Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04101 Агроөнеркәсіптік кешендегі менеджмент в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Сенімді бақылаулар жүргізу, нәтижелерді түсіндіру және жалпылау, бар теорияларды тексеру және оларды ашық талқылауға, модификациялау немесе жақсарту.
  • Кооперативті кәсіпкерлік кәсіпорындарды ұйымдастыру және дамыту мүмкіндіктерін қалыптастыру. Адами ресурстарды тиімді басқару, басқарудың кәсіби және ғылыми міндеттерін шешу үшін ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың заманауи әдістерін қолдану.
  • Ауыл шаруашылығы ресурстарын тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдерін қолдану, агроөнеркәсіптік кешенді тұрақты дамытудың тиімді бағыттарын әзірлеу, агроөнеркәсіптік кешен секторларында тиімді жеткізу тізбегі жүйелерін енгізу.
  • Интеграцияланған бірлестіктердің жұмыс істеуін бағалау, тиімділікті арттыру мақсатында интеграцияланған құрылымдар жүйесіндегі өзара іс-қимыл тетіктерін әзірлеу.
  • Агроөнеркәсіптік кәсіпорындардың тиімді қызметін ұйымдастыру, оның стратегиялық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, стратегиялық және компания ішіндегі жоспарлау құралдарын іске асыруды тиімді басқару.
  • Ағымдағы әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің жай-күйі мен даму перспективаларын бағалауда статистикалық талдау әдістерін меңгеру.
Top