Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B06109 Кәсіпорындардағы компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшілендіру, бақылау және қорғау в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Математика 1
  Несиелер: 8

  Математика 1 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерінен тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  «Физика» пәні жалпы теориялық дайындықтың негізін құрайды және инженерлік-техникалық қызметтің іргелі базасын дайындауда маңызды рөл атқарады. Физиканы оқытудың негізгі мақсаты: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен ғылыми дүниетанымы туралы көзқарасты, іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың теорияларын, кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білімі мен дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және программалау
  Несиелер: 5

  Пән алгоритмдеудің теориялық және практикалық негіздерін; қолданбалы есептерді шешуде пайдаланылатын алгоритмдерді құру және талдау әдістері оқуға арналған. Алгоритмдердің сызықтық, тармақталған, циклдық құрылымдары қарастырылады. Бір өлшемді және екі өлшемді массивтерді өңдеу есептерге; жолдық деректерді өңдеу бойынша есептерге; процедуралар мен функциялар қолданылатын есептерге басты назар аударылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дискреттік құрылымдар
  Несиелер: 5

  Дискреттік құрылымдар курсы жиындармен қатынастар мен операцияларды оқытуды, жиындар арасындағы қатынастарды, топтар, сақиналар, өрістер және т.б. сияқты құрылымдарды оқытуды ұсынады, басқа пәндерді (функционалдық жүйелер теориясы, желілер теориясы, комбинаторика, кодтау теориясы, бүтін санды программалау, ойын теориялары, қақтығыс жағдайлар, компьютерлік дискретті математика) игеруге негіз болаты құралдарды ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Объектіге-бағытталған программалау
  Несиелер: 5

  Пән Java жоғары деңгейдегі программалау тілін пайдалана отырып, практикалық есептерді шешу дағдыларын меңгеруге, объектілі-бағытталған программалау технологиясын меңгеруге, мәліметтерді өңдеу алгоритмдері мен әртүрлі құрылымдарын, программалау әдістерін және графикалық пайдаланушы интерфейсін жүзеге асыруға, практикалық есептерді шешу дағдыларын алуға, объектілі-бағытталған программалаудың негізгі тәсілдерін қолдануға; көп ағынды қосымшалар мен GUI-интерфейстерді құруға, деректер базасына қосылу үшін JDBC технологиясын қолдану дағдыларын игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Курс санау жүйесі туралы негізгі түсініктерді, жиындар мен комбинаторика теориясының негізгі ұғымдары мен әдістерін; графтар теориясы туралы негізгі түсініктер мен әдістер; кодтау теориясы элементтерін қарастырады. Оқу нәтижесінде студенттер білуі керек: сандарды бір жүйеден екінші жүйеге аудара алу, сөйлемдерді пікірлер логикасының формальды тіліне аудара алу; негізгі комбинаторлық есептерді шығара алу; графтармен қарапайым әрекеттерді орындай алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің ұйымдастырылуы және құрылысы
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы ЭЕМ және компьютерлік жүйелердің архитектуралық ерекшеліктерін меңгеруге арналған. ЭЕМ-ң функционалдық түйіндері мен құрылғыларын жобалаудың негізіне аса назар аударылған. Сонымен қатар есептеу кешендері мен желілерін ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау тілдері: C, C ++
  Несиелер: 5

  Пән стандартты типтегі деректерді, констант-тұрақтыларды, айнымалыларды, операцияларды, бірөлшемді және көпөлшемді массивтерді, көрсеткіштерді үйренуге арналған. С++ программалау тілінде программалық қамтаманы әзірлеуге мүмкіндік береді. Пән барысында массивтерді, класстарды, көрсеткіштерді өңдеуге есептер шығарылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 5

  Пәнде деректердің абстрактілі типтері мен оларды жүзеге асыру әдістері оқытылады. Күрделілігі әр-түрлі деңгейдегі деректер, оның ішінде массивтер, тізімдер, хэш-кестелер, ағаштар, графтар, ағымдар, кезектер және олармен жұмыс істеу алгоритмдері, құрылымы қолданылады. Алгоритмдер күрделілігін бағалау мәселелері қозғалады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік ақпараттарды қорғаудың технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу компьютерлік ақпаратты қорғау технологиясының негізгі консепциялары, қорғау компоненттері, компьютерлік ақпарат қатерлерінің негізгі түрлері, вирустардан қорғау технологиялары, программаларды бұзу құралдарына қарсы әрекет ету технологиялары, программалық және аппараттық бетбелгілерге қарсы әрекет ету технологиялары, электромагнитті сәулелену есебінен ақпаратты ұстаудан қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық сұлбатехникасы
  Несиелер: 5

