Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07101 Жылу энергетикалық инженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Энергия өндірісінің негізгі және қосалқы жабдықтары туралы білімдерін есептеу, жобалау, тәжірибелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдана білу.
  • Жылу және электр есептерін шешу үшін пәнаралық контексте негізгі математикалық, жаратылыстану білімдерін меңгеру.
  • Энергияны өндіру және бөлу бойынша кешенді инженерлік қызметте қоршаған ортаны қорғау заңдылықтарын білу қажет, онда пайдалану қажет: энергетикалық кәсіпорындардағы жаңа тиімді энергия және ресурс үнемдейтін технологиялар, жылу энергетикасындағы жаңартылатын энергия көздері
  • Эксплуатациялық, өндірістік-технологиялық және монтаждық-жөндеу қызметі саласындағы практикалық есептерді шешудегі кәсіби құзыреттіліктерді және жылу-энергетикалық жабдықтардың пайдалану сипаттамаларына су-химиялық режимнің әсерін білу.
  • Жылу техникасының негіздерін, сұйықтар мен газдар механикасын, жылу өлшемдерін, жылу жүйелерінің жалпы принциптерін, құрылымы мен қызметін, энергетикалық техниканың есептерін қою және шешуді түсіне отырып, кәсіби саладағы инженерлік есептерді шешуге арналған құрылымдық материалдарды білу
  • Экономика және құқық саласындағы құзыреттерді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін, экология және өмір қауіпсіздігін, сондай-ақ кәсіптік мәселелерді шешуде кәсіпкерлік дағдыларды, көшбасшылық пен жаңашылдыққа бейімділікті қалыптастыру
  • Ойлау мәдениетін білу, ақпаратты талдау және түсіндіре білу, идеялар мен сыни дәлелдерді дамыту, өнімділік пен физикалық тұрақтылықты жақсарту дағдыларын жаттықтыру. Ауызша және жазбаша, соның ішінде шет тілінде, кәсіби ортада және қоғамда тиімді қарым-қатынас жасай білу, ұжымда тиімді және стресске төзімді жұмысқа дайын болу
  • Оқу саласындағы оқу, практикалық және кәсіптік міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімге ие болу; ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың негіздері мен әдістерін білу және оларды оқу саласында қолдану; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің салдарын түсіну.
  • Кәсіби қызметте жылуэнергетикалық объектілерді жобалау, модельдеу, оңтайландыру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана білу.
Top