Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01405 Бейнелеу өнері және сызу в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Көркем еңбек
  Несиелер: 5

  Адамның шығармашылық қызметі ретінде көркем еңбектің мәні. Көркем еңбектің ерекшелігі-пайдасы мен сұлулығының бірлігі. Көркем-өнімді іс – әрекеттің барлық деңгейінде тәжірибесі: қабылдау – орындаушылық-шығармашылық. Көркем техникаларды (технологияларды) игеру, қолдың ұсақ моторикасын және жалпы қол шеберлігін дамыту. Үлгі бойынша, шартты, операциялық және технологиялық карталар бойынша ұсақ-түйек жасау. Материалдардың қасиеттерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру саласындағы негізгі түсініктер. Объектілерді қорғау және тұрақты жұмыс істеуі. ТЖ салдарын жою бойынша іс-қимылдар. Ұйымдастыру- жер сілкінісі кезіндегі практикалық қауіпсіздік шаралары. Өндірістік объектілердегі дүлей апаттар, өрт, авариялар мен жарылыстар кезінде халықты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Діннің тарихи формалары. Әлемдік діндер ұғымы, олардың жұмыс істеу механизмі. Буддизм: діни ілімнің пайда болуы, эволюциясы, мәні, діни тәжірибенің ерекшеліктері, әлемдік мәдениет пен өркениеттің дамуындағы бағыттары мен орны. Діни модернизм және фундаментализм. Қазіргі халықаралық қатынастардағы дін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – тәуекелге бел буып жасалынатын экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан,көрсетілген қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Осы мақсатта өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігі, материалдық емес активтер, сондай-ақ кәсіпкердің жеке еңбегі немесе сырттан тартылған еңбек күші пайдаланылады. Кәсіпкердің жұмсаған ақшасы өтелетеніне, өндірілген тауар пайдамен сатылатындығына кепілдік болмайды. Осыған байланысты меншікті жартылай немесе толықтай жоғалту қауіпі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шрифт және каллиграфия
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты. Шрифт түрлері. Шрифттер классификациясы. Шрифттердің айырмашылықтары. Шрифттер салудың заңдылықтары Білімгердің алдына қойған мектепті көркем безендіру пішінді елестету арқылы зерттеп дамыту және пішінді дұрыс қалыптастыру заңдылықтарын игерту. Мазмұны: Суретші-безендіруші шрифт графикасының түрлерін, пропорциясын, тепе-теңдік, ырғақ, түстік сәйкестік және басқа да көркем құралдарды еркін меңгеруі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әр түрлі көріністері туралы кешенді білім беру; сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша біліммен, іскерлікпен және дағдылармен қаруландыру; сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Сызбаларды орындауға қойылатын негізгі ережелер мен талаптар. Сызбаның негізгі сызықтары. Кесінділер мен қималарды қолдана отырып бөлшектер сызбасы. Бөлшектің аксонометриялық проекциясы. Натурадан және құрастыру сызбасы бойынша техникалық сурет. Эскиз және құрастыру сызбасы бойынша бөлшектің сызбасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет І
  Несиелер: 3

  Қарапайым геометриялық пішіндердің суреті. Геометриялық пішіндерден композицияның бағыты. Тұрмыстық заттардан жасалған натюрморт. Адам бас сүйегінің суреті (екі ракурста). Бас экоршесі. Қима бас (гипс). Бастың бөліктері: мұрын, ерін, көз (гипс). Гипсті бас.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Экологияны ғылым ретінде анықтау. Экологияның мақсаты, міндеттері және әдістері. "Тұрақты даму" ұғымының анықтамасы және тұрақты даму тұжырымдамасын іске асырудағы экологияның рөлі. Экология бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, жаһандық экология. Ағза және оның өмір сүру жағдайлары. Экологиялық факторлар және олардың жіктелуі. Популя��ия туралы түсінік және оның сипаттамалары. Биосфера және оның тұрақтылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызу негіздері
  Несиелер: 5

