Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07115 Порттар мен көлік терминалдарының тиеу-түсіру жабдығын пайдалану в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Негізгі және жаратылыстану пәндерін, тіршілік қауіпсіздігі негіздерін білуді қолдана отырып, оңтайлы шешім табуға мүмкіндік беретін стандартты емес ойлауды қолдана отырып, еңбек қызметі процесінде кәсіби міндеттерді шешеді.
  • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға; құқықтық, экономикалық, тілдік білім мен ақпараттық сауаттылыққа ие бола отырып, өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді.
  • Порттар мен көлік терминалдарының жұмысын талдай отырып, механикалық және гидравликалық процестерді, порттық және терминалдық жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің жоспарлары мен кестелерін талдайды, жүкті тасымалдау бойынша логистикалық қызмет тиімділігінің негізгі операциялық көрсеткіштерін, портты қайта тиеу машиналарының жабдықтары мен энергетикалық қондырғыларын пайдалануды бақылайды.
  • Қайта тиеу машиналары мен тиеу манипуляторларын пайдаланудың нақты теориялық және қолданбалы міндеттерін шешу, жүк түрлерін талдау және қайта тиеу схемалары бойынша технологиялық желілерді әзірлеуді модельдеу, көлік құралдары мен үздіксіз көлік машиналарын пайдалану процесіне басшылық ету, Көтеру-тасымалдау және қайта тиеу машиналары мен механизмдерін тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін заманауи ақпараттық технологияларды пайдаланады.
  • Порттар мен терминалдардың жылжымалы құрамын пайдалану және жабдық элементтерін таңдау үшін есептеу және мониторинг әдістерін қолданады.
  • Қайта тиеу жұмыстарын механикаландыру, көтергіш-көлік машиналарын жобалау және өндіру саласында ақпаратты өңдеу және талдау жүргізе отырып, зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді.
  • Тілдерді, академиялық жазу негіздерін, құқық негіздерін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды.
  • Ойлау дизайнының негіздерін, экономикалық теорияны, өндірісті басқару экономикасын білуді пайдалана отырып, жүк және пайдалану процестерін басқарудағы кәсіби дағдыларды жетілдіреді.
Top