Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07112 Кеменің энергетикалық қозғалтқыштарын пайдалану в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді, базалық пәндерді, экономика негіздерін және тіршілік қауіпсіздігі мен процестерінің қауіпсіздігін білуді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды пайдалана отырып шешеді.
 • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, тілдік, құқықтық және экономикалық білімге ие бола отырып, өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Танкерлер мен химовоздардың технологиялық кешендерін пайдалану арқылы сұйытылған газдарды тасымалдау үшін термодинамика негіздерін қолданады.
 • Кемелік қазандықтар мен қосалқы механизмдердің жұмыс істеу принциптерін, энергетикалық қондырғылардың бу шығаратын қондырғылары мен дизель конструкциясын талдайды.
 • Кемелерді пайдалану кезінде суды өңдеу технологиясы және отын мен майлардың қасиеттері туралы білімді қолданады.
 • Кеме энергетикалық жабдықтарын пайдаланудың нақты теориялық және қолданбалы міндеттерін шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды, автоматтандырылған жүйелерді, байланыс құралдарын, электротехника және электроника білімін қолданады.
 • Кемелік энергетикалық қондырғыларды техникалық пайдалану ережелерін, олардың жұмыс істеу принциптерін және конструктивтік ерекшеліктерін талдайды.
 • Халықаралық және ұлттық талаптарға сәйкес кеме энергетикалық қондырғыларын қауіпсіз техникалық пайдалануды, техникалық қызмет көрсетуді, диагностикалауды және жөндеуді жүзеге асырады.
 • Экипаждарды даярлауды жүргізу әдістемесін, сондай-ақ теңіз кемелерінің механиктерін даярлау қағидаларын машина бөлімшесінің ресурстарын басқаруға ұйымдастырады.
 • Өндірістік процестердің қауіпсіздігін және олардың су көлігіндегі стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеді.
 • Кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара әрекеттеседі, көшбасшылыққа және командада жұмыс істеуге қабілетті.
 • Экономикалық теория негіздерін, ойлау дизайнын, шет тілін, практикаға бағдарланған курстарды білуді пайдалана отырып, кәсіби дағдыларды, басқару дағдыларын жетілдіреді.
Top