  сызу пәнін мектепте оқытуға қажетті білім, білік және дағдыны қалыптастыру Сызба даму тарихы туралы қысқаша түсінік. Құрылыс сызбалары. Бір-екі этажды (3-4 бөлмелі) үйдің құрылыс сызбасын және перспективасын тұрғызу. Диаграмма мен схемаларды тұрғызудың жалпы түсініктемелерін меңгеру. Қолданбалы математиканың бір саласы, инженерлік және компьютерлік графиканың теориялық базасы болып санала��ын сызба геометриясымен сызба пәндерінде әр өлшемді кеңістіктерді бір-бірімен қайтымпды етіп бейнелеудің теориялық негіздерін меңгерту арқылы оқушының кеңістіктік ойлау жүйесін жетілдіріп, геометриялық модельдерді бейнелей алуды, бейнеленген формаларды талдай білуді мақсат етеді.Геом��триялық салуларды қолдана отырып жазық фигуралы бұйымның сызбасын салу, өлшем қою, сызба шрифтімен керекті жазулар жазу, тілік және қиманы қолданып, бұйымның сызбасын салу. Бұйымның аксономе��риялық проекциясын және құрастыру сызбасы бойынша бұйымның эскизін және техникалық суретін салу, құрылыс сызбасының элементтерін сала білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлікті дамытудың тарихи аспектілері. "Кәсіпкерлік" ұғымының негізгі анықтамалары мен түсіндірмелері. Кәсіпкерліктің экономикалық табиғаты және мазмұны. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік этикасы мен мәдениеті. Кәсіпкерлікті мемлекеттік емес қолдау нысандары. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандары. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау. Қаржылық және инвестициялық қызмет. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  "Мәңгілік ел" идеясы қазақстандықтардың, әсіресе жастардың санасына адамдардың жақындасуына ықпал ететін маңызды құндылықтарды оятуға бағытталған. Әлемдік экономика мен саясатта дағдарысқа байланысты сыртқы сын-қатерлер мен қауіп-қатерлер жағдайында біздің елімізге "Мәңгілік ел" ұлттық идеясында көрініс тапқан рухани және әлеуметтік бағдарлар қажет. Бүгін біз сондай-ақ ұлттық бірегейлік пен бірлікке мұқтажбыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет теориясының негіздері. Құқық теориясының негіздері. ҚР конституциялық құқық негіздері. Азаматтық, мұрагерлік және отбасылық құқық негіздері. Қылмыстық құқық негіздері. Әкімшілік құқық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балалардың даму физиологиясы
  Несиелер: 3

  Балалар ағзасының психо-физиологиялық, жас ерекшеліктері туралы және оқу және тәрбие жұмысына қойылатын гигиеналық талаптар туралы білім беру. Дене дамуының жалпы заңдылықтары; ағзалар мен жүйелер жұмысының ерекшеліктері; өсіп келе жатқан ағзаның жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктері; баланың денсаулығын қалыптастыратын приоритет факторлары; баланың денсаулығына теріс әсер ететін факторлар; ағзаның негізгі функцияларын бұзу белгілері және олардың алдын-алу әдістері; ағзаның үйлесімді дамуына қажетті жағдайлар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Жазбаша және ауызша сөйлеуді меңгеру. Өнер мен педагогиканың түрлі салаларында терминологияны түсінуді, маңызды тақырыптарға сөйлеу қабілетін болжайды. Грамматиканың негізгі ережелеріне, Баспасөз мен заманауи ойын-сауық әдебиетіне еркін бағдарланады. Грамматикалық ережелерді жақсы білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық сурет ІІ
  Несиелер: 3

  Адам басын гипс бөліктер арқылы құру заңдылықтары мен ережелері. Адам басының суреті. Адамның қолдарын салу. Портрет. Белге дейінгі портрет. Табанның және адамның аяғының гипстік суретін тұрғызу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • академиялық кескіндеме
  Несиелер: 3

  Академиялық кескіндеменің негізгі заңдарын оқу. Көркем жұмысты орындаудың негізгі тәсілдері мен дағдыларын меңгеру үшін теориялық және практикалық құралдар; оқу және шығармашылық жұмыстарды орындау техникасы. Натюрморт. Натюрморт кескіндемесінде жарық беру заңдылықтары, ауа және түстік перспективалар. Күрделі натюрморт кескіндемесінде колористік шешім принциптері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Композиция
  Несиелер: 5

