Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02104 Дәстүрлі музыкалық өнер в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Негізгі мақсат – дәстүрлі музыкалық өнер саласында, "Халық аспаптары", "Халық әні" мамандандырулары бойынша, халық аспаптарында орындаушылық дәстүрлер мен қазақ ән өнерінің дәстүрлерін сақтауды және келесі ұрпаққа беруді жүзеге асыратын, сондай-ақ дәстүрлі музыкалық өнер саласындағы әдістемелер негіздері мен ғылыми зерттеулер теориясын игерген мамандарды тереңдетілген кәсіби даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 123
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M025 Дәстүрлі музыка өнері
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Ауызша және орындаушылық қызметтің барлық аспектілерінде көпшілік алдында таныстырудың тамаша дағдыларын көрсетеді.
 • Ғылым мен өнердің заманауи парадигмаларының негізгі сипаттамаларын түсіндіре, талдай, бағалай алады. Жаңа идеяларды туындату қабілетіне ие – креативті; өзінің зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіре және дамыта алады.
 • Өзінің көркемдік тұжырымдамаларын білдіре отырып, музыканы жоғары кәсіби деңгейде түсіндіру қабілетін көрсетеді.
 • Әлеуметтік-мәдени модельдеу әдістері мен тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас, өнер туындыларын кәсіби бағалау дағдыларын меңгерген.
 • Музыка саласындағы терең және жан-жақты білімдерін көрсетеді: әр түрлі орындаушылық техникалар, әдістемелер, сондай-ақ ғылыми зерттеу арнасында креативті идеяларды қолдану және өзіндік тәсілді әзірлеу үшін орындаушылық өнерді көркемдік түсіну.
 • Әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасын меңгергенін көрсетеді, қоғамда және қазіргі мәдениетте болып жатқан процестер мен құбылыстарды еркін талдайды.
 • Халық музыкасын іске асырудың, қайта жасаудың және өндірудің жоғары деңгейін көрсетеді. Дәстүрлі музыкалық мәдениеттің пайда болуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын біледі және қолданады, оның үлгілерін талдай алады. Таяу және Орта Шығыс, сондай-ақ Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азия мәдениетінің тарихын біледі, Шығыстану әдебиетін бағдарлай алады, белгіленген халықтардың аймақтық және жергілікті музыкалық дәстүрлерін тыңдау арқылы анықтай алады.
 • Халық музыкасын орындаумен байланысты теориялық және тарихи мәнмәтіндер саласындағы білімдерін кеңейту қабілеті бар.
 • Шет тілін меңгерудің терең практикалық дағдыларын көрсетеді; музыкалық-практикалық қызметте тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникацияларды жүзеге асыру қабілетіне ие.
 • Мамандар алдында да, жұртшылық алдында да тәжірибе мен өнер көрсетуге байланысты ақпаратты қабылдау мен берудің барлық режимдерін пайдалана отырып, кәсіби дағдыларын көрсетеді.
 • Музыкалық стильдер туралы білімді орындаушылық дәстүрлерді түсінуде қолдана алады.
 • Қазіргі заманғы әдіснамалық негіздерін, ғылыми танымның әдістері мен нысандарын білетіндігін көрсетеді және музыкалық өнер саласындағы ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі кезеңдерін жазуда теориялық дағдылары бар. Ғылыми зерттеудің категориялық аппаратын меңгереді; қазіргі әлеуметтік-мәдени контекст дамуының өзекті үрдістеріне баға бере алады.
 • Музыкалық білім беру сапасын арттыруға ықпал ететін, оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыру бойынша жоғары мектеп оқытушысына қажетті жалпы педагогикалық білім мен іскерлікті көрсетеді. Білім алушылармен әріптестік және ынтымақтастық қатынастарын орнату, олардың танымдық қызметін басқару, білім алушылардың жас және психофизикалық ерекшеліктерін есепке алу негізінде психологиялық-педагогикалық қызметтің тиімді жеке стилін әзірлеу бойынша жалпы психологиялық дағдыларды қолдана алады.
 • Көлемді ғылыми жобаны өз бетінше әзірлеу және ұсыну үшін маңызды зерттеулер мен презентациялық техниканы пайдалана алады.
Top