Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03105 Каспий маңы елдерінің халықаралық қатынастары в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Тілдерді, кәсіпкерлік негіздерін, ойлау дизайнын, экономикалық теорияны білуді пайдалана отырып, өз ісін одан әрі ұйымдастыру мүмкіндігімен кәсіби білімді жетілдіру.
 • Дипломатиялық құжаттама, дипломатиялық хат алмасу, дипломатиялық хаттама және этикет негіздерін біле отырып, қазіргі дипломатия мен коммуникацияның даму болашағын болжайды.
 • Топта тиімді жұмыс істеу, берілген тақырыптар бойынша пікірталасты шебер ұйымдастыру, конструктивті кері байланысты қолдана отырып, эмоционалды интеллект деңгейлерін ескере отырып, ортақ мақсаттарға жету үшін басқалармен бірлесіп жұмыс жасау.
 • Жаһандық саяси процестер туралы әлемдік саяси дамудың ағымдағы тенденцияларын сипаттау, әлемдік дамудың өзгеру тенденцияларының маңыздылығын және олардың Каспий өңірі мемлекеттеріне әсерін түсіне отырып, еларалық ынтымақтастықты бағалау.
 • Зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде көрсете отырып, инновациялық зерттеу әдістерін қолдана отырып, халықаралық қатынастар және халықаралық байланыс саласындағы заманауи ғылыми жетістіктерге талдау жасау.
 • Халықаралық қатынастар, дипломатиялық және консулдық қызмет тарихы мен теориясының заңдылықтарын, аймақтық және әлемдік дамудың өзекті мәселелерін біле отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, кәсіби міндеттерді шешу.
 • Халықаралық құқық, халықаралық институттардың рөлі, жанжалдарды реттеу технологиялары мәселелерін талқылай отырып, өңірлік және жаһандық қауіпсіздік проблемаларын салыстыру.
 • Жаһандық және ұлттық, рухани-адамгершілік құндылықтарға, экономикалық, құқықтық білімге және ақпараттық сауаттылыққа ие моральдық және азаматтық ұстанымды білдіру.
 • Халықаралық-коммуникативтік үдерістердің даму келешегін болжай отырып, сын тұрғысынан ойлау әдістері негізінде халықаралық қатынастардың заманауи үдерістеріне талдау және бағалау жүргізу.
 • Каспий маңы өңірі елдерінің тарихы, құқығы, экономикасы, геосаясаты, өркениеттік дамуы саласындағы білімге сүйене отырып, халықаралық процестердің, халықаралық ұйымдар қызметінің себеп-салдарлық байланыстарын анықтау.
 • Каспий маңы мемлекеттерінің ішкі және сыртқы даму факторларын, олардың экономикалық және саяси даму ерекшеліктерін, дипломатиялық және консулдық қатынастар саласындағы құқықтық мәселелерді бағалау.
 • Тілдерді, академиялық жазу негіздерін, этикет, риторика, іскерлік хат алмасу, эмоционалдық интеллект, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті білуді пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара әрекеттесу.
Top