  Композиция туралы түсінік. Композицияның тарихы мен теориясы. Композиция түрлері. Композицияның заңдылықтары: заңдар, ережелер, тәсілдер. Ритм, симметрия және асимметрия, пропорция және ауқымдылығы, контраст және нюанс, статика және динамика. Композиция құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Линогравюра
  Несиелер: 5

  Линолеум сапасының көрсеткіштері. Линолеум таңдау. Линолеумнің физикалық және механикалық қасиеттері. Линолуьемнің сорбциялық қасиеттері графика жанрының бір түрі. Линогравюраның шығу тарихы. Осы жанр суретшілері. Жұмысты орындау ерекшелігі. Материалдар мен құрал-жабдықтар. Қондырғылар. Орындалу технологиясы мен кезеңдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түстану
  Несиелер: 3

  Түс тану негіздері. Спектр. Түстанудың жаратылыстану-ғылыми негіздері. Түстерді қабылдау ерекшеліктері. Түс композициясын құру заңдылықтары. Пәндік бейнені қалыптастырудағы түстің рөлі. Түстің сандық бағасы (түсті тоны, түстің тазалығы, Жарық түсімен шағылысу коэффициенті). Түстің араласуы (қосу, субтракция, пигменттердің араласуы). Түс модельдері. Колориметрия негіздері. Калориметр түрлері. Визуалды және фотоэлектрлік колориметрдің жұмыс принципі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнер тарихы және теориясы
  Несиелер: 3

  Бейнелеу өнерінің орны мен рөлі. Бейнелеу өнерінің түрлері (кескіндеме, графика, мүсін, архитектура) және нысандары (станокты, монументалды, декоративтік) бойынша жіктелуі. Бейнелеу өнерінің негізгі жанрлары, олардың ерекшеліктері, жанрлардың өзара әрекеттесуі. Бейнелеу өнерінің мәнерлі құралдары (композиция, колорит, жарық және т.б.). Ежелгі әлем және орта ғасыр, Қайта өрлеу дәуірі өнері, Батыс Еуропа өнері ХVІІІ-ХХ ғғ. Ежелгі және қазіргі Қазақстан өнері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәндік композиция
  Несиелер: 3

  Сәндік өнердегі қалыптау. Декор, сюжеттік сурет, символдық сурет және ою-өрнек. Әйнектен немесе жарық өткізетін басқа материалдан жасалған ВИТРАЖ, ою-өрнекті немесе сюжеттік СӘНДІК композиция (терезеде, есіктерде, дербес Панна түрінде). Терезелер мен интерьердегі түрлі-түсті витраждар. Символдық сәндік композиция. Символдық сурет. Геральдикалық ою. Ою құрылымы және оның түрлері: таспалы, тұйық, торлы. Бұл ою-өрнектерді құру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түр-түс тану
  Несиелер: 3

  Жарық және түс. Физическая природа света. Сәуле шығару түрлері. Адам көруінің ерекшеліктері. Хроматикалық және ахроматикалық түстер. Түстің негізгі сипаттамалары. Жарық, түс түсі, қанықтығы. Қосымша түстер. Түстерді жүйелеу. И. Ньютон түстерін сызықтық жүйелеу. Түсті шеңберді құру. Түс үйлесімі. Түс үйлесімдерінің түрлері. Формасы мен түсі. Түстің психологиялық қас��еттері. Түстерді қабылдау ерекшеліктері (Жалпы және жеке).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Шетел тілдерінің бүгінгі қоғамдағы рөлі. Коммуникация құралдары. Ресми және ресми емес хаттарды жазу. Сезімдер, эмоциялар, эмоциялар білдіру тәсілдері. Бақыт. Іскерлік хаттарды жазу. Мамандық және жұмыс, мансапты жоспарлау. Түйіндемеге қоса берілетін баяндамалар, хабарламалар, ілеспе хаттар жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымды дамытудың негізгі бағыттарымен танысу; − білім беру мен өзін − өзі дамытудың ұғымдық аппаратын меңгеру; - кәсіби және оқу проблемалы жағдайларды талдау тәжірибесін алу, кәсіби қарым-қатынас пен өзара іс-қимылды ұйымдастыру, жеке және бірлескен шешімдер қабылдау, рефлексия және қызметті дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Технология негіздері
  Несиелер: 5

