Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07101 Көлік, көлік техникасы және технологиялары в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Кәсіби қызметте, оның ішінде: әлеуметтік-этикалық; экономикалық және ұйымдық-басқарушылық, өндірістік салаларда қажетті білімі, іскерліктері мен дағдылары бар және өзгерістер мен белгісіздіктердің өсу серпінділігі және жалпыға бірдей жаћандандыру жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты ауыстыруда өз дағдыларын пайдаланады;
 • Жүйелік талдау негіздерін, көлік кәсіпорындарындағы еңбекті ынталандыру тәсілдерін білуін іс жүзінде көрсетеді, ұжымдық және гуманизм принциптерінде ұжымның жұмысын ұйымдастыра алады;
 • Ғылыми-техникалық, жаратылыстану-ғылыми және жалпы ғылыми ақпаратты талдау және сауатты контекстпен өңдеу, қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен мәнін түсіну, өз бетінше шешім қабылдау және жоспарлау, зерттеу және кәсіби қызметінде базалық білімдерді қолдануға және жетілдіруге қабілетті;
 • Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін, Әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, қоғамдық нормаларды, іскерлік этика нормаларын, құқықтық жүйе мен заңнама негіздерін таниды; үздіксіз зияткерлік, мәдени, адамгершілік және кәсіби өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдіруді жоспарлайды және іске асырады.
 • Компьютерлік желілерде жұмыс істеудің жеткілікті дағдыларына ие, информатика және қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар, бағдарламалық құралдарды пайдалану салаларында базалық білім негізінде Интернет ресурстарымен жұмысты жүйелейді
 • Ғылыми-зерттеу қызметінің дағдылары бар, технологиялық процестерді жобалай алады, техникалық құралдар мен технологиялық жабдықтар жасай алады, көлік ағындарын басқару жүйесінің құралдарын пайдалана алады, көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін;
 • Көлік техникасы мен жабдықтарын пайдалану, технологиялық процестер мен өнімдерді бақылау бойынша стандарттау және сертификаттау бойынша қолданыстағы нормалар мен талаптарға сәйкес технологиялық процестерді ұйымдастыруға қабілетті
 • Өзінің кәсіби қызметінің теориялық, әдіснамалық, практикалық, технологиялық негіздерін талдайды;
 • Қазіргі іргелі заңдар мен заңдылықтар түрінде жаратылыстану-ғылыми пәндердің негізгі білімдеріне ие және оларды өндірістік жағдайларда түсіндіре алады және кәсіби қызметте қолдана алады;
 • Жоғары белгісіздігі бар әлеуметтік және кәсіби жағдайларда шешімдерді жобалау және қабылдау, өзін-өзі басқару мәдениеті, қарым-қатынасты ұйымдастыру және көзқарастарды келісу, нәтижелерді ресімдеу және таныстыру, міндеттер мен проблемаларды қою, инновациялық тәсілдерді, қызметтің тұжырымдамалары мен стратегияларын құру әдістерін қолдана отырып, оларды жүйелі шешу дағдылары бар
 • Көлік өнеркәсібі кәсіпорындарында еңбекті ұйымдастыру және жоспарлау, өндірістік өндірісте заманауи технологияларды енгізу және ұйымдастыру кезінде алған білімдерін пайдаланады.
Top