Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08201 Азық және ауыл шаруашылық малын азықтандыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Ғылыми-педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру құрылымы мен принциптерін, оқу үрдісінде студенттердің танымдық іс-әрекеті психологиясын, оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттырудың психологиялық-педагогикалық әдістері мен құралдарын қоғам талаптарын ескере отырып, білім беру процесін жүзеге асыру үшін көшбасшылық қабілеттерін қолданудың қазіргі заманғы технологияларындағы, сондай-ақ мал шаруашылығы саласында педагогикалық кадрлардың кәсіби ерекшеліктеріндегі өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу.
  • Ғылыми танымның дамуындағы заманауи үрдістері, ғылымның өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері, ғылыми танымның әдіснамасы, ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымындағы ақпараттты, идеяны, қорытындыларды, проблемаларды және шешімдерді нақты және тиянақты түрде хабарлау.
  • Қазақстан Республикасының мал шаруашылығында азықтандыру деңгейі мен жем базасының жай-күйі туралы, жануарлар мен құстардың барлық жыныстық-жастық топтарын азықтандырудың қазіргі заманғы технологиялары туралы дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу. Жасына, физиологиялық жағдайына және өнімділік бағытына байланысты жануарлар мен құстардың қоректік заттарға қажеттілігін білу; жануарлар мен құстарды азықтандырудың заманауи технологияларын білу; өзіндік құны төмен және сапасы жағынан кем түспейтін азық құралдарын тиімді таңдау арқылы жем рационын құру.
  • Ғылыми зерттеулер әдіснамасы және ғылыми жобалар мен кәсіби мал шаруашылығы саласындағы зерттеулерді орындау саласында, алынған білімді ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды, жануарлар мен құстар үшін жемді тиімді пайдалану және жануарларды азықтандырудың заманауи әдістері бойынша ақпарат жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру.
  • Магистранттардың одан әрі оқуын өз бетінше жалғастыру үшін саланы тиімді жүргізуге ықпал ететін инновациялық технологияларды пайдалану есебінен мал шаруашылығы өнімдерін өндіруді ұйымдастырумен байланысты жануарларды неғұрлым ұтымды пайдалану тәсілдері туралы қажетті оқыту дағдыларын пайдалану; сүт, ет (сиыр еті, шошқа еті, қой еті, құс еті) өндіру кезінде талдау дағдыларын дамыту.
  • Мол және толыққанды азық базасын ұйымдастыру, азықты дайындаудың, сақтаудың және азықтандыруға дайындаудың озық технологиялары, ауыл шаруашылығы жануарларын нормаланған азықтандырудың ғылыми негізделген жүйесі бойынша одан әрі заманауи оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын пайдалану, алынған деректерді өзінің кәсіби қызметінде пайдалану.
  • Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қатынастарды реттеуге қатысты белгіленген тәртіппен елімізде шығарылған заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді;мал шаруашылығы мен "Зоотехния" ғылымының даму тарихын, малдың жаңа тұқымдарын шығару және оларды жетілдіру әдістемесін, малдың асыл тұқымдық сапасын бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін, жоғары өнімді малдардың қалыптасу заңдылықтары мен биологиялық негіздерін, жануарлардың қазіргі заманғы гендік қорын және оны тиімді пайдаланудағы өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу.
  • Жануарлар мен құстар организміндегі энергияның, қоректік, биологиялық белсенді және минералдық заттардың рөлін; мал шаруашылығында пайдаланылатын жемнің қоректік құндылығын; қоректік, биологиялық белсенді және минералдық заттардағы жыныстық-жас малдар мен құстардың барлық түрлерінің физиологиялық және өнімдік қажеттілігін; жемнің экологиялық қауіпсіздігіне техникалық регламент және сапаны бақылау әдістерін және жануарлар мен құстарды азықтандыру әдістеріндегі дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу.
  • Кәсіби оқу орнында кадрлар даярлайтын және ғылыми зерттеулер жүргізуге және сала кәсіпорындарын дамыту үшін өзінің көшбасшылық қасиеттерін көрсете білуге мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеруге мүмкіндік беретін педагогикалық қызметте дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу. Зерттелетін шет тіліндегі ғылыми материалдардың функционалдық-стилистикалық сипаттамасын, жалпы ғылыми терминологияны және шет тілінде тиісті мамандықтың терминологиялық тілдеріндегі өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу.
  • Сала қызметін статистикалық бақылау бағдарламасындағы өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу; Мал шаруашылығы қызметінің нәтижелерін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін анықтау; мал шаруашылығы өнімдерін өндірудегі ақпараттық технологияларды, оларды кешенді бағалау және тиімді пайдалану әдістерін білу, зоотехникалық есепті жүргізу және АТЖ дерекқорына енгізу, компьютерлік бағдарламалауда ақпарат жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру.
Top