  Көркем шығармашылықтағы технологиялар мен материалдардың түрлері. Қағаздың жіктелуі және қасиеттері. Қағазды өңдеудің көркем техникасы. Декупаж. Квиллинг. Оригами: классикалық оригами, қарапайым оригами: модульдік оригами. Коллаж. Коллаж түрлері: қағаз, мата, фотоколлаж, аралас. Қағаздан тоқу. Өруге арналған материалдар. Матаны өңдеу тәсілдері. Маталар м��н киізді өңдеудің көркем техникасы. Киізді әшекейлеу тәсілдері. Жіппен кестелеу. Пэчворк. Батик. Батик техникасында бұйымды орындау кезеңдері. Изонить. Изонити техникасының негізгі тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп психологиясы
  Несиелер: 5

  Психологиялық пәндер құрылымындағы жалпы психология орны. Психологияны адам туралы ғылым ретінде анықтау. Оның тарихи қалыптасуындағы психология пәні. Психологиялық ғылымдағы негізгі бағыттар. Психологияның әдіснамалық принциптері. Ойлау. Ойлау түрлері. Ойлау теориясы. Шығармашылық ойлау. Ойлау және оқыту. Қиял. Жады. Жады процестері мен түрлері. Психологиядағы жады теориясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 3

  Адам портретінің бейнесі. Портрет кескіндемесін орындау. Сурет кескіндемесінде жарық беру заңдылықтары, ауа және түстік перспективалар. Адамның бейнесі. Адам фигурасының кескіндемесінде колористік шешім принциптері. Интерьердегі адам фигурасының кескіндемесін орындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мүсіндеу
  Несиелер: 5

  Мүсін курсының бағдарламасында табиғаттан мүсіндеу және композицияларды орындау қарастырылған. Табиғаттан мүсіндеу заттардың түрлерін дұрыс қабылдау, олардың нақты көлемін дәл бейнелеуге және кеңістікті беруге қабілетін дамытады, сондай-ақ көркемдік талғамға тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Аударматану ғылымының теориялық мәселелері, аударма жасау процесінің теориялық негіздері мен практикасы, аударма жасаудың техникасы, әдіс-тәсілдері мен аудармаға және аудармашыға қойылатын талаптар, аударма саласының жанрлық түрлері туралы ғалымдардың ой-тұжырымдары ,ресми ісқағаздарының қалыптасуы, оның ерекшеліктері және олардың аударылуы тәрізді мәселелер қарастырыла��ы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.2)
  Несиелер: 3

  Ағылшын B2 деңгейі басқа да дағдыларды пысықтауды көздейді: сөйлеудің қашуы, тыңдалым, әдебиетті оқу және, әрине, сөздік қорын ұлғайту. Бұл деңгейде тек жеке сөздерге ғана емес, сонымен қатар фразеологизмдерге, идиоматикалық сөздерге, фразалық етістіктерге және неғұрлым күрделі құрылымдарға назар аудару керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Графика техникасы мен көркем материалдары
  Несиелер: 5

  Сурет салуға арналған материалдар және олардың қасиеттері(графитті және түрлі-түсті қарындаштар, фломастерлер, акварель, тушь, тұздық, түрлі-түсті борлар, сондай-ақ көмір, сангина, пастель). Қағаздың әртүрлі сұрыптары. қарындашпен немесе бояулармен жұмыс істеу үшін. Бор тегіс қабатымен қапталған қағаз-бор немесе бор, қағаз. Гравирлеу (линогравюралар принципі). Түсті қағаз. Түрлі-түсті немесе ��онирленген қағазды өз бетінше жасау. Линогравюра. Офортты станокта жұмыс істеу. Экслибрис.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пейзажды кескіндеме
  Несиелер: 3

