Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01402 Дене шынықтыру және бастапқы әскери-технологиялық дайындық в Yessenov University

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, экономикалық және құқықтық білімге ие өзінің азаматтық және моральдық ұстанымын білдіреді.
 • Берілген сабақ мақсаттарына сәйкес әскери-технологиялық дайындықтың оқу материалдарын әзірлейді, атыс, тактикалық, әскери, әскери-мецициналық даярлықты және өздігінен білім алуды оқытудың әдістері мен тәсілдерін айқындайды.
 • Оқушылардың жеке қабілеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып, олардың жеке даму траекториясын жобалайды, оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиясын және білім беру ресурстарының кең спектрін қолдана отырып, дене шынықтыру және алғашқы әскери-технологиялық даярлық бойынша оқыту бағдарламалары мен әдістемелерін әзірлейді.
 • Білім алушылардың жас ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, бастапқы әскери даярлық, атап айтқанда атыс, тактикалық және саптық, медициналық даярлық бойынша оқу сабақтарын өткізеді.
 • Зерттеу нәтижелерін жазбаша ұсына отырып, жынысы мен жасын ескере отырып, атыс, тактикалық, саптық даярлық, дене даярлығы, сондай-ақ әскери-медициналық даярлық теориясы мен әдістемесін талдау әдістерін пайдалана отырып педагогикалық зерттеулер жүргізеді.
 • Білім алушылардың тілдік құзыреттіліктерін дамыта отырып, сыныптағы жайлы, қолжетімді оқу ортасын және эмоционалды-психологиялық ахуалды қолдайды, білім алушылардың салауатты және қауіпсіз өмір салты мәдениетін қалыптастыруға жәрдемдесе отырып, стандартты емес ойлауды дамытады, инновациялық идеяларды бастай отырып, интернет-ресурстардан ақпаратты дұрыс таңдап, пайдаланады, тиімді коммуникацияны жүзеге асырады.
 • Спорттық ойындар, жеңіл атлетика, гимнастика, жүзу әдістемесі, үстел теннисі, қозғалмалы ойындар әдістемесі, туризмнің белсенді түрлері бойынша білімдермен ықпалдасуда дидактикалық білімді пайдалана отырып, оқу сабақтарын өткізеді.
 • Өз ісін одан әрі ұйымдастыру мүмкіндігімен өз біліктілігін арттыруды жоспарлау арқылы кәсіби қызметті жетілдірудегі өз қажеттіліктерін айқындай отырып, Үздік педагогикалық тәжірибелерді зерделей отырып, өз қызметінің рефлексиясын жүзеге асырады.
 • Білім алушылардың әскери-патриоттық тәрбиесін ұйымдастыру үшін бастапқы әскери дайындық, ҚР Ұлттық қауіпсіздігі бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолданады.
 • Білім алушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, сабақ жоспарларын құра отырып, оқытудың тиісті әдістемелері мен бағалау құралдарын айқындай отырып, оқу сабақтарын жоспарлайды.
 • Білім беру процесін жетілдіру бойынша өзекті зерттеулердің нәтижелерін, оның ішінде дене шынықтыру теориясы мен әдістемесін, жүзу негіздерін, үстел теннисін, ашық ойындарды, дене шынықтыру мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздерін, сондай-ақ дербес педагогикалық міндеттерді шешуде емдік дене шынықтыруды оқытуда сабақты зерттеуді (Лессон Стади) пайдаланады.
 • Оқушылардың эмоциялық интеллектінің деңгейін ескере отырып, оқушылардың даму педагогикасы, жас психологиясы және физиологиясы бойынша білімдерін қолдана отырып, білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсете отырып, тәрбие процесін құрады.
Top