Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05101 Ветеринариялық биотехнология в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Педагогикалық қызметтегі басқару психологиясын зерттеу. Ғылыми зерттеулер жүргізуге және салалық кәсіпорындарды дамыту үшін өзіңіздің көшбасшылық қасиеттерін көрсете білуге мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін білу. Оқытылатын шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық және стилистикалық сипаттамасын, жалпы ғылыми терминологияны және шет тіліндегі тиісті мамандықтың терминологиялық қосалқы тілін білу.
  • Биотехнологиялық мақсатты өнімдердің (биомасса, бастапқы және қайталама метаболиттер) технологиялық әртүрлілігін, оларды бөлу және тазарту әдістерін жіктеу; негізгі биотехнологиялық аппаратураның жұмыс істеу принципі, әртүрлі өнімдерді алудың нақты бөлу әдістерінің шарттары. Әртүрлі биотехнологиялық өнімдерді дайындаудағы соңғы жетістіктер және мақсатты өнімдерді бөлу және тазарту әдістері туралы қорытынды жасау.
  • Магистранттардың оқу үрдісіндегі танымдық іс-әрекетінің психологиясын ашу. Оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттырудың психологиялық-педагогикалық әдістері мен құралдарын, қоғам талаптарын ескере отырып, білім беру процесін жүзеге асыру үшін көшбасшылық қабілеттерді қолданудың заманауи технологияларын, сондай-ақ ветеринариялық биотехнология саладағы педагог кадрлардың кәсіби біліктілігінің ерекшеліктерін меңгеру
  • Ғылыми зерттеулерді орындауда молекулалық биология және генетика әдістерін қолдану; тұқым қуалайтын ақпаратты, хромосомалардың, гендер мен геномдардың құрамын, құрылымын, қызметтері мен заңдылықтарын білу. Генетика мен мал шаруашылығында алған білімдерін ауыл шаруашылығы жануарларының жаңа тұқымдарын алу және бұрыннан бар қасиеттерін жақсарту үшін пайдалану. Молекулалық биология және генетика әдістері негізінде рекомбинантты ДНҚ құру технологиясымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру
  • Мал шаруашылығында, биологияда және ветеринарияда биотехнологияда негізгі технологиялық процестерді, бионанотехнология әдістерін қолдану. Наноматериалдарды алу және оларды практикалық қызметте пайдалану технологиялары саласында дағдыларды меңгеру. Жасуша биологиясының жетістіктерін жүйелеу және талдау. Жануарлардың тұқымдарын болжау, үздік жануарларды кешенді бағалау әдістері. Жануарларды ұтымды пайдалануға бағытталған жұптастыру үшін аналықтар мен продуценттерді таңдау;
  • Биологиялық объектілерде антигендердің (белоктар мен полисахаридтер) немесе оларға тән антиденелердің болуын анықтау үшін иммундық талдау әдістерін қолдану. Жануарлардың жұқпалы ауруларын диагностикалауда практикалық дағдыларды меңгеру. Дәстүрлі және заманауи биологиялық өнімдерді әзірлеу. Саңырауқұлақ жасушасының тіршілік әрекетін, саңырауқұлақтардың сипаттамасын, олардың жіктелуін және зат алмасу ерекшеліктерін сипаттау. Саңырауқұлақтардың диагностикалық препараттарын, сынақ жүйелерін және вакциналарды алудың заманауи классификациясы мен технологиясын әзірлеу.
  • Ғылыми білімнің дамуының қазіргі тенденцияларын, ғылымның өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін, ғылыми білімнің әдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын талдау.
  • Микроорганизмдердің таралуын және олардың табиғаттағы заттардың өзгеруіндегі рөлін, микроорганизмдерге әртүрлі қолайсыз факторлардың әсерін анықтау. Микроорганизмдердің морфологиясы мен физиологиясын, микроорганизмдер штаммдарын таңдаудың классикалық әдістерін, микроорганизмдерді таңдаудың қазіргі әдістерін жіктеу; штамм-продуценттерді сақтау әдістерін білу.
  • Ғылыми жобаларды немесе зерттеулерді жүргізу кезінде ғылыми зерттеу әдістемесін тұжырымдау және түсіндіру. Алған білімдері мен идеяларын ғылыми зерттеу жағдайында пайдалану. Оқу, ғылыми үдеріске ғылыми зерттеу әдістерін енгізу. Қазіргі ғылымның моральдық нұсқауларын тұжырымдау; проблемалық өріс, биоэтиканың әмбебап принциптері мен моральдық құндылықтары, дің жасушаларымен манипуляциялардың этикалық мәселелерін игеру. Қазіргі заманғы зертханалық және технологиялық жабдықтарды, іргелі ғылымдардың білімін ғылыми жұмысында нақты мәселелерді шешу үшін пайдалану
  • Зооантропоноздық аурулардың тізімін, жануарлар мен адамның аса қауіпті жұқпалы ауруларын диагностикалаудың негізгі принциптері мен әдістерін, иммунологиялық реакциялардың компоненттерін алу технологияларын және қою принциптерін талдау: серологиялық реакциялар - РА, РМА, РЛА, РСК, иммунохимиялық реакциялар - ИФА, ICA, молекулалық-генетикалық - ПТР әртүрлі нұсқалары. Қазіргі биотехнология, ветеринария және мал шаруашылығының өзекті мәселелері мен мәселелерін анықтау және талқылау
Top