  Пейзаж кескіндеме тарихы. Пейзаж түрлері. Кескіндеме өнері Пейзаж. Пейзажда кеңістік құру. Пейзаждардағы сызықтық перспектива. Перцептивті қабылдау. Фокус және қашықтық. Ауа перспективасының негіздері. Кескіндеме Пейзаж аясындағы түс теориясының негіздері. Кескіндеме пейзажының түсі мен түсі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің негізгі ұғымдары; отандық және шетелдік педагогикадағы негізгі педагогикалық теориялардың мәні; тәрбие жұмысының формалары мен әдістері; білім беру процесінің субъектісі ретінде адамның жас, жеке ерекшеліктері, оның даму факторлары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 5

  Суреттің түрлері, оның даму тарихы. Жаттығулар қабылдау нысандарын, олардың көптүрлілігі. Фигура және фон. Жазықтықты көлемге айналдыру, оптикалық иллюзиялар. Қарапайым және күрделі формалар, қалыптың элементтері. Табиғаттан сурет салу. Жад бойынша сурет салу. Ұсыным бойынша сурет салу. Қиял бойынша сурет салу. Тұрмыстық заттарды салу. Өсімдіктерді салу. Жануарлар мен құстарды муляждармен сурет салу. Сурет бойынша көрнекі оқу құралдарын жасау (натюрморт, пейзаж, портрет, адам фигурасы, құстың суреті, адам басының гипсті маскасының суреті).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білімдегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім берудегі менеджмент жалпы және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында білім беру мекемелері мен олардың бөлімшелерін басқарудың теориясы мен практикасы саласында білім мен құзыреттілікті қалыптастыруға және кеңейтуге арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кескіндеменің техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл бояу қабаттарын бір-біріне немесе дайындалған негізгі түске (қабат) салу техникасы. Орман кесу тәсілдерін пысықтауға арналған жаттығуларды орындау. Бұл терең түстер мен түрлі реңктерді алуға мүмкіндік береді. Май бояумен кесу техникасы бай бояулар мен қабаттарды терең жарықтандыруға мүмкіндік береді. Бояулар бай және жарқын, көлеңкелер терең, ал суреттер мөлдір көрінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  ағылшын (кәсіби) тілін оқытудың мақсаты шет тілін оқытудың алдыңғы кезеңдерінде алынған лингвистикалық, коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті жетілдіру және осы негізде іскерлік және кәсіби қарым-қатынас үшін қажетті бакалавр-студенттердің шет тілді кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі/ курстық жұмыс
  Несиелер: 5

  Көркем еңбек сабақтарын құру және оқушыларды оқыту нәтижелерін бақылауды ұйымдастыру ерекшеліктері. Еңбек тәрбиесі құралдары арқылы мектеп жасындағы балаларды технологиялық тәрбиелеу және дамыту ерекшеліктері. Әр түрлі оқыту жүйелерінде оқыту процесін ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кескіндеме техникасы мен көркем материалдары
  Несиелер: 5

  Графика және оның бейнелеу өнеріндегі орны. Кесте туралы түсінік. Түрлері-графика. Графиканың даму тарихы. Графикалық техника мен материалдардың алуан түрлілігі (қарындаш, ретушь, көмір, "құрғақ" және "сулы" тұздығы, сангин, сепия, тушь, қауырсын, қылқалам және т.б.). Гризайль.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Әртүрлі тілдік байланыстарды анықтау және орнату арқылы жалпы мәдени ой-өрісін кеңейту; кәсіби мазмұн мәтіндерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; кәсіби орыс тілінде оқытылатын ғылым саласындағы зерттеу материалдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызу пәнін оқыту әдістемесі/ курстық жұмыс
  Несиелер: 3

  Сызуды оқыту әдістемесі. Сызуды оқытудың дидактикалық принциптері мен әдістері. Орта мектептегі "сызу" Оқу пәнінің политехникалық бағыты. Сызу мұғалімінің кәсіби қызметін жоспарлау. Сызу сабақтарының жабдықтары. Оқушылардың кеңістіктік түсініктерін дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Іскерлік ағылшын. Іскерлік хат алмасу. Іскерлік әріптеске хат қалай жазу керек? Хат жазудың негізгі ережелері. Ағылшын тілінде әңгімелесуге дайындық. Әңгімелесу кезінде жиі кездесетін сұрақтар. Ағылшын тілінде хаттарды қалай жазу керек? Ағылшын тілінде досына хат. Іскерлік тілде қарым-қатынас ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім берудің негіздері
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім берудің ерекшеліктері. Ерекше қажеттіліктері бар балалармен инклюзивті білім беру. Инклюзивті білім берудің артықшылықтары мен кемшіліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Портреттік кескіндеме
  Несиелер: 3

