Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02102 Аспаптық орындаушылық в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Тәжірибе мен спектакльдерге қатысты ақпаратты қабылдау мен берудің барлық режимдерін пайдаланудағы кәсіби дағдыларды көрсету.
 • Музыканы жоғары кәсіби деңгейде, өзіндік көркемдік түсініктер призмасы арқылы және жан-жақты дамыған музыкалық тұлғаны көрсете білу.
 • Оқытылатын негізгі пәнге байланысты музыкадағы тілдерді, формаларды, материалдарды, технологиялар мен әдістерді, ал қажет болған жағдайда сабақтас пәндерді, мәтіндік деректер ресурстары мен ұғымдарды терең және жан-жақты білуі керек.
 • Теория мен практиканың байланысын талдай білу, осы білімдерін олардың көркемдік стилін қолдау және жақсарту үшін қолдана білу.
 • Өзінің педагогикалық іс-әрекетінде психологиялық-педагогикалық ғылымның әртүрлі әдістерін, зерттеу нәтижелерін қолдана білу.
 • Әртүрлі контексттерден немесе көздерден алынған білімді біріктіре білу.
 • Сыни ойлау және сыни қабылдау дағдыларының жоғары деңгейіне ие болу.
 • Өз пәні, жанры және/немесе оқу саласы шеңберінде тәжірибе мен дамуды ақпараттандыру үшін сәйкес әдебиеттерді және/немесе басқа ресурстарды анықтау және пайдалана білу.
 • Музыкалық стильдерді білу және олармен байланысты орындаушылық дәстүрлерді терең және сыни тұрғыдан түсіну.
 • Таңдалған тәсілдерге өз пәніндегі, жанрындағы, зерттеу саласындағы және/немесе көркемдік тәжірибедегі идеяларды, тұжырымдамаларды және процестерді әзірлеуге және бағалауға мүмкіндік беретін әртүрлі зерттеу әдістерінің кең ауқымын білу.
 • Кәсіби музыканттар, әуесқой музыканттар және кең аудиториямен (соның ішінде шет тілінде) алынған ақпаратты пайдалану мүмкіндігі, ақпаратқа жеке және/немесе топтық реакцияларды түсінуді көрсету, сондай-ақ сәйкесінше рефлексиялау қабілетін көрсету.
 • Орындалатын музыканың теориялық және тарихи жағдайлары туралы білімдерін дамыту және кеңейте білу.
Top