  Схемотехниканың жартылай өткізгішті приборлары мен элементтері параметрлері (резисторлар, конденсаторлар, диодтар, транзисторлар, микросхемалар, оптоэлектроника элементтері); логикалық элементтер мен микросхемалардағы логикалық жобалау; функционалды түйіндер (дешифраторлар, шифраторлар, мультиплексорлар, демультиплексорлар, цифрлы компараторлар, сумматорлар, триггерлер, регистрлер, счетчиктер); БИС/СБИС негізіндегі есте сақтау құрылғысы; цифрлы-аналогтық және аналогты-цифрлы түрлендіргіштер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында ақпараттық қауіпсіздік мәселелері, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің техникалық және технологиялық процестерін қйымжастыру мен жүзеге асыру қарастырылады. Интеллектуалды жеке меншік ақпараттарды мен ақпараттық ресурстарды қорғау салаларында маңызды және құпия ақпараттарды қорғау жүйелерін қалыптастыру. Қарастырылатын сұрақтар заманауи мәселелерді қамтитын ауқымды көлемінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет» пәні «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика» бағыты бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормаларды зерделеуге бағытталған. Биологиялық және сабақтас ғылымдар, қоршаған орта саласында және физика-химиялық ғылымдар саласында, сондай-ақ математика және статистика саласындағы барлық нормативтік актілер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Желілік технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс телекоммуникациялық есептеу желілерін жобалау және басқару негіздерін меңігеруге арналған.Байланыс каналдары мен сызықтарының негізгі сипаттамалары қарастырылады. Деректерді жіберудің цифрлық жүйелерін құру ерекшеліктері игеріледі. Желілік өзара әрекеттесу моделдерін меңгеруге аса назар аударылған:OSI TCP/IP

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық электроника
  Несиелер: 5

  Пән электроника және қазіргі микроэлектрониканың қысқаша даму тарихы, жартылай өткізгіш технологияның даму тарихы, оның қазіргі даму деңгейі, оның даму жолында тұрған негізгі мәселелері және оларды шешудің ұсынылатын жолдары туралы білім алуға мүмкіндік береді. Студенттер жартылай өткізгіштердің физикасының негіздерін, жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігін, p-n өту теориясын, негізгі және негізгі емес зарядтарды, бос тасымалдағыштардың қозғалысын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттарды беру теориясы
  Несиелер: 5

  Теориялық нұсқауларды, техникалық шешімдерді, жергілікті оптоволокнолық және спутниктік деректер тасымалдау каналдарын қолданатын сандық жүйелерді есептеу және жобалау принциптерін зерттеу. Ақпаратты кодтау әдістері, кодтаушы құрылғыларды құру принциптері оқытылады. Кедергіден қорғалуын ескере отырып, ақпаратты тасымалдау және байланыс жүйелерін қолдану тиімділігін талдау және бағалау әдістемесіне аса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Экология және тіршілік қауіпсіздігі - «биосфера - қоғам - технологиялық ортада» өзара әрекеттесудің негізгі заңдарын зерделеу және экологиялық дүниетаным жүйесін қалыптастыру, экологиялық мәдениетті және білім беруді арттыру, заманауи жастар арасында экологиялық сауаттылықты дамыту, бұл экологиялық проблемалардың маңыздылығын түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер базаларының теориясы
  Несиелер: 7

  Курс тұжырымдамалық, логикалық және физикалық деректер модельдерін ресімдеудің теориясы, әдістері мен технологияларын қамтиды. Деректерді өңдеудің әмбебап тілдеріне, сондай-ақ деректер базасын басқару жүйелерін құруға және ДҚБЖ көмегімен деректерге оңтайлы қол жеткізуге ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB-бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Курс студенттердің құжаттың объектілі моделіне (DOM), JavaScript бағдарламалау тіліне және тілді қолданып интерактивті web-беттерді жасауға, сервер жағында деректерді өңдейтін және корпоративтік деректер қорымен жұмыс істеу үшін PHP бағдарламалау тілін қолдануға, (CMS) контентін басқару жүйелерін пайдаланудағы дағдыларын қалыптастыруға негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машинаға бағытталған программалау (Assembler тілі)
  Несиелер: 6

  Курста процессор командаларын қолдану әдңстері мен Ассемблер тілі оқытылады. Компьюетржадсын жіберу, адрестеу командалары, жалауларды регистрі, басқаруды шартсыз және шартты жіберу, салыстыру командалары қарастырылады. Процедура мен макрокомандаларды құруға, математикалық қосымша процессор командаларына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Виртуалдау технологиялары
  Несиелер: 6

