Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02202 Археология және этнология в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Археологиялық-этнографиялық зерттеулердің теориясын, қазіргі заманғы әдістері мен практикасын меңгерген; кәсіби ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық, мәдени-ағартушылық қызметте археологиялық және этнографиялық мәдени-тарихи ескерткіштерді анықтау, бағалау, қорғау және дәріптеу саласындағы құзыреттілігін көрсететін білікті кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B134 Археология және этнология
 • Дайындық бағыты 6B022 Гуманитарлық ғылымдар

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Археология мен этнология дамуының жаһандық мәселелерін талдау, талқылау, кәсіби қызметте қолдану мақсатында қалыптасқан құзыреттерді көрсете отырып, ғылыми-зерттеу және қолданбалы салаларда заманауи әдістемелік тәсілдерді қолданау.
 • Алған білімдерін әлеуметтік нормалармен байланыстыра отырып синтездеу, командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдер ұсыну.
 • Археология және этнографиялық ғылымдағы тұжырымдамалық тәсілдер мен әдіснамалық аспектілерді салыстыру.
 • Ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі археологиялық, этнографиялық білімдерін, дағдыларын, дағдылары мен тәжірибесін меңгеру.
 • Күнделікті жағдайларда өндірістік мәселелерді шешу үшін алған білімдерін жүйелеу және кәсіби қызметте логикалық ойлауды қолдану.
 • Терминологиялық аппаратты пайдаланып, материалдық дереккөздерге сүйене отырып, археологиялық ескерткіштер мен тарихи-этнографиялық процестерді талдап, ойлау мәдениеті жоғары кең дүниетанымын көрсету.
 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін, оның ішінде экология және табиғат пайдалану саласындағы актілерді ескере отырып, кәсіби қызмет бағыты бойынша стартап-жобаларды әзірлеу.
 • Нақты мәселелерді шешуде заманауи цифрлық технологияларды ескере отырып пәнаралық өзара әрекеттесу дағдыларын пайдалану.
 • Университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі іс-шараларды ұйымдастыру және қатысу кезінде азаматтық және патриоттық, қоғамдық сананы жаңғырту – Рухани жаңғыру, Қазақстанның үшінші жаңғыруы идеяларына негізделген көшбасшылық қасиеттерді демонстрациялау.
 • Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде (А2, B1, B2 деңгейі), оның ішінде кәсіби салада коммуникацияның негізгі дағдыларын көрсету.
 • Тарихи оқиғаларға, құбылыстарға, адамзат қоғамының даму процестеріне баға беріп, археологиялық, этнографиялық дереккөздер негізінде өз көзқарасыңызды дәлелдеу.
 • Жүйелі ойлауды, бақылау, талдау, жинақтау, сыни тұрғыдан ойлау арқылы бағалау, өзін-өзі дамыту қабілеттерін қолдану.
Top