Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08302 Ландшафты дизайн және көгалдандыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Орман топырақтарының табиғи түзілім және орман өсіру объектісі ретіндегі ерекшеліктерін, топырақ түзілу факторларын ажырату; топырақтың құрамын, қасиеттері мен режимдерін бағалау және анықтау; орман шаруашылығында механикаландырылған жұмыстарды орындау кезінде климат пен микроклимат ресурстарын тиімді пайдалану әдістерін зерттеу.
 • Ағаш дайындау және қайта өңдеу бойынша кесу және кесу жұмыстарының технологиясы мен ұйымдастырылуын жобалау, өртке қарсы іс-шараларды жобалау және жүргізу, жәндіктер мен ауру қоздырғыштарының экологиясы саласындағы теориялық білімді, технологиялық жабдықты пайдалану ережелерін зерттеу.
 • Орман шаруашылығы бойынша ақпаратты алу және беру үшін қазақ/орыс және шет тілдеріндегі оқу және басқа әдебиеттерді пайдалану, қазақ/орыс және шет тілдеріндегі ғылыми тезистер мен мақалаларға аннотациялар мен шолулар беру.
 • Экологиялық факторлардың тірі организмдер мен тіршілік ету ортасына әсерін, экологиялық процестерді талдау әдістерін, қоршаған орта мен қоғамды қорғаудың нақты міндеттері мен басымдықтарын қоюды талдау.
 • Ағаш және шөптесін өсімдіктердің тіршілік формаларын, олардың морфо-физиологиялық және анатомиялық құрылымын зерттеу, бастапқы селекциялық материал жасау үшін будандастыру, мутагенез және полиплоидия әдістерін зерттеу.
 • Орман тұқымының теориялық негіздерін және негізгі ағаш және бұта түрлерінің биологиялық ерекшеліктерін, орман тұқымын аудандастыру және агротехникалық күтім, отырғызу материалдарын өсіру принциптерін зерттеу.
 • Отандық ландшафттық сәулет өнерінің мәдени-тарихи мұрасының негізгі объектілерін, тарихы мен қазіргі жағдайын анықтау; бақтар мен саябақтарды ұйымдастыруда қолданылатын негізгі стильдерді білу, көгалдардың маңыздылығын және олардың жіктелуін білу.
 • Көгалдандыру бойынша алдын ала жұмыстарды жүргізу түрлері бойынша білімін көрсету, базалық көгалдандыру машиналарын орнату, аумақтарды абаттандыруды ұйымдастыру мен жоспарлауды, абаттандыру объектілерінің техникалық жай-күйін бағалауды жүзеге асыру, жоспарлаудың және отырғызу сызбаларының бөлу сызбаларын жасау және оқу.
 • Кәсіпкерлік құқықтық қатынастар саласындағы қолданыстағы нормаларды, заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді тіркеу, тарату тәртібін қарастыру; инвестициялық жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеу және оларды экономикалық бағалау туралы теориялық білімге ие болу.
 • Орман орналастыру сынақ алаңдарын салу және кеспеағаштарды бөлу, ағаштарды қайта санау бойынша білім мен дағдыларды меңгеру, сүрекдіңнің таксациялық көрсеткіштерін анықтау, орман орналастыру құжаттарын жасау, алынған жиналған статистикалық деректерді өңдеу әдістерін меңгеру.
 • Орман биогеоценоздарының морфологиясы мен экологиясын, екпелердің жаңару және қалыптасу заңдылықтарын, ағаш тұқымдарының өзгеруін, піскен және тоқыраған екпелерді кесудің, ағаш кесудің және орманға күтім жасаудың басқа да түрлерінің экологиялық салдарын талдауды білу.
Top