Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08302 Ландшафты дизайн және көгалдандыру в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Биометрия
  Несиелер: 5

  Биометрия ғылым ретінде, есептеулер мен талдаулар, бақылаулардың нәтижелерін статистикалық өңдеу әдісі. Орташа шамасы. Таңдалған жиынтықтың статистикасы. Дисперсия, вариация коэффициенті. Тікелей корреляция. Детерминация коэффициенті. Нақты кескін. Агрономиядағы теңдеу регрессиясын қолдану. Ауа райы факторлары және өнім. Топырақ құнарлығының факторлары және өнім. Практикалық нәтижелерді бағалау үшін теңдеу регрессиясын қолдану.

 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Экологияның заңдылықтары, табиғатты сақтау және табиғатты ұтымды пайдаланудың теориялық негізі, ағзалардың қоршаған ортаның факторлары мен тіршілік ету ортасы қатынастары, биосфера-нооқодарлы тұжырымдамасы. В.И. Вернадский, тұрақты дамудың тұжырымдамалары мен тұжырымдамалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орман ботаникасы және ағаш өсімдіктерінің физиологиясы
  Несиелер: 4

  Орман ботаникасы - жоғарғы сатыдағы өсімдік организмдерінің толық ішкі және сыртқы құрылысын, олардың дамуын қарастыратын ғылым болып саналады. Аталған пән студенттерге өсімдіктер клеткасының құрылысы, ұлпалары, өсімдіктердің мүшелері, өсімдіктердің систематикасы жайлы түсініктер қалыптастырады. Ағаш өсімдіктері физиологиясы пәні орман өсімдіктері өнімділігі мен өнім сапасын арттыратын, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайында өсімдіктердің төзімділігін қамтамасыз ететін физиологиялық үдерістерді, өсімдіктердің өмірлік процестерін, өсімдіктер организмінің функцияларын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дендрология
  Несиелер: 5

  Экологиялық факторлар мен өсімдіктердің экологиялық қасиеттері туралы түсінік: климаттық, топырақты-грунтты, биотикалық, антропогендік факторлар, олардың ағаш өсімдіктеріне әсері. Өсімдік жамылғысы туралы оқу негіздері. Ботаникалық түр, оның таралу аймағы. Жалаңаш тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктер бөлімдерінің жалпы сипаттамасы. Қазақстанның аудандасуы. Ұшарбасының, діңінің, гүлдердің, жапырақтардың сәндік қасиеттері. Ағаш өсімдіктерінің негізгі даму кезеңдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Метеорология
  Несиелер: 4

  Метеорологиялық бақылауларға арналған аспаптар, вегетациялық кезеңнің климаты мен метеожағдайларды бағалау әдістері, сипаттамалары және әдістері. Табиғи ресурстар және қауіпті метеорологиялық құбылыстардан келетін залал. Метеорологиялық ақпараттың түрлері мен формалары, оларды мал шаруашылығында және өсімдік шаруашылығында қолдану. Ауыл шаруашылығында бағдарламалау үшін агроклиматтық және агрометеорологиялық ақпаратты пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ормантану және орман ресурстарын тану
  Несиелер: 6

  Ормантану - бұл орман табиғаты, оның биологиясы мен экологиясы, кеңістікте және уақыт бойынша динамикалық заңдылықтары туралы ғылыми пән. Ол орманшылықтың ажырамас бөлігі, оның табиғи-тарихи негізі болып табылады. Орман ресурстарын тану – орманның өсімдік ресурстарын есепке алу мен кешенді бағалауды айқындайды. Орман өндіретін өсімді органикалық заттардың сандық және сапалық есебі, ормандарды көпмақсатты, ұтымды, үздіксіз, сарқылмас пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Менеджмент» мамандығының кәсіби тілі және оның компоненттері. Кәсіби терминология - ғылыми стильдің басты ерекшелігі. «Менеджмент» мамандығының тілі ретінде сөйлеудің ғылыми стилін оқыту. «Менеджмент» мамандығы бойынша пәндерді оқудағы ғылыми-зерттеу әдістер туралы. Тақырыпқа және коммуникативтік тапсырмаға сәйкес әдістерді таңдау ережелері. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының құрылымы мамандықтың профилі бойынша. Кәсіби орыс тілін «Менеджмент» мамандығының пәндерімен байланыстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Территорияларды инженерлік абаттандыру
  Несиелер: 4

