Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08306 Табиғи биоресурстарын тиімді пайдалану (1,5 ж) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты - өндірістік-технология саласында, ұйымдастыру-басқару және жобалау қызметінде бітірушілердің Қазақстанда сонымен қатар, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті қарқынды аңшылық шаруашылығы саласында табысты жұмыс жасау үшін жалпы мәдениеттілікті, жалпы кәсіптік және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1,5 года
 • Кредиттер көлемі 90
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M133 Орман шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M083 Орман шаруашылығы
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Қазіргі ұйымдағы менеджердің рөлі, функциялары және міндеттері. Ұйымдағы негізгі бизнес-процестер. Ұйымдастыру жоспарлаудың түрлері мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері, ішкі бақылаудың негізгі түрлері мен процедуралары. Басқару шешімдерінің түрлері және оларды қабылдау әдістері. Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен ұғымдары. Ұйымдастыру мәдениетінің түрлері және оларды қалыптастыру әдістері. Салааралық байланыс. Ауыл шаруашылығындағы инновациялық технологияларды басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аңшылық қорларды бағалау
  Несиелер: 5

  Пән аңшылық алқаптарды классификациялау принциптерін жіктеу үшін аңшылық алқаптар мен негізгі таксономикалық бірліктері және оларды іріктеу ережелерін; аңшылық жануарлардың мекендейтін орнын аңшылық шаруашылық қызметінің орны ретінде сипаттауды оқытады. Азықтарды классификациялау және олардың қорына есеп жүргізу әдістерін. Жануарларды аулау әдістерін. Аңшылық қорларды пайдалану мен қорғауды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР биотехния және жабайы аңдарды өсіру
  Несиелер: 5

  Осы пән жануарларды қорғау шараларының әдістемелік негіздерін, алқаптардың қорғалуын, аңшылық алқаптардын азықтық қорын арттыру жолдарын, азықтандырудың теориялық негіздемелерін, жыртқыштардың оң және кері әсерлерін, жерсіндіру, қайта жерсіндіру, аңшылық жануарлардың таралып орналасу әдістемесін, жабайы аң өсірудің теориялық негіздерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аңшылық және аңшылықтану саласының теориясы мен эксперименттік тәсілдері
  Несиелер: 5

  Пән оқытады: ауыл шаруашылық ісінің даму тарихын, байқау және жүйелеу – ғылыми-зерттеу әдісін. Өндірістік тәжірибе. Сынақтан өткізу – зерттеу әдісін. Зоотехникалық эксперимент. Биологиялық үрдістерді зерттеуді. Факторлардың өзара әрекеттесуі мен биохимиялық байланыс факторларын зерттеуді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық мақсат үшін ағылшын тілі
  Несиелер: 4

  Курстың бағдарламасы оқыту көлеміне арналған - 180 сағат, оның ішінде: 54 сағат - аудиториялық жұмыс үшін және 108 сағат - өзіндік жұмыс үшін. Курс кешенді емтиханмен аяқталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аңшылық жануарлардың популяциясын басқару және қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Пән аңшылық жануарлар қорын молайту және пайдаланудың заманауи мәселелерін, аңшылық жануарларға қарым-қатынастың даму болашағын, зерттеу мәселелерінің ғаламдық және аймақтық аспектілерін, қоршаған ортаны қорғау, жануарлар әлемінің қорын пайдалану саласының мамандарына арналған ақпараттарды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында кәсіптік ауланатын жануарлар мен құстарды бақылау және аулау
  Несиелер: 5

