Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M10104 Медицина-профилактикалық іс в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Медициналық-профилактикалық іс» магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты - санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету, денсаулық сақтау мен нығайту саласындағы мәселелерді кешенді түрде шеше алатын және медициналық білім мен ғылым саласында кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайын білікті ғылыми-педагогикалық мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M145 Медициналық-профилактикалық іс
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M101 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы зерттеулердің пәнаралық сипатын білуі мен түсінуін көрсетеді
 • Ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды, проблемалар мен шешімдерді денсаулық сақтау саласындағы мамандарға да, маман еместерге де анық және бір мәнді түрде жеткізеді.
 • Халықтың денсаулығын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы оқу-кәсіби қызметте қолданбалы сипаттағы жаңа білімдер мен дағдыларға ие болады.
 • Өзінің біліктілігі шеңберінде ғылыми тәсілдер негізінде санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылықпен қамтамасыз ету саласындағы міндеттерді шеше алады.
 • Санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық саясаты мен стратегияларын әзірлеу және олардың біліктілігі шеңберінде жаңа технологияларды енгізу үшін ғылыми ақпаратты пайдаланады.
 • Ғылым мен практиканың қазіргі заманғы жетістіктеріне негізделген халықтың денсаулығын қорғау саласындағы кәсіби қызметті жоспарлайды.
 • Кәсіби өсумен айналысады, өзін-өзі талдау дағдыларын, жоғары білім деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді.
 • Заңнамалық актілер негізінде санитариялық-эпидемиологиялық қызмет жүйесінде проблемаларды анықтап, басқарушылық шешімдер қабылдайды.
Top