  Аумақты абаттандырумен, еріген суларды бұрумен, жел және шудан қорғаумен байланысты инженерлік жүйелер аумақты тігінен жоспарлау. Аумақты абаттандыру бойынша жұмыстардың барлық түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рекреациялық пайдалану негіздерімен орманшылық
  Несиелер: 6

  Қала маңындағы рекреациялық ормандарда орман және орман-саябақ шаруашылығын жүргізу. Орманға күтім үшін кесулер. Басты мақсатта пайдалану үшін кесу жұмыстары. Орманды эстетикалық және рекреациялық бағалау. Орманның табиғи жаңаруына ықпал ету әдістері. Ормандардың жүктемеге және әртүрлі дигрессияға төзімділігін анықтау. Рекреациялық учаскелерді ұйымдастырудың жоспар-сұлбасын жасау. Орман, саябақ және ашық шалғындық ландшафтар арасында демалысты ұйымдастыруды жақсарту мақсатында рекреациялық ормандарда жүргізілетін шаруашылық қызметтің түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орман топырақтану
  Несиелер: 4

  Топырақ қалыптастыру процесінің жалпы схемасы.Топырақтың химиялық құрамы. Топырақ құрылымы. Топырақтың физикалық қасиеттері.Топырақ ерітіндісі және топырақтағы қышқылдықты қалыптастыру процесстері. Су, ауа және жылу қасиеттері және топырақ режимдері. Топырақ құнарлығы. Генезис, топырақтың жіктелуі мен географиясы. Топырақ эрозиясы мен онымен күресу шаралары. Қазақстанның жер ресурстары, оларды пайдалану және топырақ қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  мал шаруашылығы саласындағы терминологиялық сөздікті меңгеру, арнайы тақырыптарды түсіну және ағылшын тілінде тақырыптық мәселелерді талқылау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сәулеттік графика және композиция негіздері
  Несиелер: 5

  Территорияны инженерлік абаттандыру - елді мекендердің аумағын инженерлік жабдықтау әдістерін, табиғи және жасанды су қоймаларын, спорт кешендерін және демалыс аймағын инженерлік жақсартуды зерттейтін ғылыми пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орман питомникалық ісі
  Несиелер: 6

  Орман питомникалық ісі - тұрақты орман тұқымы базасын құру және қалыптастыру, тұқым түсімін есепке алу, себу сапасын анықтау, тұқым жинау, оларды қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау; ағаш-бұта тұқымдастарының стандартты отырғызу материалын өсіру технологиясын, топырақ дайындау, көшеттерді өсіру, тыңайтқыштарды пайдалану мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сәндік дендрология
  Несиелер: 5

  Сәндік дендрология ағаш – бұта өсімдіктерінің биологиялық және экологиялық ерекшеліктерін, олардың сыртқы құрылымын, туыстық байланыстарын, қоршаған ортамен қарым – қатынасын, көбею тәсілдерін, оларды жаңа аудандарда өсіру мүмкіндіктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көгал шөпті өсіру
  Несиелер: 4

  Газондардың жіктелуі. Тұқым себу тәсілімен газондарды орнату. Газондарды шымдау тәсілімен орнату ерекшеліктері. Вегетативтік тәсілмен газондарды орнату. Себу тәсілімен газон құрастыру. Спорттық газондар құрылысының ерекшеліктері. Газондарды күту бойынша негізгі іс – шаралар (суару, шабу, дернинаны механикалық өңдеу, тыңайтқыштар енгізу, арамшөптермен күрес, ағымдағы және күрделі жөндеу, зиянкестер мен аурулардан қорғау)

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бақ-саябақ өнерінің негіздері
  Несиелер: 5

  Сыртқы ортаны қалыптастырудағы жасыл желектердің рөлі. Көгалдандыруға арналған алқаағаштардың жіктелуі. Көгалдандыру нормалары. Көгалдандырудағы стильдер. Отырғызу түрлері. Өсімдіктердің сәндік белгілері. Өсімдіктерді таңдау. Гүлмен безендіру. Сәндік – жапырақты өсімдіктер. Сәндік дендрология. Газондар. Жобаның көлемі мен мазмұны. Қалалық екпелер аумағын жоспарлау. Жасыл құрылыс техникасы. Жасыл құрылысты ұйымдастыру және экономика.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екпе ормандар
  Несиелер: 6