  Белсенді түсті ортада бағытталған жарықтандыру жағдайында қолдарымен сүртушінің портреті. Адамның жеке белгілерін беру және портреттерге ұқсастық. Қысқа мерзімді этюдтарда және табиғатпен ұзақ жұмыста қолданылатын кескіндеме техникасы мен технологиясы. Натюрморт қосылған тақырыптық портрет. Портрет жұмысында адам денесінің пластикасын кескіндеме құралдарымен беру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Бағалаудың критериалды тәсілі білім беру нәтижелерін бағалау. Оқушыларды критериалды бағалау технологиясы. Оқу пәні бойынша қорытынды аттестаттау кезеңіндегі оқушылардың жобалық қызметінің нәтижелерін бағалау критерийлері. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мүсіндеме и және пластикалық анатомия
  Несиелер: 5

  Мүсін және адамның пластикалық анатомиясы пәнінің ерекшеліктері: студенттерге барельеф, горельеф және объемдық скульптура түрінен түпнұсқаға қарап форманы, объемды, пропорцияны дұрыс жасап үйрету; мүсін пәнінен білімгерлердің білімін, ілімін, қабілет, шеберлігін шығармашылық деңгейде дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітап графикасы
  Несиелер: 5

  Кітап графикасы – графика өнерінің бір түрі. Мұнда кітап иллюстрациялары, виньеткалар, заставкалар, әріптер, мұқабалар және т.б. Қолжазбалар – сурет тарихы. Баспа кітабы – гравюраның дамуы және литография Мазмұны: Болашақ мамандардың көркем безендірудің жобалық ойды жасау мен жетілдіруді барлық кезеңінде жобалық идеяларды жүзеге асыруға қажетті форманы көлемді-графикалық модельдеудің құралдары.Қажетті құрал-жабдықтар, кітаптың ішкі және сыртқы беттерін безендіру жұмыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл курста студент кәсіби салада шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәдесый бұйымдарын дайындау
  Несиелер: 5

  Кәдесый жасау өнері - халық көркем шығармашылығының ежелгі түрлерінің бірі. Ұлттық бояудағы кәдесыйларды жасау ерекшелігі. Әр түрлі материалдардан (металл, саз, ағаш, тоқыма, сүйек, мүйіз және т.б.) кәдесый бұйымдарын жасау техникасы мен технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңартылған білімнің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Оқыту теориясының теориялық негіздері. Оқыту процесінің білім беру, тәрбиелік, дамытушылық функциялары. Оқыту түрлері мен түрлері. Оқытудың қазіргі түрлері және білім беру технологиялары. Педагогикалық технологиялардың жіктелуі. Қазіргі педагогикалық технологиялардың негізг�� сапасы (педагогикалық технологияның құрылымы, технологиялылық өлшемдері, жаңа педагогикалық технологиялардың көздері мен құрамдас бөліктері).

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығармашылық қыш
  Несиелер: 5

  Қазақстанның дәстүрлі-көркем керамикасын жасау. Рельефті ендірмелер және қабырғалық панно. Сәулет ортасы үшін рельефті өрнектер мен панно тарихы. Дайындау материалдары мен технологиялары. Қолмен қалыптау және құю. Бұйымдарды қалыптау тәсілдері (әртүрлі конфигурациялы саздың жекелеген тіліктерімен, үлкен қабаттармен және т. б. толтыру.) Саздың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері. Сәндік әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қыш негіздері
  Несиелер: 5

  Сазды өңдеу технологиясы және саздан көркемөнер бұйымдарын жасау. Балшықты өңдеудің әдістері мен тәсілдері. Құрал-саймандар мен құрылғылар. Керамикалық бұйымдарды декорациялау әдістерінің түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 6

