Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M10103 Мейірбике ісі в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Мейіргер ісі» білім беру бағдарламасы бойынша магистратурада білім алудың негізгі мақсаты - медициналық көмек, мейірбике ісі саласындағы қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын, медицинада, ғылым мен практикада озық инновациялық технологияларды қолдана және дамыта алатын, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жетістіктерін қолдана алатын, білікті мамандарды даярлау. мейірбикелік менеджмент және денсаулық сақтау жүйесінің өзгеретін жағдайларына бейімделуге дайын, оны қолдану өмір бойы оқу процесін пайдалану.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M141 Мейірбике ісі
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M101 Денсаулық сақтау

Оқыту нәтижелері

 • Ғылыми зерттеулерде дәлелді мейіргерлік тәжірибені қолдана отырып, зерттеулердің пәнаралық сипатын білу мен түсінуді көрсетеді
 • Мейіргер ісі саласындағы ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметте қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды меңгереді
 • Ғылыми көзқарастарға негізделген мейіргер ісі саласындағы мәселелерді шешуге және тәжірибеде кәсіби білім мен дағдыларды үздіксіз жетілдіруді жүзеге асыруға қабілетті.
 • Мейіргерлік салада саясат пен стратегияны әзірлеу үшін ғылыми ақпаратты пайдаланады.
 • Денсаулық сақтау саласындағы сараптама саласындағы мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, проблемалар мен шешімдерді анық және анық жеткізеді.
 • Мейіргер ісі саласындағы ғылым мен тәжірибенің заманауи жетістіктерін пайдалана отырып, денсаулық сақтау жүйесінің нормативтік құқықтық актілері, стандарттары негізінде өзінің кәсіби қызметін жоспарлайды.
 • Кәсіби өсумен айналысады, өзін-өзі талдау дағдыларын, жоғары білім деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді, халықаралық стандарттар мен құзыреттерге сәйкес мейіргер ісін дамытуда оқытудың заманауи инновациялық технологияларын қолданады.
 • Өз біліктілігі шеңберінде басқару шешімдерін қабылдау үшін денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйесінде озық ойлау дағдыларын, білім мен дағдыларды қолданады.
 • Команданы құра алады, өкілеттіктерді бере алады және тиімді жұмыс істеуге және медициналық қызметтер мен өнімдердің сапасын қамтамасыз етуге жағдай жасай алады.
 • Менеджмент және көшбасшылық саласындағы терең білімін топпен жұмыс істеуде қолданады.
Top