  Орман екпелерін құру және оларды күту агротехникасын зерттеу, арзан құнды екпелерді қайта құру, қазақстан аймақтары бойынша орман өсіру. Орман екпелерін аудандастыру және орман типологиясы. Орман екпелерін өсірудің экологиялық-биологиялық негіздері. Әртүрлі орман жағдайында негізгі орман құраушы ағаш түрлерінен орман екпелері. Құндылығы төмен алқаағаштарды орман екпе тәсілдерімен қайта жаңарту. Орман екпелерін техникалық қабылдау, түгендеу, сапасын бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағаш және гүлді өсімдіктердің селекциясы
  Несиелер: 5

  Селекция-бұл өсімдіктердің сорттары мен будандарын жасау әдістері туралы ғылым. Бастапқы селекциялық материалды құру үшін гибридтеу, мутагенез және полиплоидия әдістері. Ағаш және гүл өсіміктерін іріктеудің негізгі бағыттары. Морфологиялық белгілердің өзгеру заңдылықтары, олардың шаруашылық категорияларымен байланысы. Ағаш және гүл өсімдіктерінің өнімділігін арттыру және сапасын жақсартудың селекциялық-генетикалық әдістері. Ағаш және гүлді өсімдіктердің селекциясының жетістіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орман таксациясы негіздерімен орман орналастыру
  Несиелер: 5

  "Орман таксациясы негіздерімен орман орналастыру" - орман шаруашылығының ұйымдастырылуын, орман орналастырудың рөлін, құралдары мен әдістерін зерттеу. Орман шаруашылығының түрлерінің шығу тегі, тауар бойынша, кесу тәсілі бойынша; шаруашылық бөліктерін бөлу; Орман таксациясы туралы жалпы мәліметтер; жекелеген ағаштарды таксациялау; екпе ағаштарды таксациялау; таксациялық көрсеткіштер және оларды анықтау; сүрекдіңдердің өсу барысының кестесі; кеспеағаш қорын таксациялау; дайындалған ағаш материалдарын таксациялау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафтық дизайн және жобалау
  Несиелер: 5

  Табиғи және әлеуметтік-экологиялық факторлар ландшафтық композицияның негізі ретінде. Ландшафтық дизайн ұғымы. Ландшафтық дизайндағы эстетикалық факторлар. Ландшафттық композицияның табиғи компоненттері. Ландшафттық композицияның жасанды компоненттері. Жобалау мақсаттары, міндеттері, кезеңдері. Жалпы пайдаланудағы екпелерді жобалау. Қолайсыз жағдайлары бар аудандардағы ландшафтық дизайн. Өнеркәсіптік аумақтардың ландшафтық дизайны. Рекреациялық аумақтардың ландшафтық дизайны.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағаш және гүл өсімдіктерін қорғау
  Несиелер: 5

  Жасыл алқаағаштардың зиянкестері мен ауруларының экологиясы және даму динамикасы. Ормандарды зиянкестер мен аурулардан қорғау әдістері мен құралдары. Орман зиянкестері биологиясының негізгі ерекшеліктері. Орман жәндік-зиянкестерінің негізгі экологиялық топтары. Екпе көшеттер мен жас көшеттердің аурулары. Ересек екпелердің аурулары. Сүректің жойылуы. Ауруларды есепке алу және болжау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көгалдандыру жұмыстарын механикаландыру
  Несиелер: 4

  Көгалдандыруда қолданылатын энергетикалық құралдар. Орман шаруашылығы машиналары мен құралдары. Машиналарды көгалдандыруда пайдалану. Машиналар мен механизмдер бөлшектерінің негіздері, жалпы құрылымы, тракторлар мен автомобильдер, негізгі орман шаруашылығы машиналары мен құралдары, орман шаруашылығында машиналар мен құралдарды пайдалануды ұйымдастыру, тарту-пайдалану есептері. Машина-трактор паркін техникалық пайдалану негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Орман шаруашылығындағы еңбек қорғау
  Несиелер: 4

  Орман шаруашылығында еңбекті қорғау - орман шаруашылығындағы кәсіптер мен жұмыс түрлеріне қойылатын жалпы қауіпсіздік талаптары. Орман қорында орман шаруашылығын жүргізу, орман өсіру, егіс және орман отырғызу, орман питомниктерінде жұмыс жасау, жылыжайларда жұмыс жасау, орман өрттерін сөндіру, кесу үшін кесу алаңдарын дайындау және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Орман пайдалану және орман қорғау
  Несиелер: 4

