Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07109 Машина жасау в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Машина жасаудағы заманауи технологиялық процестердің барлық қажетті аспектілеріне ие бола отырып, әртүрлі дайындамаларды, өнімдерді, құралдарды өндірудің технологиялық процестерін әзірлейді және жобалайды.
 • Машина жасау саласындағы нақты теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін инженерлік қызметтің негізгі ұғымдарын, заңдары мен әдістерін, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттаманы, инновациялық ақпараттық технологияларды қолданады
 • Жұмыс орнында орналасқан технологиялық жабдықтың қажетті техникалық жай-күйін сақтай отырып, техникалық құжаттамаға сәйкес станоктарға техникалық қызмет көрсету бойынша регламенттік жұмыстар жүргізе отырып, дайын өнімді өндіреді.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға ие бола отырып, өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді
 • Нормативтік құжаттамаға сәйкес шығарылатын өнімнің сапасын бағалай отырып, бөлшектердің дайындамаларының беттерін өңдеу кезінде мүмкін болатын ақаулардың алдын ала отырып және жобалау жұмыстарының заманауи циклін қолдау үшін өнеркәсіптік автоматтандырылған жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалана отырып, станоктарда бұйымдарды өңдеу сапасын айқындайды және арттырады.
 • Машина жасау өндірісінің машиналарын, механизмдерін жобалаумен, дайындаумен, жөндеумен байланысты міндеттерді шешу үшін физика және механика заңдарын қолданады
 • Жаңа бұйымдарды жобалауды жүзеге асыра отырып, әртүрлі мақсаттағы қолданыстағы машина жасау өндірістерін жаңғырту мен автоматтандыруды әзірлей отырып, машина жасау саласында зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді.
 • Бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестерін әзірлеу кезінде конструкторлық құжаттаманы қолдана отырып, бөлшектерді дайындау маршруттарын құра отырып және бөлшектерді өңдеудің басқару бағдарламаларын жасай отырып, машина жасау станоктарында жұмыс істеудің технологиялық процестерін реттеуді ұйымдастырады.
 • Кәсіби қызмет саласында құқықтық адамгершілік-этикалық нормаларға және оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологияларына ие бола отырып, ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласында базалық білімді қолданады
 • Кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды, қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін бірлескен жұмысқа әртүрлі деңгейдегі мамандарды тартады, өндірістік қызметтегі әлеуетті серіктестермен өзара әрекеттесу және диалог құру дағдыларына ие.
 • Экономикалық теория, кәсіпкерлік, ойлау дизайны, шет тілі негіздерін біле отырып, өз ісін одан әрі ұйымдастыру мүмкіндігімен өз біліктілігін арттыруды жоспарлау арқылы кәсіби дағдыларды одан әрі жетілдіруге қабілетті.
 • Технологиялық, конструкторлық, пайдалану, эстетикалық, экономикалық және басқару параметрлерін ескере отырып, CAD-бағдарламаларды, машина жасау бұйымдары мен өндірістерінің жобаларын пайдалана отырып, заманауи цифрлық әзірлейді.
Top