Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07301 Сәулет (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Сәулет-қала нысандарын қалыптастырудағы аймақтық ерекшеліктерді зерттеу әдістемесі бойынша білімді негіздеу және қолдану. Нысанның функционалдық мақсатына, аймақтың табиғи-климаттық ерекшеліктеріне, сәулет өнеріндегі заманауи үрдістерге сәйкес сәулеттік-композициялық шешімдерін ұсыну
  • Басқару шешімдерін қабылдау механизмдерін әзірлеу, оларды басқарудың әртүрлі түрлеріндегі басқарушылық қызмет тәжірибесінде қолдану, кәсіптік пәндерді оқытудың заманауи әдістері. Нақты практикалық мәселелерді шешу үшін компьютерлік желілер мен мобильді телекоммуникациялардың ақпараттық ресурстарын пайдалану
  • Зерттеу қызметіндегі философиялық-идеологиялық, логикалық және әдіснамалық мәселелерді талдаңыз. Алған білімдерін ғылыми білімнің құрылымы мен қызметтерінде, ғылым әдістерінде кәсіптік салада қолдану
  • Қалалық ландшафты қалыптастырудың және қала құрылысының қазіргі экологиялық міселелерінде, экономика саласында сәулет-құрылыс жобалауында, ғылыми-зерттеу жұмыстарында, басқару және кәсіптік қызметте практикалық дағдыларды қолдану
  • Оқытылатын шет тіліндегі материалды ғылыми баяндаудың функционалдық және стилистикалық сипаттамаларын, жалпы ғылыми терминологияны және шет тілінде тиісті мамандықтың терминологиялық қосалқы тілін пайдалану
  • Ғылыми білімнің дамуының қазіргі тенденциялары туралы білу. Ғылымның өзекті әдістемелік және психологиялық мәселелеріне талдау жасау. Ғылыми білімнің әдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын негіздеу
  • Сәулет өнерінің монографиялық және стилистикалық талдауын, сәулет өнерін зерттеудің негізгі тәсілдерін қолдану. Шығармашылыққа ынталандыру және қазіргі заманғы сәулеттің теориялық талдау мәселелеріне заманауи шешімдерді сәтті жүзеге асыру
  • Энергияны тиімді пайдаланатын ғимараттарда көлемдік-жоспарлау шешімдерінің әдістемесін, энергия үнемдеу резервтерін жүзеге асырудың негізгі бағыттарын әзірлеу. Кәсіби қызметте құрылыс ғылымының соңғы тәсілдері мен әдістерін қолдану, олардың салыстырмалы талдауын қамтамасыз ету және заманауи құрылыс технологияларын пайдалану
Top