Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11102 Туризм в Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Туризм саласында тереңдетілген мамандандырылған білімі бар, негізгі кәсіби құзыретін іске асыруға жоғары дайындық деңгейі бар, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және өзге де қызмет түрлерін меңгерген жоғары білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M147 Туризм
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M111 Қызмет көрсету саласы
 • Басқару психологиясы П
  Несиелер: 2

  Оқу пәні әлеуметтік жүйе мен кәсіптік қызмет саласы ретінде басқарудың психологиялық мазмұны туралы білімдерін меңгеруге бағытталған. Басқару тиімділігін талдау және болжау, басқару қатынастарын және шешімдерді оңтайландыру, сондай-ақ менеджмент теориясы, басқару психологиясы, байланыс пен жанжалды басқару, басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті әлеуметтік-психологиялық білімдерді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Управление развитием туристской индустрии
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны келесі мәселелерді қамтиды: туристік саланың ұйымдастыру негіздері, туристік саланың құрылымы, туристік қызметке қатысушылар арасындағы құқықтық және шаруашылық қатынастардың ерекшеліктері, Қазақстандағы туристік қызметтің ішкі, келу және шығу туризмінде қызмет ету ерекшеліктері, туристік индустрия кәсіпорындарын басқару нысандары, индустрияны мемлекеттік реттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Несиелер: 5

  Келу және шығу туризмін ұйымдастыру кезінде, сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында қажетті туристік формальдылықтар, туристік қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктері,атап айтқанда Қазақстанда да, шетелде де туристік формальдылықтар, сондай-ақ осы саладағы әлемдік және отандық тәжірибе және оны талдау зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент (П)
  Несиелер: 2

  «Менеджмент» пәні ғылыми-зерттеу үдерісінің ұйымдастырушылық элементтерінен, байланыс және шешім қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, командалық жұмыс және көшбасшылық сияқты басқару функцияларын қамтиды, сондай-ақ өндірістік, маркетинг, қаржы, персоналды басқару

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Профессиональная этика и этикет в индустрии туризма
  Несиелер: 5

  Этика рухани мәдениеттің ғылым және құбылысы, мораль әлеуметтік мінез-құлықтың реттеушісі ретінде қарастырылады. Қолданбалы этиканың негізгі мәселелері, туризм саласындағы маманның кәсіби этикасы мен кәсіби имиджінің тараптары, туристік қызметтің кәсіби стандарттары, туристік сала мамандарына қойылатын кәсіби-адамгершілік талаптар, қызметтік қарым-қатынастың этикасы мен этикеті оқытылады. Келу және шығу туризмін ұйымдастыру кезінде, сондай-ақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында қажетті туристік формальдылықтар, туристік қызметті мемлекеттік реттеу ерекшеліктері,атап айтқанда Қазақстанда да, шетелде д�� туристік формальдылықтар, сондай-ақ осы саладағы әлемдік және отандық тәжірибе және оны талдау зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Управление туризмом на государственном и региональном уровнях
  Несиелер: 4

  Пәнді оқытудың мақсаты – мемлекет пен аймақтар басқару орталықтарын өз мүдделері мен мақсаттарына қарай бөлетін жаңа басқару тәсілінің шеңберінде өткізілетін туризмді дамытуды басқару дағдыларын меңгеру. Қазақстанда және атап айтқанда өңірлерде туризмді дамытудың жай-күйі мен перспективаларын талдау, стратегиялық үлгілеу қағидаттарын қолдану негізінде басым туристік жобаларды негіздеу және таңдау, өңірлік туризмді дамыту модельдерін әзірлеу саласындағы дағдылар, туризмді дамытуды басқару процесінің тиімділігін бағалау саласындағы дағдылар қалыптастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Культурно-досуговая деятельность в индустрии туризма
  Несиелер: 5