  Курс мақсаты: тұрмыстық заттар, жиһаз, интерьерде сәулеттік дизайнында жобалау. Мазмұны: шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту.Дизайн бағытындағы композиялық шешімі, олардың әдіс тәсілдері компьютерлік графикада пайдалануы. Практикалық жұмыста түстік шешімі заңы т.б Пропорция. Контраст, нюанс, тождества. Масштабность. Ритм. Модуль. Композиция түрлері. Бұйымның стандарт пен сапасы. Көркем жобалаудың этаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепті көркем безендіру
  Несиелер: 3

  Мектепте эстетикалық орта құру бойынша көркем-безендіру жұмысы. Композицияның қасиеттері мен құралдары (қатынастар, пропорциялар, масштабтық, ритм, контраст және нюанс); композицияның түрлері (фронтальды, көлемді, тереңдік-кеңістіктік) және т.б. сахнаны безендіру. Мектеп балы. Сыртқы безендіру. Қаріп түрлері, қаріптік композициялар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы білім беру жүйесінде ерекше қажеттілігі бар балаларды оқыту технологиясы
  Несиелер: 3

  Денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды кіріктіре оқыту. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылармен жұмыс істеу тәсілдері. Психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту ерекшеліктері

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағашты ою
  Несиелер: 5

  Ағаштың негізгі қасиеттері. Ағаш тұқымдары. Ағаш тұқымдарының сипаттамасы. Көркем ою түрлері. Контурлық ою технологиясы. Материалдар мен аспаптар. Ағашты қолмен және механикалық өңдеу ерекшеліктері. Кесу құралдарының конструкциясы және технологиялық жабдықтардың түрлері. Сүректі өңдеуге қойылатын технологиялық талаптар. Үлгі бойынша тапсырманы орындау. Тондалған Фон бойынша контурлық ою. Геометриялық оюдың технологиясы және сәндік ерекшеліктері. Зерттелген элементтерден геометриялық сипаттағы өрнек ағаштан, фанера негізінде күйдіру. Оқушылардың таңдауы бойынша оюмен қарапайым пәнді (сүргіленген немесе дәлме-дәл) орындау. Токарлық жұмыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тоқыма бұйым пластикасы
  Несиелер: 5

  Бұйымдарда дәстүрлі және қазіргі заманғы ою-өрнекті композицияларды құру тәсілдері және материалда шығармашылық жұмыстардың дағдыларын қалыптастыру.Тоқыма композицияларын шешудің түрлі тәсілдері мен мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 3

  Педагогикалық технология: ұғым және типология. Дәстүрлі сабақтың күшті және әлсіз жақтары. Қазіргі оқыту жүйесінде сабақты жетілдіру. Оқытудың өнімді және өнімді емес тәсілдері туралы түсінік. Қазіргі дидактикалық әдістер мен құралдар. Оқытудың қазіргі түрлері мен түрлері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық модельдеу
  Несиелер: 6

  Техникалық модельдеу процесінің кезеңдері. Модельді дайындауға техникалық құжаттаманы дайындау( техникалық шарттар, сызбалар, технология); модельді дайындау; модельді сынау. Кеме моделі (теңіз элементіне қарсы тұру қабілетін зерттеу). Ұшақ моделі (әуе апатының қарсы тұруын зерттеу).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ағашты көркемдеп жазу
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: Курстың негізгі міндеттері: Білімгерлерге көркемдік эстетикалық білімді, тәжірибелік біліктілікті, сәндік өнерді игеруді меңгерту. Пәнді меңгеру барысында білімгер көркем росписьті жазу әдіс-тәсілдерімен танысады, композициялық пішін қалыптастыру қасиеттері және түрлерімен, роспись жазуға арналған әр түрлі материалдарды көркемдеп өңдеу тәсілдерімен жолдары туралы білім қалыптастырады. Мазмұны: Сәндік-қолданбалы өнердің бұл түрінің шығу тарихы. Материалдар, құрал-жабдықтар, шеберхананың жабдықталуы және қауіпсіздік техникасы. Ағаш түрлері. Көркем жазудың орындалу технологиясы, композициясы. Ою-өрнек түрлері мен мағынасы, қолданылуы, өзектілігі. М��ктеппен байланыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Киізден сәндік бұйымдар дайындау
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: киізден көркем бұйымдарды дайындау техникасы мен тәсілдерін меңгеру. Мазмұны: Дәстүрлі киіз басу өнерін жаңғырту. Киіз басудың әдіс-тәсілдері. Жүннен бұйым дайындауда әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану. Пайдаланылатын құралдар мен жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сәндік-қолданбалы өнер негіздері және жобалау
  Несиелер: 6

