Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07313 Ландшафттық сәулет және дизайн в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Зерттеу қызметіндегі философиялық-дүниетанымдық, логикалық- әдіснамалық мәселелерді талдау, ғылыми танымның әдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын негіздеу
  • Оқытылатын шет тіліндегі материалды ғылыми баяндаудың функционалдық және стилистикалық сипаттамаларын, жалпы ғылыми терминологияны және тиісті мамандықтың шет тілінде терминологиялық қосалқы тілін қолдану
  • Қазақстанның табиғи және интродукцияланған ағаш-бұта флорасының жай-күйін қорғау мен бақылаудың әртүрлі әдістері мен қауіпсіздігін тәжірибеде қолдану, отырғызу материалын өсірудің елді мекендік-технологиялық карталарын жасау және нормативтік-анықтамалық материалдарды пайдалану
  • Ландшафттық сәулет нысандарын олардың функционалдық пайдаланылуы саласында, зерттеуді, жобалауды, күзетуді және нысандарға қатысты басқа да жұмыс түрлерін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді басқару
  • Басқару шешімдерін қабылдау механизмдерін, кәсіптік пәндерді оқытудың заманауи әдістерін әзірлеу, нақты практикалық мәселелерді шешу үшін компьютерлік желілер мен мобильді телекоммуникациялардың ақпараттық ресурстарын пайдалану дағдыларын меңгеру
  • Қала ландшафты мен қалақұрылысын қалыптастыруда ашық кеңістіктер сәулетінің, ландшафттарды мақсатты түрде өзгертудің және заманауи экологиялық мәселелерді шешудің соңғы тәсілдері мен әдістерін іс жүзінде қолдану
  • Ұйымдардың жобалық іс-шараларына қатысу, аумақтық жоспарлау және елді мекендер мен қала агломерацияларының бас жоспарларын дайындау кезеңінде аумақтардың тұрақты дамуымен байланысты мамандар тобында жұмыс істеу
  • Сәулет-ландшафтық дизайндағы ландшафттық сәулет саласындағы дағдыларды кәсіби қызметте, кеңістікті тік және көлденең еңсеру элементтері бар ландшафттық және сәулеттік композицияда қолдану
  • Ашық кеңістіктерді жоспарлауды ұйымдастыруды, сыртқы ортаны жобалауды жүзеге асыру, аймақтық ерекшеліктер мен экологиялық факторлар кешенін ескере отырып, мәдени мұра нысандарының аумақтарын қалпына келтіру және реконструкциялау жобаларын әзірлеу
  • Аумақты инженерлік дайындауға, ландшафттық сәулет нысандарын салуға және күтіп ұстауға арналған технологиялық процестерді жобалау. Ландшафттық сәулет нысандарындағы жұмыстардың барлық түрлеріне қатысу
Top