Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07108 Процестер мен өндірістің автоматтандыру және энергия тиімділігі в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Техникалық тапсырмаға және нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес кәсіби салада жобаларды және олардың элементтерін әзірлеу, сондай-ақ жобалық шешімдерді негіздеу және жұмыс нәтижелерін таныстыру.
  • Жабдықтар мен кешендердің жұмыс режимін бағалау, неғұрлым ұтымды параметрлерді анықтау, оларды қолдау үшін жағдайлар қалыптастыру, энергиямен жабдықтау және автоматтандыру жүйелерінің жұмыс істеу сапасы мен сенімділігін басқару, заманауи тиімді технологиялар мен құралдарды ұсыну.
  • Кәсіби қызмет объектілерін монтаждау, ретке келтіру және жөндеуді жүзеге асыру, қажетті құжаттарды жүргізу, сондай-ақ осы жұмыстарды жүргізу кезінде нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдалану.
  • Жаратылыстану-ғылыми пәндер заңдары, математикалық талдау және модельдеу әдістері, теориялық және эксперименталды зерттеу негізінде кәсіби есептерді шешу.
  • Еңбек ортасын талдау және қызметкерлер мен халықты өндірістік факторлардан, авариялардың, апаттардың, дүлей апаттардың ықтимал салдарларынан қорғауды ұйымдастыру.
  • Жеке және кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік және экономикалық ғылымның негізгі ережелері мен әдістерін қолдану.
  • Жұмыстың мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау, кәсіби қызметтегі мәселелерді шешу жолдарын талдау және айқындау, қазақ, орыс және шет тілдерінде коммуникация дағдыларын қолдана отырып, жеке немесе ұжымдық орындалатын тиімді және стреске төзімді жұмысты ұйымдастыру.
  • Жеке және кәсіби міндеттерді шешу үшін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді пайдалану.
  • Кәсіби қызмет объектілеріне қызмет көрсетуді және пайдалануды жоспарлау және жүзеге асыру, өлшеу және сынау негізінде жабдықтардың жай-күйін диагностикалау нәтижелері бойынша қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау, тиісті құжаттаманы жүргізу.
Top