Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06103 Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • HTML көмегімен Web-беттерді құра отырып, web–ресурстар бөлімдерінің жұмысын тексеруді және жобалауды басқарады.
 • Желілік құрылғылар мен операциялық жүйелердің ақауларын жояды,желілік құрылғылар мен бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмысындағы қателерін құжаттаумен айналысады.
 • Еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді, негізгі жаратылыстану пәндері, экономика негіздері және өмірқауіпсіздігі туралы білімді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін ғылыми тәсілдер мен стандартты емес ойлауды қолданады.
 • Бағдарлама кодының барлық бөлімдерін талдау және кодты тексеру үшін сынақ жиынтықтары мен процедураларын әзірлеу арқылы автоматтандырылған жүйелерді жұмысқа дайындайды.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды, экономикалық және құқықтық білімді, ақпараттық сауаттылықты меңгерген өзінің азаматтық-адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Автоматтандырылған жүйелердегі ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық шараларын енгізе отырып, ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттарын әзірлейді.
 • Сыртқы сервистермен және есептік жүйелермен web-ресурсты интеграциялық тестілеу, пайдаланушы интерфейстерін әзірлеу бойынша жұмыстарды ұйымдастырады.
 • Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және машиналық оқыту жүйелерінің моделін құру процестерін басқарады және бақылайды.
 • Желілік құрылғылардың бағдарламалық жасақтамасының параметрлерін қалпына келтіре отырып, автоматтандырылған жүйелері, нақты уақыттағы жүйелері бар құрылғылардың жұмысын талдайды.
 • Деректерді талдауға және Android платформасының функционалдығын кеңейтуге арналған бағдарламалық құралдарды әзірлеу арқылы Машиналық оқыту үшін әзірленген технологияларды қолданады.
 • Кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді әрекеттеседі, тілдерді, академиялық жазу негіздерін, құқықтық мәдениетті пайдалана отырып, эмоционалдық интеллектті басқару және қоғамға қызмет ету дағдыларына ие.
 • Экономикалық теория негіздерін, кәсіпкерлікті, ойлаудизайнын, шеттілін, құқықнегіздерін, практикағабағытталғанарнайыкурстардыбілеотырып, өзісін одан әрі ұйымдастыру мүмкіндігімен кәсіби даму бағыттарын айқындайды.
Top