Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02103 Вокалдық өнер в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Оқыту нәтижелері

 • Зерттеу тәжірибесіндегі кәсіби стандарттарды, жүргізілген зерттеулердің этикалық және құқықтық салдарын, ұлттық және халықаралық контекстті және зерттеулерден зардап шеккен барлық адамдардың меншік құқығын ескеру;
 • Өз зерттеу нәтижелерін және басқа адамдардың нәтижелерін жүйелі және сыни талдау және бағалау.
 • Музыкалық-орындаушылық қызметті жоғары көркемдік және техникалық деңгейде көрсету.
 • Ғылыми журналдарда жарияланымдарды таныстыру және жариялау.
 • Өз қызметінің әлеуметтік салдарын болжау, белсенді азаматтық ұстаным көрсету.
 • Оқу саласындағы негізгі мәселелерді анықтау, оларды сыни тұрғыдан қарастыру және инновациялық шешімдерді табу;
 • Зерттеу тәсілдері, әдістері, танымдық әдістері туралы терең білімді көрсету
 • Вокалдық өнер саласында қажет болған жағдайда тиісті әдебиеттерден және / немесе басқа ресурстардан алынған білімді қарастыру, түсіндіру, талдау, бағалау, басқару, сақтау және басқаларға беру
 • Ғылыми зерттеулерді ресурстық қамтамасыз етуді пайдалану;
 • Өткізілген ғылыми зерттеудің ғылыми-практикалық маңыздылығын бағалай білу;
 • Вокалдық өнер саласында идеялар мен көркемдік көзқарасты көпшілікке жеткізу қабілетіне ие болуды көрсете алу
 • Зерттеушілердің сын-ескертпелері мен ұсыныстарын ескере отырып, олармен кеңірек ынтымақтасу, өз жұмысының сынына сезімтал болу.
Top