа ие бола отырып, өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларын, олардың негіздері мен іргетастарын, инженерлік жүйелерді есептеуде, құрылыс процестерін орындау үшін машиналар, механизмдер, жабдықтар жиынтығын таңдауда, құрылыс операциялары мен процестерінің технологиялық реттілігін сипаттауда механика заңдарын қолданады.
 • Цифрлық жобалаудың заманауи ақпараттық бағдарламаларын әлемдік құрылыс индустриясындағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделу мақсатында қолданады
 • Оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, негізгі жаратылыстану пәндерін, экономика негіздерін және өмір қауіпсіздігі мен процестерін қолдана отырып, еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді.
 • Ғимараттар мен құрылыстарды салу және реконструкциялау бойынша жобалау-конструкторлық жұмыстарды жүзеге асырады. Жобалық жұмыс құжаттамасының архитектуралық бөлімінің сапасын, оның ішінде жобалау кезінде сізге технологиялардың негіздерін қолдана отырып бақылайды.
 • Құрылыс материалдарының негізгі физикалық-механикалық қасиеттерін, оларды жасау технологиясын, пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында зерттеудің заманауи әдістерін талдайды.
 • Құрылыс конструкцияларын, ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін, жылумен газбен жабдықтау, желдету, сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін есептеу, жобалау, нарық конъюнктурасын ескере отырып, озық тәжірибе негізінде құрылыс жүйелерін жобалау және талдау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады.
 • Ғимараттар мен құрылыстардың сапасын құрылыс конструкцияларын, ғимараттар негіздерін, жылу-газбен жабдықтау, желдету, сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін есептеу, жобалау жөніндегі жобалардың негізгі нормативтік және анықтамалық құжаттарына сәйкес бағалайды.
 • Тиімді технологиялық процестерге техникалық негізделген уақыт нормаларын, құрылыстың сметалық құнын анықтайтын сметалық құжаттаманы әзірлейді
 • Тілдерді, академиялық жазу негіздерін, эмоционалды интеллектті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада өзара тиімді іс-қимыл жасайды.
 • Құқық, экономикалық теория, кәсіпкерлік және ойлау дизайны, тәжірибеге бағытталған арнайы курстар негіздерін қолдана отырып, өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігімен кәсіби дағдыларды одан әрі жетілдіруге қабілетті
Top