  Орман кесу жұмыстары. Орман пайдалану туралы жалпы ақпарат. Орман дайындау. Орман кесу жұмыстарының технологиясы мен оларды ұйымдастыру. Шырын алу технологиясы мен техникасы. Ағаш емес өнімдерді химиялық өңдеу негіздері. Ормандарды жанама пайдалану. Орман өрттерінің жіктелуі. Орман өрттерінің себептері. Орман өрттерін анықтау және сөндіру. Орман өртімен күресу және өртке қарсы іс-шараларды жоспарлауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 3
 • Гүл өсіру және сәндік бақ шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Гүл шаруашылығының биологиялық негіздері. Гүл өсімдіктерінің жіктелуі және пайда болуы. Ашық топырақтағы сәндік өсімдіктер. Сәндік өсімдіктердің көбеюі. Жасыл құрылыста сәндік өсімдіктерді пайдалану. Қорғалған топырақтағы сәндік өсімдіктер. Қорғалған топырақтағы сәндік мәңгі жасыл өсімдіктер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Елді мекендерді көгалдандыру және аумақтарды абаттандыру
  Несиелер: 6

  Курс елді мекендерді және көгалдандыру объектілерін ландшафтық – жоспарлауды ұйымдастырып зерттеуге арналған. Жобалау ережелері, объектілердің құрылымы мен кеңістіктің ұйымдастырылуы, алқаағаштардың жіктелуі баяндалған. Қалалар мен елді мекендерде қазіргі заманғы көгалдандыру және рекреация объектілерін құру кезіндегі бақ – саябақ құрылысы мен шаруашылық мәселелері. Жасыл желектерді құру агротехникасы, газондар мен гүлзарлар құрылысы, оларды күту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орман шаруашылығындағы кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  Орман шаруашылығындағы кәсіпкерлік қызмет негіздері - кәсіпкерлік құқықтың негізгі бағыттары туралы, кәсіпкерлік қатынастар саласындағы нормативтік-құқықтық актілер туралы, кәсіпкерлік қатынастардың ерекшеліктері туралы ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасыл құрылысты ұйымдастыру және технологиясы
  Несиелер: 5

  Жасыл құрылысты ұйымдастыру. Жасыл құрылыс нысандарын пайдалануға беруді және қабылдауды ұйымдастыру. Бөлу жұмыстарының негізгі түрлері, жобаны заттай ауыстыру тәсілдері. Отырғызу жұмыстарының технологиясы. Балабақшалар мен парктердегі аллеяларды, жолдарды құру жөніндегі іс-шаралар. Жасыл құрылыс үшін жұмыстар өндірісін ұйымдастыру жоспарының құрамы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өсімдік композициялары және флористика
  Несиелер: 5

  Түстер аранжировкасының қалыптасу тарихы. Флористика және фитодизайнның стильдік бағыттары. Гүл композициясының өнері. Гүл композицияларын құру негіздері. Тірі гүлдермен және құрғақ гүлдермен жұмыс істеу негіздері. Еуропалық стильдегі композициялар. Гүл аранжировкасында "формалар". Офистер мен тұрғын интерьерлер үшін жазық және көлемді композицияны құру. Флористика түрлері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Геоақпараттық жүйелер және орманды қашықтан басқару
  Несиелер: 5

  Цифрлік және электронды карта. Географиялық ақпараттарды векторлық және растрлық ұсыну. Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) түсінігі. Елді мекеннің цифрлық модельдер түрлері, оларды құру әдісі мен дәлдігі. «GPS» жұмыс жасау принциптері. «GPS»-тің жіктелуі. Негізгі «DGPS» тірек станциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ботаникалық бақтар және оранжереялық іс
  Несиелер: 6

  Ботаникалық бақтар туралы түсінік. Ботаникалық бақтың функционалдық аймақталуы және сәулет – жоспарлау құрылымы: экспозициялық аймақ, қорық аймағы, демалыс аймағы. Ботаникалық бақ аумағының теңгерімі. Ботаникалық бақтарды күту бойынша іс – шаралар. Қысқы бақтар. Оранжерея туралы түсінік. Оранжереялар: тарату, көктету, өсіру. Парниктер, қоймалар және қосалқы үй – жайлар. Оранжерея және парниктерді күту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жасыл құрылыс экономикасы
  Несиелер: 5

