Жаңа білім беру бағдарламасы

8D10101 Мейіргер ғылымы в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Инновациялық тәжірибеге бағдарланған білім беру технологиялары мен қолданбалы ғылыми зерттеулерді пайдалана отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ұлттық стандартына сәйкес құзыреттерді қалыптастыруға ықпал ететін мейіргер ісі саласындағы білім беру қызметтерін қамтамасыз ету
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D151 Медбикелік ғылым
 • Білім беру саласы 8D10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 8D101 Денсаулық сақтау

Оқыту нәтижелері

 • ОН-1 Өзінің біліктілігі саласында денсаулық сақтау саласын жүйелі түсінуді көрсетеді, осы салада қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерін меңгереді
 • ОН-6 Идеяларды қалыптастырады, инновациялық қызметтің нәтижелерін болжайды, білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілеуге ықпал етеді
 • ОН-2 Жобалау, зерттеу әдістемесі мен әдістемесін таңдау, ресурстарды талдау және пайдалану тұрғысынан зерттеу сапасының сенімділігін анықтай алады
 • ОН-3 Білім беру теориясына және оқытудың нақты әдістеріне негізделген заманауи педагогикалық стратегияларды сыни тұрғыдан бағалауға және қолдануға қабілетті
 • ОН-8 Өз құзыреті саласындағы тақырып бойынша мәртебесі тең, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен сөйлесе алады
 • ОН-4 Теорияны, заманауи зерттеулерді және тәжірибе талаптарын білу негізінде менеджменттің әртүрлі функционалдық аспектілерін біріктіруге қабілетті
 • ОН-7 Ұйымдардың құрылымы, олардың мүдделі тараптармен (стейкхолдерлермен) өзара іс-қимыл тетіктері, ұзақ мерзімді перспективада сыртқы контекст жағдайында жұмыс істеу қағидаттары мәселелері бойынша білімдерін көрсетеді
 • ОН-5 Зерттеу, кәсіби және педагогикалық қызметте қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды игеруге қабілетті
Top