  Пән аңшылық жануарларды аулаудың негізгі әдіс-тәсілдерін білу арқылы аңшылықтың аймақ фаунасына тигізетін әсеріне ұзақ мерзімдік болжам жасауды, аңшылық әдістері мен мерзімдерін реттеу арқылы жабайы жануарлардың бас санының өзгеруін белгілі бір мөлшерде басқаруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Аңшылық өнімдерінің тауартануы мен алғашқы өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән оқытады: аңшылық шаруашылығы өнімдерінің маңыздылығын. Жабайы аңдар мен құстар етінің химиялық құрамы мен тағамдық қасиеттерін. Аңшылық шаруашылығы өнімдерін алғашқы өңдеу, сапасын анықтау, консервілеу, сұрыптау қағидаларын. Жануар және өсімдік тектес дәрілік шикізаттар, оларды дайындау, алғашқы өңдеу және сақтау әдістерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Қазақстандағы аңшы ит шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пән оқытады: иттердің шығу тегін, ит шаруашылығының тарихын. Иттердің анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін. Иттердің экстерьері мен конституциясын. Аңшылық иттердің тұқымдарын. Ит өсірудің генетикалық негізі және ит шаруашылығындағы асылдандыру жұмыстарын. Иттердің жемдеу ерекшеліктерін. Иттерді тәрбиелеу және үйретуді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аңшылық алқаптар қоры және оларды есепке алу
  Несиелер: 5

  Пән аңшылық алқаптар мен аңшылық қорларды есептеуді, биотехниялық және аңшылық шаруашылығы жұмыстарын ұйымдастыруды, аңшылық қорларды аулау техникасын игеруге дағдырландыруды оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Түсіне білу: ғылыми білімді дамытудың заманауи үрдістері туралы. Басқару жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдау. Компанияның әлеуеттік пайдасын барынша арттыру, кәсіпорынның тұрақты басқару жүйесін құру мақсатында қазіргі заманғы экономика бағытын білу, кәсіпорынның, ұйымның, компанияны дамыту жоспарын жасау, жоспарлау және жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Шет тілін (кәсіби) меңгеру нәтижесінде шет тілінде ғылыми және кәсіби ақпаратты іздеу тәсілдерін, желілік технологиялар, білім және деректер базасын білуі тиіс. Академиялық бағыттағы кәсіби тақырыптарды ауызша айтуды және жазбаша реферат жазуға дағдыланып, талдауды меңгеру қажет.

 • Код ON3

  Магистрант аң аулау түрлерін, әдістерді, жануарларды ұстау әдістерін, аңшылық ресурстарын ұтымды пайдалануды, жануарлар санының көбею жолдарын біледі.

 • Код ON4

  Пәнді меңгеру мақсатында - аңшылық шаруашылықтарда және қоршаған ортаны басқарудың басқа да салаларында жұмыс істеу үшін қажетті теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыру. Магистрант иттердің тұқымдарын ажыратуды, өсіруді, тәрбиелеуді және аңшылыққа үйретуді, итті көрмеге шығару, бағалау, ауруды алдын алу және емдеуге дағдылануы тиіс.

 • Код ON5

  Білу керек құстар мен жануарларға арналған қорғаныс шараларын, биологиясын, аңшылықтану және аң шаруашылығында тәжірибе жүргізудің негізгі әдістерін. Аң шаруашылығында ғылыми зерттеу әдістерін ұйымдастыруды және жүргізуді; аңшылық жануарлардың популяцияларын басқару және қалпына келтіруді, кәсіптік және кәсіптік емес аңдар мен құстардың негізгі өкілдерін; аңшылық жануарлардың есепке алудың негізгі әдістерін.

 • Код ON6

  Білуі керек: аңшылық өнімдерді алғашқы өңдеу, аңшылық шикізат өнімдерін сақтау, тасымалдау және жинау әдістерін; шикізат пен дайын аң өнімдерінің сапасын талдау және қабылдау әдістерін. ҚР қолданылатын аңшылық аңдар мен құстардың негізгі ұстау әдістерін кәсіби ауланатын және ауланбайтын аңдар мен құстардың негізгі өкілдерін, аңдар мен құстардың биологиясын, аңдар мен құстарға санақ жүргізу әдістерін білуі тиіс.

Top