  Жасыл құрылыстағы еңбек ресурстары және еңбек өнімділігі. АӨК жүйесіндегі жасыл құрылыстың рөлі. Орман және орман-бақ шаруашылығында нарықтық механизмді қолдану ерекшеліктері. Орман және орман-бақ шаруашылығында тауарлар мен қызмет көрсетулер түсінігі мен ерекшеліктері. Өндірістік шығындар. Өндірістің пайдасы және тиімділігі. Көгалдандыруда баға мен бағаны белгілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 3
 • Код ON1

  Қоршаған орта факторларының тірі организмдердің тіршілік әрекеті мен қоршаған ортаға әсерін талдай білу; қоршаған ортаны және қоғамды қорғаудың нақты міндеттері мен басымдықтарын белгілеу, экологиялық процестерді талдаудың өзіндік әдістері; тірі организмдер мен қоршаған ортаның өзара әрекеттесу заңдылықтары туралы алған білімдерін қоршаған ортаны қорғау және тіршілік қауіпсіздігінде тәжірибелік іс-әрекетте қолдану.

 • Код ON2

  Орман шаруашылығында қазақ / орыс және шет тілдеріндегі және басқа да әдебиеттерді қолдана білу, ақпараттарды қабылдау және алмасу, ғылыми рефераттар мен мақалалардың қазақ / орыс және шет тілдерінде аннотациялары мен шолуларымен қамтамасыз ету үшін қолдана білу; әңгімелесе білу, қазақ / орыс және шет тілдерінде орман шаруашылығы туралы хабарламалар берус және баяндама жасай білу; мамандыққа байланысты тақырыптар бойынша монологтық сөйлеу, оның мамандығына байланысты арнайы мәтіндерді оқу қарқынын талқылауға қатысуға мүмкіндік беретін диалогтік сөйлеу дағдыларын білу

 • Код ON3

  Сүректі және шөпті өсімдіктердің тіршілік формаларын, олардың морфо-физиологиялық және анатомиялық құрылымын зерттеу; өсімдіктер организміндегі физиологиялық процестердің барысы туралы ақпаратты зерттеудің және іздеудің заманауи әдістерін білу, алынған тәжірибелік мәліметтерді өңдеу және талдау дағдылары, қорғаныштық екпелер жасау үшін қолданылатын ағаштар мен бұталардың түрлері туралы мәліметтерді білу.

 • Код ON4

  Орман биогеоценоздарының морфологиясы мен экологиясын білу; сүректердің жаңаруы мен қалыптасу заңдылықтары, ағаш түрлерінің өзгеруі; орман ресурстарының түрлерін, оларды ұтымды пайдалануды анықтайды; Арықтаудың, жетілген ағаштардың, жіңішкерудің және орман күтімінің басқа түрлерінің экологиялық зардаптарын бағалау және талдау дағдыларына ие болу; орман мен рекреацияның қоршаған ортаны құрайтын функциялары, рекреациялық ормандарда шаруашылықты ұйымдастырудың негізгі түсініктерін түсіну.

 • Код ON5

  Орман питомнигінің теориялық негіздерін және негізгі ағаш және бұта түрлерінің биологиялық сипаттамаларын, орман питомниктерін жобалау негіздерін, орман тұқымдарын аймақтарға бөлу және агротехникалық күтім, өсетін отырғызу материалдарын білу; орман питомнигінің жобасын жасай алуы; орман дақылдарының, механикаландырылған және қолмен жасалатын технологиялардың жобасын жасау; республикадағы ормандарды молықтыру және орман өсіру туралы негізгі нормативтік құжаттарды білу;

 • Код ON6

  Орман пайдаланудың тәжірибелік учаскелерін салу және кесу алаңдарын бөлу, ағаштарды санау туралы білім мен дағдыларды игеру; стендтің салық салу көрсеткіштерін анықтау; орман орналастыру құжаттарын жасай алуы; алынған статистикалық мәліметтерді өңдеудің өзіндік әдістерін және вариация құру әдістерін жасауды; кеңістіктік-атрибуттық ақпаратты, орман шаруашылығы тәжірибесінде қолданылатын ГАЖ негізгі құралдарын талдау үшін негізгі операцияларды орындау дағдыларына ие болу.

