Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04115 Стратегиялық менеджмент (Executive MBA) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Басқару процесінде коммуникациялық әдістерді қолдану, көшбасшылық қасиеттер негізінде жобалау-зерттеу қызметі мен ұжымды басқару
  • Стратегиялық жоспарлау, болжау, модельдеу, жобалық менеджмент және басқарушылық есептілік әдістерін қолдана отырып, кәсіпорындарды дамыту стратегиясын қалыптастыру
  • Халықаралық тәжірибені пайдалана отырып, өндірістік және технологиялық процестерді экономикалық негіздей отырып, кәсіпорындар мен агробизнесті дамыту стратегиясын әзірлеуде Стратегиялық менеджмент әдістерін қолдану
  • Басқару шешімдерін қабылдау және кәсіпорын стратегиясын әзірлеу үшін маркетингтік стратегияларды әзірлеу мақсатында маркетингтік құралдар кешенін және нарықты игеру және сатуды ұйымдастыру әдістерін бағалау
  • Міндеттерді шешу үшін заманауи бизнес-технологияларды қолдану, компанияның өсу перспективаларын бағалау және белгісіздік жағдайында компанияның бірегей даму стратегияларын құру
  • Өзгерістерге тез үйренуге және бейімделуге, ситуациялық менеджмент пен SoftSkills құралдарын тиімді пайдалануға, жеке, білім беру және кәсіби өсу бойынша іс-шараларды әзірлеуге, жаңа нарықтық мүмкіндіктерді анықтауға және бағалауға қабілетті болу
  • Басқарушылық есеп, ХҚЕС, салықтар, алымдар саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды түсіну, нарықта кәсіпорын мен агробизнестің ұтымды стратегияларын әзірлеу кезінде шешім қабылдау үшін компанияның ақша ағындары мен капиталын талдауды бағалау

Ұқсас БББ

Top