  Курс виртуалдандырудың архитектурасы мен әдістерін қарастырады. Виртуалды орталарда, виртуалды ортадағы желілерде, виртуалды ортада сақтаудағы жадты басқару мәселелері жан-жақты қарастырылады. Виртуалды машиналарды жоспарлау зерттеледі. Виртуалды ортадағы миграция және снапшоттарға, виртуалды қабаттарды басқаруға, сондай-ақ сандық криминалистикаға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелік программалау
  Несиелер: 6

  Курста жүйелік программалаудың негізгі концепциялары оқытылады. Мұнда негізгі ұғымдарға түсініктер беріледі: ядро объектілері, процесс, ағын, приоритеттер, қауіпсіздік атрибуттары, үймелер, мьютекстер, семафорлер, оқиғалар. Қазіргі заманғы ОЖ жүйелік функцияларына сипаттамалар беріледі. Нақты программалау жағдайларына аса қажет функциялардың негізгі қасиеттері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 6

  Курс аясында заманауи операциялық жүйелер архитектурасы оқытылады. Қазіргі заманғы операциялық жүйелердегі қызметтер және осы қызметтерді жүзеге асыру жолдары туралы түсініктер беріледі. Практикалық сабақтарда UNIX/Linux және Microsoft компаниясының ОЖ жүйелік интерфейстері игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Программаларды әзірлеудің құрал-саймандары
  Несиелер: 5

  Курста бағдарламалық жүйелерді жобалау әдістерін меңгеру және бағдарламалардың өмірлік циклін қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Бизнес-процестерді моделдеу негіздерін меңгеру және жобалаудың заманауи технологияларын қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректерді басқару (SQL, XQuery)
  Несиелер: 7

  Курста орталықтандырылған деректерді басқару артықшылықтары; деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) оқытылады. SQL тілде сұраныстарды ұйымдастыруға; деректерді байланыстыру түрлеріне, сақталатын процедуралар мен функцияларға, деректерді басқаруды әкімшілендіру құралдарына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты техникалық қорғау тұжырымдамасын зерттеуге бағытталған, Техникалық арналар бойынша ақпараттың таралуын анықтауға мүмкіндік береді. Студнттар ақпаратты техникалық қорғаудың негізгі принциптерін, ақпаратты техникалық қорғаудың ұйымдастырушылық негіздерін, ақпаратты алудың техникалық құралдарын, ақпараттың жылыстауына және оны алуға қарсы әрекет ету әдістерін, ақпаратты техникалық қорғау процестерін моделдеуді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желілік қауіпсіздік
  Несиелер: 8

  Пән желілік қауіпсіздік теориясында базалық білім алуға мүмкіндік береді. Студенттер OSI көп деңгейлі модельдерін зерттейді., желі қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзекті мәселелері. желілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының түрлері., желілер мен жүйелердің ақпаратты қорғау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер базаларының қауіпсіздігі
  Несиелер: 7

  Пән деректер базасын қорғау әдістерін, қорғалған деректер қорын жобалау принциптерін зерделеуге бағытталған. Студенттер таратылған деректер базасының архитектурасын, таратылған деректер базасын қорғау әдістерін зерттейді, деректер базасының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің практикалық дағдыларын игереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік программалау
  Несиелер: 5

  Пән Java тілінде индустриялық программалау технологиясын, бөлінген жүйелерді дамыту технологиясын, қосымшалар арасында деректер алмасуды жүзеге асыру әдістерін зерттеуге бағытталған. Студенттер қосымшаларды әзірлеуде конструкциялық үлгілерді қолдануды үйренеді, даму ортасын қолданады, индустриалды деңгейдегі веб-жобаларды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық есептеуіш жүйелердегі ақпаратты қорғаудың негізгі түсініктері мен ережелерін, ақпараттық-есептеуіш жүйелердегі қауіпсіздік қатерлерін зерттеуге арналған. Студенттер операциялық жүйелердің қауіпсіздік модельдерін, Windows тобының операциялық жүйесінің қауіпсіздік жүйесін, Unix тобының операциялық жүйесінің қауіпсіздік жүйесін, бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау жүйесін зерделейді, заманауи операциялық жүйелердің қорғалу деңгейін анықтауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT инфрақұрылым
  Несиелер: 8

