Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08701 Агроинженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Конструкторлық әзірлемелерді, техникалық сызбаларды, іс жүзінде заманауи автоматтандырылған жобалауды жүзеге асыру, есептеу, бақылау-өлшеу құралдарын таңдау және пайдалану дағдыларын дамыту.
 • Ауыл шаруашылығында және агротехникалық қызмет саласында қазіргі заманғы менеджменттің нысандары мен әдістерін және нормативтік құқықтық құжаттарды сыни бағалау, шағын және орта бизнес құру рәсімдері негізінде өндірістік ресурстарға құндық бағалау жүргізуге дағды алу.
 • Автоматтандырылған процестерді, заманауи аспаптарды қолдана отырып, қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы техникасына техникалық қызмет көрсету және машина-тракттор паркін пайдалану кезінде өндірістік процесте ғылыми білімнің құрылымын, ғылыми зерттеу әдістерін және қауіпсіздік техникасын сақтауды білу.
 • Сала бойынша техникалық терминдерді кәсіби деңгейде меңгеру, кәсіби саладағы міндеттерді шешу үшін коммуникативтік дағдыларды дамыту және математикалық білімге, кең ой-өрісі мен ойлау және академиялық қаталдығы жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру.
 • Жұмыс сұйықтықтарының физикалық қасиеттері мен химиялық құрамын, машиналар мен аппараттар құрылғыларының гидравликалық және пневматикалық жетегінің құрылымы мен жұмыс принципін, термодинамика мен жылу техникасының негіздерін, электр тізбектерінің элементтері мен параметрлерін, энергияны үнемдеу мен өндірістің энергия тиімділігін зерттеу, электротехника, гидравлика және жылу техникасы туралы теориялық және практикалық білімді қолдану.
 • Ауыл шаруашылығы техникасын жіктеу, жөндеу, диагностикалық, монтаждау және баптау жұмыстарын орындау, машиналардың тораптарын, жұмыс органдары мен механизмдерін реттеу, сондай-ақ өндірістік жағдайларда агротехнологиялық машиналарды пайдалану процесін басқару, мәдени өсімдіктердің түрлері мен сорттарын ажырату қабілеттерін көрсете білу.
 • Машиналар мен аппараттарды жөндеу және пайдалану кезінде қолданылатын материалдарды таңдау, жобалау-сметалық құжаттаманы жасау, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру бойынша конструкторлық әзірлемелер мен технологиялық карталарды есептеу қабілетін көрсете білу.
 • Ауыл шаруашылығы өндірісінде инновациялық технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қолданудың, практикалық қызметте құрылымдық материалдардың физика - механикалық қасиеттерін және өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығының өндірістік процестерін жоспарлау мен оңтайландырудың озық әдістерінің теориялық, практикалық мәселелерін шешу.
 • Агротехнологиялық машиналардың конструкциясы, өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығына арналған машиналар мен жабдықтар жүйесін негіздеу, заманауи бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып, өндіріс өнімдерін сақтау және қайта өңдеу бойынша жобалауды және есептеулерді орындау.
 • Тұлғаның өзін-өзі жетілдіруі және кәсіби өсуі үшін гуманитарлық, жаратылыстану және физика-математика ғылымдары саласындағы білімді қолдану.
 • Өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау саласында теориялық және практикалық білімді меңгеру, сондай-ақ жемшөп пен құралдарды, жемшөп қоймаларын дайындауды механикаландыру.
Top