Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04205 Кәсіпкерлік және экологиялық құқық в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіпкерлік және экологиялық құқық саласында ғылыми-зерттеу, оқытушылық, консалтингтік қызметті жүзеге асыруға қабілетті заң ғалымдарының магистрлерін дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жекешелік әріптестікті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Магистранттарға концептуалды мәселелер мен түсінікті аппаратпен, мемлекеттік-жекешелік әріптестік практикасын және аппарат түсінігі мен концептуалды мәселелерін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі институттары қызметінің өзекті мәселелері туралы. жан-жақты біліммен қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқықтың теориялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін заң нормаларының жиынтығы ретінде, кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың қазіргі заманғы теориялық және материалдық-құқықтық негіздерінің негізгі тенденциялары мен бағыттарын, қорғау нысандары мен тәсілдерінің жүйесін білу қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетілдірудің өзекті мәселелері.
  Несиелер: 5

  Заң нормаларының жиынтығы, жер қойнауы туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті қолданудың өзекті мәселелері жер қойнауын пайдаланушылар қызметін оңтайландыруды ынталандыру, жер қойнауы туралы заңнаманың бұзылуына жол бермеу және осы бұзушылықтарға қарсы әрекет ету міндетін кешенді оқытуды және оны қолдану практикасына әсері ретінде қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жер дауларын шешудің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Жер қатынастарын реттейтін заң нормаларының жиынтығы, жер құқығының даму заңдылықтары мен үрдістері, жер заңнамасын жетілдіруге сот шешімдерінің әсері және оны қолдану тәжірибесі ретінде қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Елді мекендерде жерді пайдалануды құқықтық реттеу: жер және қала құрылысы туралы заңнама
  Несиелер: 5

  Жер заңнамасын жерді игеру, пайдалану және жою, сондай-ақ Қазақстан Республикасында жер қорын басқару саласындағы әлеуметтік қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың арнайы жүйесін туралы жан-жақты біліммен қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азаматтық құқық және азаматтық-процесстік заңнаманы қолдану теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Аталған пәнді оқып үйрену құқықтық нормаларды, азаматтық және жеке тұлғалардың мүліктік және мүліктік емес қарым-қатынастарын реттеу, азаматтық құқық теориясы мен қолданыстағы азаматтық заңнамаларды практикада қолдану мәселелері; сондай-ақ азаматтық сот процессі құқығының, құқық категорияларын, теориялық көзқарастары мен тұжырымдамаларын, азаматтық қоғамның қазіргі заманғы құқықтарын зерделеу үшін қазіргі заманның, қоғамның, мемлекет пен құқықтың қазіргі заманғы кезеңдеріне арналған құқық нормаларын реттейтін құқықтық нормаларын білу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жер қатынастарын құқықтық реттеудің мәселелері.
  Несиелер: 5

  Жер қатынастарын құқықтық реттеудің заманауи мәселелері жер қатынастарын құқықтық реттеудің негіздерін, оның ішінде Қазақстан Республикасының құқық салалары жүйесіндегі жер құқықтарының орнын зерттеуді қамтиды. Жүйе мен саланың негізгі институттарын қарастырады. Курсты оқып-үйрену барысында Қазақстан Республикасының жоғары соттарының жер заңнамасының, нормативтік-құқықтық актілерінің және практикасының негізгі қағидаттарын білу керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банк қызметін және бағалы қағаздар нарығын құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Ол магистранттарды жеке заңдар мен мемлекеттік құқық қағидаттарын және Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының құқықтық режимін қалыптастыруды бастайтын құқықтық реттеу мазмұнын игеруді қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттің кәсіпкерлік субъектілерінен тауарларды сатып алуын құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Магистранттарға тапсырыстарды рәсімдеудің заңды процедураларын сақтауды, олардың ашықтығы мемлекеттік басқарудың тиімділігіне және бюджет қаражатын мақсатты жұмсаумен тікелей байланысты және сол уақытта жемқорлыққа қарсы тиімді шараларды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экологиялық құқық бұзушылықтармен келтірілген зиянды өтеу тәртібі
  Несиелер: 5

  Бұл қоршаған ортаға зиянды өтеу проблемалары, оның мөлшерін айқындау ерекшеліктері, магистранттарды ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайындық аясында экологиялық зиянды өтеуді реттейтін заңнаманың даму тенденциялары туралы терең білімдерді білуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЕАЭС шеңберінде экологиялық заңнаманы жетілдіру мәселелері
  Несиелер: 5

  Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі бағыттары ЕАЭО аясында заңнаманы жетілдіру мақсатында дамыған елдердің заңнамаларын жақындату және халықаралық стандарттарды енгізу мәселеерін оқытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бәсекелестікті және монополияға қарсы қызметті құқықтық реттеу.
  Несиелер: 6

  Курс өнімдер мен қаржы нарықтарында бәсекелестікті құқықтық реттеу негіздерін зерттейді. Нарықтың тұжырымдамасы мен құрылымы, үстем жағдайды анықтау тәртібі, монополияға қарсы заңнаманың, бәсекелестік және монополиялар субъектілерінің, монополияға қарсы органдардың құқықтық мәртебесі, монополистік қызметтің жауапкершілігі мен тауар және қаржы нарықтарындағы жосықсыз бәсекелестік, сондай-ақ экономикалық шоғырлануға монополияға қарсы бақылаудың ерекшеліктері қамтылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы экономиканың макро деңгейде жұмыс істеу заңдылықтарын және Қазақстан экономикасының негізгі ерекшеліктерін, оның институционалды құрылымын, мемлекеттік экономикалық саясат бағытын зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұтынушылардың құқықтарын қорғау: теория мен тәжірибе мәселелері.
  Несиелер: 6

  Нарықтық қатынастар жағдайында өндіріс пен тұтыну қалдықтарын ластаудан қоршаған ортаның жай-күйі, онда қалдықтармен жұмыс атқарудан туындайтын қатынастарды құқықтық реттеу проблемалары қалдықтар мәселелерін нормативтік-құқықтық реттеу болып табылады. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын мемлекеттік басқарудың ішкі жүйесін құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шаруашылық серіктестіктер: құқықтық реттеу, қолдану тәжірибесі.
  Несиелер: 6

  Курс шаруашылық серіктестіктердің құқықтық мәртебесін реттейтін заңнаманы зерттеуге, тәжірибе саласында заңнаманың ережелерін қолдануға байланысты өзекті мәселелерді анықтауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасында аграрлық кәсіпкерліктің теориялық мәселелері
  Несиелер: 6

  Агралық кəсіпкерлердің құқықтарын қорғау процесінде соттардың, басқа заңды құзыретті органдардың өтініштері туралы толық білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен бірге,агаралық кәсіпкерлердің құқықтары мен мүдделерін соттық және соттан тыс қорғау механизміндегі екі құрамдас ретінде материалдық құқыққа (процедураға) және іс жүргізу құқығына, сотқа жатпайтын рәсімдерге (нысанға) тең көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу мәселелері
  Несиелер: 5

  ҚР-дағы сыртқы экономикалық қызметті нормативтік-құқықтық реттеудің негізгі ережелерін меңгеру, мемлекет бюджетіне төлеуге жататын кедендік төлемдерді есептеудің қазіргі заманғы әдістерін меңгеру, сыртқы сауда келісім-шартының ережелерін әзірлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін ақпаратты өңдеу және талдау бойынша негізгі дағдыларды меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады.

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті қабілетті игеру.

 • Код ON3

  Азаматтық құқық пен заңнаманың даму ерекшеліктерін түсіну, азаматтық сот ісінде азаматтардың және заңды тұлғалардың мүдделерін қорғау, ғылыми-зерттеу, оқытушылық және консалтингтік қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Құқықтану саласында ғылыми-зерттеу, аналитикалық қызметті, білім беру ұйымдарында оқытушылықты, құқықтану мәселелері бойынша бизнес-ортаға кеңес беруді, заңнама нормаларын кәсіпкерлік салада қолдануды, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды жүзеге асыру.

 • Код ON5

  Құқықтану саласында ғылыми-зерттеу және аналитикалық қызметін жүзеге асыру, білім беру ұйымдарында оқыту, құқықтану мәселелері бойынша кеңес беру, заңнама нормаларын практикалық жағдайларға қолдану, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау дағдыларын меңгеру.

7M04205 Жаһандану жағдайындағы халықаралық құқық
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04205 Жаһандану жағдайындағы халықаралық құқық
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04205 Мемлекеттік қызмет және әкімшілік қызмет
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04205 Law of international trade, finance and economic integration
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04205 Құқықтану (1ж, бейіндік)
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04205 Құқық 1,5 жыл
Магистратура

Орталық-Азия Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04205 Құқық және мемлекеттік басқару
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04205 Халықаралық құқық 1 жыл
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top