  Сәндік – қолданбалы өнер-бейнелеу өнерінің жанрларының бірі. Өзектілігі. ДПИ осы түрінің даму тарихы. Шеберхананың материалдары, құралдары, жабдықтары, керек-жарақтары және қауіпсіздік техникасы. Халық шығармашылығы мен ою-өрнек элементтерін пайдалана отырып бұйымдардың эскиздерін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сәндік-қолданбалы өнердің техникасы мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Үй - жайларды сыртқы және ішкі декоративтік безендіруге арналған жабдықтар мен құралдар, салтанатты іс-шараларды ресімдеу, көрмелерді тақырыптық-экспозициялық дайындау.Әр түрлі графика және қаріптер техникасы. Пропорция, тепе-теңдік, ритм, түстік үйлесім сезіміне декоративтік композициялар жасау, көркем өрнектің әртүрлі құралдарын пайдалану. Бутафория жасауда панно, коллаж, қағаз пластика, квиллинг, гаммаж, папье-маше техникасын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби қазақ (орыс) және кәсіби қызмет саласында бір кәсіби шеттілдерінде оқып, сөйлей және әңгіме жүргізе білуді көрсету.

 • Код ON2

  Жобалық менеджмент және бизнес саласында хабардарлықты көрсету, тәуекелдер мен өзгеретін шарттардың әсерін білу және түсіну.

 • Код ON3

  Адамзаттарихындағынегізгідәуірлер мен олардыңхронологиясынбілу.

 • Код ON4

  Ғылыми негізде өзең бегін ұйымдастыру, кәсіби қызмет саласында қолданылатын ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін меңгеру; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану. Білу ақпарат берсін

 • Код ON5

  Әдістеменің ерекшелігі мен ғылыми негіздерін, оқыту процесінің логикасын, көркем білімді меңгеру психологиясын, шығармашылық пен өнерді қабылдау дағдыларын дамыту; дәстүрлі және қазіргі заманғы техникаларды, материалдар мен құралдарды қолдана отырып, өнердің әртүрлі түрлері мен жанрларында бейнелер мен бейнелерді жасаудың жалпы заңдары мен әдістерін білу;

 • Код ON6

  Адамдарға, тілге, мәдениеттерге, діндерге төзімділікті, коммуникацияға, салауатты өмір салтына, дене бітімінің дамуына, спорт қақабілеттілігін көрсету.

 • Код ON7

  Психологиялық-педагогикалық жүйелердің даму тарихын, білім беру мен педагогикалық ғылымның даму болашағын, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің пәні мен әдістерінбілу;

 • Код ON8

  Кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қолдану.

 • Код ON9

  Адамзат қоғамының тіршілік әрекетінің түрлі салаларын ұйымдастыру және қызмет ету, әлем құрылысы философиясының мәселелерін түсінуді көрсету.

 • Код ON10

  Кескіндеме, графикалық, мүсінжұмыстары мен сызбаларды орындай білу.

 • Код ON11

  Кескіндеме, графикалық, мүсін және сызба жұмыстарын орындауға оқыту технологиясын білу.

 • Код ON12

  Өнер дамуының стиль және көркемдік үрдістері тұрғысынан көркем туындылар мен мәнерлілік құралдарын талдай білу;

 • Код ON13

  Интерьер жобаларын әзірлеу, материалда көркем шығармалар жасау қабілетін көрсету;қолдана білу.

 • Код ON14

  Графика, мүсін, көркем құрастыру, сурет, кескіндеме, сәндік өнер үшін тән ойнату, түсіндіру және шығармашылық даму деңгейінде практикалық қызмет дағдыларын көрсету.

 • Код ON15

  Жобалау тапсырмаларын дербес құру, алдын ала нобайларда шығармашылық тұжырымдамаларды қалыптастыру қабілетін көрсету.

Top