  Курста қазіргі заманғы есептеу ортасының аппараттық компоненттері және олардың жеке функциялары оқытылады. Деректерді сақтау құрылғылары, жүйелік архитектуралар қарастырылады. Альтернативті орталарға (SCADA, нақты уақыттағы жүйелер, сындарлы инфрақұрылымдар), желілерге, желілік қауіпсіздік компоненттеріне және рұқсатсыз енуді анықтау және алдын-алу жүйесі, оқиғаға әрекет етуге ерекше назар аударылған. Заттар арасындағы интернет (IOT) оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттар мен кодтау теориясы
  Несиелер: 5

  Пән энтропияны, ақпаратты өлшеу бірліктерін, ақпаратты өңдеуді, тарату жылдамдығын зерттеуге бағытталған. Студенттер үзік және үздіксіз сигналдардың мәліметтерді беру концепцияларын, ақпарат теориясы мен ақпараттық жүйелер түсініктері негізінде энтропияны және ақпарат санын зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • R-і пайдаланатын деректерді талдау
  Несиелер: 5

  Курста жеке пакеттерге жинақталған деректерді өңдеу функцияларының үлкен жиынтығын құрайтын, деректерді стаитистикалық талдау және визуализациялаудың R жүйесі оқытылады. Есептеулер жүргізу құралдары: сызықты және жалпыланған сызықты модельдер, сызықты емес регрессивті модельдер, эксперименттерді жоспарлау, уақыттық қатарларды талдау, параметрлік және параметрлік емес классикалық тесттер, байесов статистикасы, кластерлік талдау және деңгейлестіру әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT жобалардыбасқару
  Несиелер: 5

  Курста, процессорлық уақытты бөлу режимінде жұмыс жасайтын, заманауи көп міндетті операциялық жүйелердегі параллельді есептеу процестерін ұйымдастырудың негізгі технологиялары қарастырылады. Курста көп процессорлы есептеу жүйелерінің архитектуралық ерекшеліктерінің негізгі түсініктері, көп процессорлы есептеу жүйелеріндегі программалау құралдары сипатталады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлестірілген есептеулер
  Несиелер: 5

  Курста үлестірілген есептеу жүйелерінің негізгі ұғымдары мен тұжырымдамалары мазмұндалған, асинхронды үлестірілген жүйелер моделі үшін маңыздылығы басым есептерді шешудің әдістері және алгоритмдері келтірілген. Үлестірілген жүйелер үшін алгоритмдерді құруды едәуір жеңілдететін технологияларға ерекше көңіл бөлінеді. Өзара ерекше жағдайлардың үлестірілген негізгі алгоритмдері жан-жақты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді программалау
  Несиелер: 5

  Курста, процессорлық уақытты бөлу режимінде жұмыс жасайтын, заманауи көп міндетті операциялық жүйелердегі параллельді есептеу процестерін ұйымдастырудың негізгі технологиялары, есептеу жүйелерінің ресурстарымен жұмыс жасау негіздері қарастырылады. Курста көп процессорлы есептеу жүйелерінің архитектуралық ерекшеліктерінің негізгі түсініктері, көп процессорлы есептеу жүйелеріндегі программалау құралдары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптография және криптоанализ негіздері
  Несиелер: 5

  Пән классикалық криптографияны, симметриялы криптожүйелерді, ашық кілтті криптожүйелерді, ассиметриялы криптожүйелерді зерттеуге бағытталған. Студенттер блоктық шифрлардың криптоанализін және хэш-функцияларды, ағынды шифрлардың криптоанализін, криптоанализдің стандартты емес тәсілдерін, кванттық криптографияны зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздікті басқаруға кіріспе
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындардың ақпараттық қауіпсіздігін басқарудың әдістері мен құралдары, сондай-ақ кәсіпорындардың ақпараттық қауіпсіздігін басқару жүйелерін жобалау, енгізу, пайдалану, талдау, жаңарту және жаңғыртудың заманауи әдістемесі мен құралдары, ұйымдардың тәжірибелік тәжірибесін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қауіпсіз программалық қамтаманы әзірлеу
  Несиелер: 5

  Пән Java-да қолданбалы программалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша, Java-да қорғау бағдарламалау бойынша, Java-да қолданбалы программалардың сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыру бойынша ұсыныстарды зерттеуге мүмкіндік береді. Студенттер Ide Eclipse-де сенімді және қауіпсіз программалау үшін SonarLint статикалық анализаторын қолдануды үйренеді, программалық қамтамасыз етуді тестілеу және динамикалық талдауды жүргізуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың программалық құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу қорғалған программалаудың нормативтік-әдістемелік негіздерінен базалық білім алуға мүмкіндік береді. Студенттер программалық қамтамасыз етудегі осалдықтар мен зиянды кодтарды іздеу жүйелері мен әдістерін, қорғалған ақпараттық жүйелерді верификациялауды зерттейді, ақпаратты қорғау әдістерін тәжірибеде қолдану дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық-құқықтық әдістері
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу ақпараттық қауіпсіздік теориясында базалық білім алуға, Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы нормативтік құжаттарды зерделеуге, ақпаратты қорғау саласындағы халықаралық заңнамалармен, компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыстарды жіктеумен танысуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректер
  Несиелер: 5

