Жаңа білім беру бағдарламасы

7M10107 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми зерттеулерде басқарушылық шешімдер қабылдаудың ведомствоаралық және сектораралық дәлелді принциптерін қолданады
  • Денсаулық сақтау менеджменті саласындағы ғылыми-педагогикалық қызметте алған білімдерін пайдаланады
  • Менеджмент пен маркетингтің білімі мен негізгі функцияларын қолданады, оларды іс жүзінде қолданады
  • Өз біліктілігі шеңберінде негізделген басқару шешімдерін қабылдау үшін функционалдық даму стратегияларын бағалауға қабілетті.
  • Денсаулық сақтаудағы цифрландыру және ақпараттық жүйелер туралы білімді қолданады
  • Денсаулық сақтауды перспективалы дамыту үшін дәлелді, сыни ойлауды, ғылыми және дәлелді базаны пайдалана отырып, нарықтарды, инновацияларды және ғылыми зерттеулерді талдау негізінде жағдайларды шешуде заманауи технологияларды қолданады.
  • Денсаулық сақтау менеджменті саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін логикалық ресімдеу дағдыларын қолданады.
  • Дәлелді медицина қағидаттарын пайдалана отырып, нормативтік-құқықтық актілер, денсаулық сақтау жүйесінің стандарттары негізінде медициналық қызметтер мен өнімдер сапасының индикаторларын бағалай және түсіндіре алады.
  • Оқытудың тиімді әдістерін, кәсіби және басқарушылық тәжірибеге қажетті заманауи коммуникативтік және этикалық принциптерді қолданады.
  • Ұжымды қалыптастыруды, өкілеттіктерді беруді және тиімді еңбек ету және медициналық қызметтер мен өнімдердің сапасын қамтамасыз ету үшін жағдай жасауды біледі..
Top