Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07105 Өндірістік жылу энергетикасы в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Судың химиялық режимдерін анықтайды және реттейді (СХР) пайдаланатын жылу техникасы объектілерінің қазіргі заманғы өлшеу және бақылау құралдары; экологиялық қауіпсіздікті сақтау суды тазарту және қоршаған ортаны қорғауды жүзеге асыру, энергия мен ресурстарды үнемдеу
 • Қазандықтарды жобалау бойынша ғылыми-зерттеу мәселелерін шешуге байланысты есептеулер мен іс-шараларды орындайды, орталық жылу электр станциялары, шағын құрамдастырылған жылу электр станциялары, сондай-ақ олардың кәсіби қызметі саласында тиімділікті арттыру үшін кәсіби және ғылыми-зерттеу білімдерін қолдану
 • Энергия мен жылу сапасына талдау жасай отырып, электрмен жабдықтау және жылумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы мен жұмыс режимдерін бағалайды; электрмен және жылумен жабдықтау жүйелерінің негізгі және қосалқы жабдықтарын таңдау
 • Тілдерді, академиялық жазу негіздерін, эмоционалдық интеллекті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара әрекеттеседі.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды бойына сіңіре отырып, өзіндік азаматтық-адамгершілік ұстанымын білдіреді
 • Оңтайлы шешімді табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, негізгі жаратылыстану ғылымдарын, экономика негіздері мен өмір мен процестердің қауіпсіздігін білуді қолдана отырып, жұмыс барысында кәсіби мәселелерді шешеді.
 • Белгілі бір параметрлері мен сипаттамалары бар электрондық құрылғыларды, электр аспаптарын және - жабдықтарды таңдау, электр және магниттік тізбектерге арналған электротехника заңдарын түсінуді көрсетеді
 • Өнеркәсіп салаларында энергияны пайдалану тиімділігін бағалайды; жылу технологиялық қондырғылары мен жүйелерінің энергия шығындарын есептеу; сондай-ақ күн, жел және биоэнергетикалық қондырғылар; энергия үнемдеу шараларын әзірлеу
 • Шешімдердің жылу және электр энергиясын өндіру бойынша кешенді инженерлік қызметте оңтайлы шешімдерді таңдай отырып, оңтайлы және рұқсат етілген жүктемелердің, салқындатқыштың нормативтік параметрлерінің мәнін модельдеу және есептеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдаланады.
 • Процестердің мәнін, құрылымдық материалды таңдаудың орындылығын анықтайды және термодинамиканың, гидравликаның, ағын режимдерінің негізгі заңдарын, өндірісте қолданылатын жабдықтарды, материалдар мен процестерді сынаудың және бағалаудың соңғы әдістерін пайдаланады.
 • Экономикалық теория негіздері, кәсіпкерлік, жобалық ойлау, шет тілі, өндірісті басқару экономикасы, құқық негіздері бойынша білімдерін пайдалана отырып, кәсіптік дағдыларын, өз ісін ұйымдастыру қабілетімен басқару дағдыларын жетілдіреді
 • Өлшеу құралдарының, бу қазандықтарының негізгі ұғымдарын, жұмыс принципін және жылу көздерінің, жылу сорғы станцияларының жұмыс режимдерін және жанарғы қондырғыларының жіктелуін түсіндіреді;
Top