Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10109 Медицина в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Қалыпты және патология кезінде адам ағзасының функционалдық жүйелерінің молекулалық негіздерін, механизмдері мен құрылымдық заңдылықтарын білу және талдау
  • Ғылыми зерттеу принциптерін түсініп қолдану және клиникалық қызметте кәсіби дереккөздердің қолданылуын сыни тұрғыдан талдау
  • Салауатты өмір салтын қалыптастыру, аурулардың алдын алу және кәсіби және кәсіби емес аудиторияға тарату үшін денсаулықтың және ауру дамуының негізгі биологиялық, мінез-құлықтық және әлеуметтік факторлары туралы білімді қолдану
  • Мәдени және әлеуметтік әртүрлілікті ескере отырып, мінез-құлықтың этикалық стандарттарын, құпиялылықты сақтай отырып, пациентке және оның отбасына кеңес беру, әріптестерімен, жұртшылықпен және медициналық ұйымдармен негізгі және кәсіби коммуникативтік дағдыларды қолдану
  • Қабылданған ұлттық және халықаралық ұсынымдарға, көпсалалы тәсілге сәйкес және IT-технологияны қолдана отырып, диагностика, емдеу және алдын алу әдістерін пайдаланып, пациенттерді қауіпсіз клиникалық бақылауды көрсету
  • Науқастардың өміріне қауіп төндіретін жағдайларда алғашқы және шұғыл медициналық көмек көрсетуге қабілетті
  • Кәсіби дүниетанымды қалыптастыру үшін әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологиялық пәндер бойынша білімдерін қолдануға қабілетті
  • Білім мен дағдыларды игеруге қабілетті, өмір бойы оқуға және әрі қарай кәсіби шыңдалуға ынталы
Top