  Туризм демалыс қызметінің ерекше түрі ретінде қарастырылады. Қазіргі қоғамдағы туризм саласының әлеуметтік-мәдени әлеуеті талданады. Курс Туризм саласындағы ойын-сауық индустриясы туралы түсініктерді қалыптастыру үшін қажет; анимациялық бағдарламаларды әзірлеу, бос уақытты ұйымдастыру(отбасылық, жастар және т.б.), мәдени-демалыс қызметтері нарығын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты - кәсіпорындардың бәсекелестік артықшылығына ие болуына, бизнесті тиімді жүргізуге және тиісті пайда алуға мүмкіндік беретін қонақжайлылық индустриясындағы инновациялық қызмет саласындағы білімді игеру. Қонақ үй және мейрамхана қызметтері нарығына инновациялардың әсері, инновациялық үрдістер, қызмет көрсетудегі жаңашылдықтар, басқару технологиялары және т. б. талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби) П
  Несиелер: 2

  «Шет тілі (кәсіби)» пәні тілдік емес мамандықтардың магистранттарына арналған. Курсты оқып-үйрену тек білімді байытуға және мамандық бойынша ғылыми көзқарастың кеңеюіне, қарым-қатынас процестерін тереңірек меңгеруге ғана емес, сонымен қатар магистранттарға болашақ кәсіби қызметте қажетті практикалық дағдыларды алу��а мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика туризма
  Несиелер: 4

  "Туризм экономикасы" пәнінің мақсаты - салалық сипаттағы экономика туралы түсініктерді, білімдерді, іскерлік пен экономикалық міндеттерді шешу дағдыларын қалыптастыру. Туризм экономикасының құрылымдық аспектілеріне,нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынды экономикалық басқарудың нысандары мен әдістерін дамыту проблемаларына, туристік саланың ресурстарын бағалауға ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технология аннимационных программ
  Несиелер: 5

  Оқу пәні анимациялық жоспарлаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға, туристік қызмет көрсету саласындағы анимациялық бағдарламаларды құру және іске асыру технологиясына, аниматорлардың тиімді жұмыс істеуі үшін материалдық базаны құруға, сценарийлік және режиссерлік өнер саласындағы іс-әрекеттерге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Технология и практика туроперейтинга
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - турбизнес жүргізу үшін қажетті магистранттарда практикалық дағдыларды қалыптастыру. Турларды құру, жылжыту және іске асыру бойынша жұмыстардың циклі, туризмнің әр түрлі түрлеріне қызмет көрсету бағдарламаларының ерекшеліктері, қызмет көрсетушілермен қарым-қатынас ерекшелігі, туристік құжаттама, сондай-ақ туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру және туристік туроперейтингті құқықтық реттеу мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тұрақты өзгеріп отыратын әлеуметтік шындық жағдайында басқару қызметінің психологиялық механизмдері білімін көрсетеді

 • Код ON2

  Кәсіби салада және өзге тілді ортада басқарушылық және коммуникативтік дағдыларды жүзеге асырады

 • Код ON3

  Туризм саласын дамытуды мемлекеттік реттеу нысандары мен тетіктерінің ерекшеліктерін түсінуді және дамып келе жатқан білімдерін көрсетеді, туризм индустриясын дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдауда қазіргі заманғы тәсілдерді табысты қолданады

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы әдістер негізінде туристік қызметті ұйымдастыру және экономикалық стратегияны әзірлеу технологияларын меңгеруді көрсетеді

 • Код ON5

  Білімді интеграциялай алады, туризм және туроперейтинг экономикасының күрделі мәселелерін шеше алады

 • Код ON6

  Кәсіби қызметте іскерлік этика қағидаларын қолдануды көрсетеді

 • Код ON7

  Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, туристік индустрия кәсіпорындарында мәдени-бос уақыт қызметін жобалау және ұйымдастыруды біледі

 • Код ON8

  Туризм саласындағы зерттеу және басқару қызметінде білімді өз бетінше біріктіре, жүйелендіре алады, өзектілендіре алады және оларды кәсіби деңгейде қолдана алады

7M11102 Туризм HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M147 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M11102 Туризм
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M147 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M11102 Туризм 7M11102
Магистратура

Қазақ спорт және туризм академиясы

БББТ: M147 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M11102 Туризм
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M147 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M11102 Туризм(РУДН)
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M147 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M11102 Туризм және қонақжайлылық
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M147 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M11102 Туризм және Қонақжайлылық менеджменті 2 жыл
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M147 Туризм

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top