 • Код ON7

  Орман топырағының табиғи қалыптасу және орман өсіру, топырақ түзу факторлары ретіндегі ерекшеліктерін білу және түсіну; топырақ құрамын, қасиеттері мен режимдерін дұрыс бағалай және анықтай білу; орман шаруашылығында механикаландырылған жұмыстарды жүргізу кезінде климат және микроклимат ресурстарын тиімді пайдалану әдістерін білу.

 • Код ON8

  Алдын ала көгалдандырудың түрлері мен жүргізілуін, мамандандырылған бақтар мен саябақтардың типологиясын, негізгі көгалдандыру машиналарын орналастыруды, олардың жұмыс принципін білу; сенімділікті қамтамасыз ету үшін абаттандыруды ұйымдастыруды және жоспарлауды орындай алуы; абаттандыру нысандарының техникалық жай-күйін бағалаудың өзіндік бақылау әдістері; механикаландырудың техникалық құралдарын қолдана білу, тәжірибеде қолдана булі; орналастыру және нысанды бөлу сызбаларының құрастыра және пайдалан білу.

 • Код ON9

  Сүректі қайта өңдеу және кептіру, сүректі дайындау және өңдеу технологиясы мен ұйымдастырылуын білу; кешенді сүрек дайындау, ағаш өңдеуді ұйымдастыра білу; еңбек қауіпсіздігі туралы негізгі нормативтік актілерді білу; өрттің алдын алу шараларын жобалау және жүргізу; жәндіктер мен қоздырғыштардың экологиясы саласындағы теориялық білімдерін, орманды қорғау жұмыстары кезінде технологиялық жабдықтардың жұмыс істеу ережелерін білу және түсу.

 • Код ON10

  Бастапқы асыл тұқымды материал жасау үшін будандастыру, мутагенез және полиплоидия әдістерін білу; ағаштардың, гүлдердің сапалық белгілерін зерттей білу; құнды генофондты қалай сақтау керектігін білу, ағаштардың асыл тұқымды санаттарын таңдау; будандастыру, орман ағаштары мен гүл дақылдарын өсіру нәтижелеріне талдау жасай білу.

 • Код ON11

  Іскерлік қатынастар саласындағы қолданыстағы стандарттарды, заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді тіркеу, тарату тәртібін білу; инвестициялық жобалардың бизнес-жоспарларын құрудың заманауи әдістері және оларды экономикалық бағалау, инвестициялық тиімділікті бағалаудың негізгі әдістері туралы теориялық білімі болуы; саябақтарды дамыту және орман шаруашылығы мен саябақтарын қаржыландыру кезінде жоспарлау бойынша практикалық дағдыларды игеру; орман шаруашылығы шаруашылығының жұмыс ерекшеліктеріне талдау жасай білу.

 • Код ON12

  To know and recognize tree-shrub species and herbaceous, flowering plants, the history and theoretical foundations of decorative dendrology; be able to select and evaluate the plant material of wood-shrub flora for landscaping various architectural and landscape objects; analyze the selected assortment of woody-shrub plants and created compositions; own methods of agricultural technology and planting of woody plants; know the meaning of lawns and their classification.

 • Код ON13

  Елді мекендер жүйесіндегі жасыл алаңдарды орналастыру категориялары мен принциптерін, көгалдандыру нысандарын жобалаудың заманауи технологияларын, абаттандырудың нормативтік базасын білу; Алынған білімді көгалдандыру және көгалдандыру жобаларын дайындауда кәсіби тәжірибеде қолдана білу, жобаларды әзірлеуде мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану; көгалдандыру объектілерінде құрылыс, пайдалану, қайта құру және бақылау технологияларына ие болу.

 • Код ON14

  Отандық ландшафтық сәулеттің мәдени және тарихи мұрасының негізгі нысандарын, тарихын және қазіргі жағдайын білу; бақтар мен саябақтар, сарайлар мен резиденциялар құрылысында қолданылатын негізгі стильдерді білу; ландшафтты көгалдандыру өнері туралы білімнің болашақ түлектердің кәсіби қызметінің ерекшеліктері мен негізгі бағыттарымен байланысын анықтай білу; ландшафтық сәулеттің мәдени және тарихи ескерткіштеріне салыстырмалы талдау жасау; жылыжайлар мен жылыжайларды күту бойынша жұмысты орындай алуы.

Top