  Курста құрылымдық және құрылымдық емес үлкен көлемдегі деректерді өңдеудің тәсілдерінің, құрал-саймандарының және әдістерінің жиынтықтары және алынатын нәтижелердің сан алуандығына, деректер қорын басқарудың дәстүрлі жүйелерінің баламаларына қол жеткізу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аутентификация, сертификация және PKI
  Несиелер: 5

  Пән аутентификация, сертификаттау және ашық кілттердің концепцияларын зерттеуге мүмкіндік береді. Студенттер сандық кілттер мен сертификаттардың өмірлік циклін қолдау дағдыларын (кілттерді генерациялау,сертификаттар мен кілттерді шығару, тарату, сақтау және т. б.) алады, қауіпсіздіктің негізгі сервистерін (аутентификация, шифрлеу, бүтіндік, көрсетілмеушілік) зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Программалық қамтаманың сенімділігі
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық жүйелер сенімділігінің негізгі ұғымдарын, тоқтаусыз жүйелердің сипаттамаларын, сенімділік теориясының математикалық модельдерін зерттеуге бағытталған. Студенттер программалық қамтамасыз етудің сенімділігін, резервтелген жүйелердің сенімділігін есептеу әдістерін, ақпараттық жүйелердің сенімділігі мен киберқауіпсіздігін талдаудың заманауи үрдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың стандарттары
  Несиелер: 6

  Пән негізгі түсініктерді, стандарттарды жіктеуді, жалпы өлшемдерді, терминдерді және стандарттау теориясындағы анықтамаларды зерттеуге бағытталған. Студенттер Ақпараттық технологиялар қауіпсіздігін бағалау стандарттарын, ISO IEC 27000 стандартының талаптарына сәйкес ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің аудитін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Кәсіби есептерді шешуде негізгі электрондық құрылғылар жұмысының математикалық аппараты мен физикалық принциптерін қолдана білу

 • Код ON7

  Көп процессорлық және көп машиналық есептеу жүйелерінің архитектурасын, ұйымдастырылу принциптерін, жүйелік программалаудың негізгі концепцияларын сипаттай алу, заманауи компьютерлердің, жүйелер мен желілердің архитектурасын негіздей алу, API-функцияларын қолдана отырып программалар әзірлей алу, ұйымның қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз етудің ОЖ кірістірілген механизмдерін қолдана білу, жүйелік басқаруды жүзеге асыра алу

 • Код ON8

  Деректер құрылымының оңтайлы таңдауын жүзеге асыруға қабілетті болу, алгоритмдерді жасай білу және оларды программалау тілінде (ПТ) жүзеге асыра білу, ПҚ бастапқы кодын ретке келтіру және талдау жүргізу және есептік құжаттаманы дайындау

 • Код ON9

  Техникалық тапсырмаға сәйкес программаланатын логикалық контроллерлерді және микропроцессорлық жүйелерді баптауды және конфигурациялауды жүзеге асыру, деректер базасын әзірлеу және басқару

 • Код ON10

  Ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін, ақпараттық қауіпсіздік саясатының негізгі түрлерін, ақпараттық активтер үшін қауіптерді анықтау әдістерін білу, ақпараттық қауіпсіздіктің(АҚ) қауіптілік матрицасын құра білу, АҚ мониторинг жасау, желілік құрылғылар мен операциялық жүйелердің сәтсіздіктерінің және сәтсіздіктерінің салдарын жоюға мүмкіндік беру

 • Код ON11

  Телекоммуникация жүйелеріндегі деректерді беру және өңдеудегі қателерді түзетуде программалық-аппараттық құралдарды әзірлеу және қолдана білу және криптографиялық примитивтерді қолдануға және криптографиялық примитивтерге қарсы шабуылдарға байланысты қауіпсіздік қатерлерін бағалау

 • Код ON12

  Программалық қамтаманың өмірлік циклына және программа кодында барынша күдікті азайту үшін ең жақсы тәжірибені енгізу туралы талаптарды білу; статикалық және динамикалық тексерулерді орындау және программалық қосымшаның қауіпсіздігін бағалау

Top