Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07101 Термиялық инженерия (2 ж.) в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Түлектің жеке қасиеттерін, сондай-ақ электр және жылу энергиясын генерациялау және қолдану, энергияның әртүрлі түрлерін жылуға айналдыру және оның ағындарын басқару үшін құрылған адам қызметінің технологиялары, құралдары, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығымен байланысты кәсіби және ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін тиімді білім беру процесіне жағдай жасау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M098 Жылу энергетикасы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ББ бағыты бойынша пәндер бойынша педагогикалық қызмет дағдыларын меңгеру, оқытудың заманауи нысандары мен әдістерін пайдалана отырып студенттермен оқу сабақтарын өткізу, оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу
 • Жеке және кәсіби мәселелерді шешуде әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана білу, кәсіби деңгейде қазақ, орыс және шет тілдерінде коммуникативті дағдыларды қолдана білу.
 • Термиялық есептеулер мен зерттеу нәтижелерін өңдеуге арналған компьютерлік технологиялар мен бағдарламаларды білу, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану.
 • Ойлау мәдениетін, ақпаратты, соның ішінде шет тілінде жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау, жұмыс нәтижелерін дәлелдеу және көпшілік алдында таныстыру қабілетіне ие болу. Ортақ ғылыми өндірістік нәтижеге жету үшін жұмыс тобында еңбекті тиімді ұйымдастыруға қажетті көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру.
 • Ғылыми зерттеудің өзіндік әдістері, ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпаратты іздеудің заманауи әдістері, академиялық жазу; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің салдарын түсіну.
 • Жылу энергетикалық жабдықтардың жұмыс режимдерін пайдалана білу, ең ұтымды параметрлерін анықтау, жылу энергетикалық жүйелердің жұмыс істеу сапасы мен сенімділігін басқару. Жылу-энергетикалық жүйелерде заманауи, тиімді, экологиялық таза, ресурсты және энергияны үнемдейтін технологияларды енгізу.
 • Қазіргі заманғы жоғары тиімді энергия үнемдейтін жылу-энергетикалық жабдықтардың конструктивтік ерекшеліктерін білу. Жылу энергетикалық жабдықты монтаждау, іске қосу және пайдалану дағдыларын меңгеру, қажетті құжаттаманы дұрыс жүргізу, сондай-ақ осы жұмыстарды орындау кезінде нормативтік құжаттарды пайдалану.
Top