Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05202 География в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қазақстандықтардың, әсіресе жастардың санасына, адамдардың жақындасуына ықпал ететін маңызды құндылықтарды оятуға бағытталған" Мәңгілік ел " идеясы туралы түсінік беру. Әлемдік экономика мен саясаттағы дағдарысқа байланысты сыртқы сын-қатерлер мен қауіп-қатерлер жағдайында біздің елімізге "Мәңгілік ел" ұлттық идеясында көрініс тапқан рухани және әлеуметтік бағдарлар қажет екенін ашу. Ұлттық бірегейліктің және бірліктің қажеттілігін көрсету.

  Селективті тәртіп
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыруға ықпал ету. Мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және жұмыс істеу заңдылықтарын, негізгі заң ұғымдарын анықтауды, сондай-ақ конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелерін зерделеу. Студенттерді белгілі бір білім саласында ағарту, құқықтық мәдениеттің бастапқы негізін қалау.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазақстандық экономика жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық білімді қалыптастыру. Кәсіпкерлік туралы түсінік беру. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық және әлеуметтік мақсаттары. Кәсіпкерлік қызметтің ресурстық қамтамасыз етілуін көрсету.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Мақсаты: дін туралы қоғамдық сананың формасы, әлеуметтік феномен ретінде түсінік беру. Ғылыми, гуманистік, толерантты дүниетанымды, адамға, оның құқықтары мен бостандықтарына құндылық қарым-қатынасты қалыптастыру. Мәдениетаралық және дінаралық диалогқа қабілетін ашу; әртүрлі конфессия өкілдерімен қарым-қатынас және өзара іс-қимылдың кәсіби дағдыларын алу, қызметтік міндеттерді шешуде меңгерген білімді тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Мақсаты: шаруашылық қатынастарды реттейтін нормалардың мазмұнын, кәсіпкерлік қатынастар саласындағы негізгі нормативтік құқықтық актілерді зерделеу Міндеттер: - шаруашылық қызмет туралы нормаларды қамтитын негізгі заңнамалық актілермен танысу; - шаруашылық кәсіпкерлік қызмет ұғымын, оның нарықтық қатынастағы орнын зерттеу, - шаруашылық жүргізуші субъектілердің құқықтық мәртебесін және азаматтық және кәсіпкерлік заңнаманың нормаларын қарастыру.

  Селективті тәртіп
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдылықтар туралы түсінік беру; организмдердің таралуы және санының динамикасы, қоғамдастық құрылымы және олардың динамикасы. Тірі жүйелер мен заттардың айналымы, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуі арқылы энергия ағынының заңдылықтарын көрсету; табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері; антропогендік қызметтің әлеуметтік-экологиялық салдары.

  Селективті тәртіп
 • Жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: сыбайлас жемқорлықтың мәнін, оның бастауларын, пайда болу жағдайлары мен факторларын зерттейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі бағыттарын, тәсілдері мен әдістерін қарастырады. Студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымы мен мәдениетін қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторларын, оның әр түрлі көріністерін көрсету.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Мақсаты: планетарлық табиғи кешен ретінде географиялық қабық туралы түсінік беру. Осы қабықтың уақыт пен кеңістіктегі құрылысы мен даму заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру. Өзара байланысты және өзара байланысты табиғи процестер мен құбылыстардың тұтас кешенін үздіксіз дамыту нәтижесінде қалыптасқан біртұтас материалдық жүйе ретінде табиғатқа көзқарас қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, табиғи және техногенді шығу қауіптілігін сәйкестендіру, Өмір тіршілігінің қолайлы және қауіпсіз жағдайларын жасау туралы түсінік беру. Адам мен Қоғам қызметіндегі тәуекел факторын төмендету принциптері мен жолдары туралы ғылыми түсінік қалыптастыру. Табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларды алдын ала болжай білу және оларға барабар қарсы әрекет ету дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геология палеонтология негіздерімен
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Палеонтология туралы өткен геологиялық дәуірлердің өмірін зерттейтін ғылым ретінде түсінік беру. Жер қыртысының дамуының негізгі заңдылықтарын зерттеуге дайындықты қалыптастыру: жыныстардың пайда болу және геологиялық тарихтың кезеңділігін анықтау (стратиграфиялық және геохронологиялық есептер), шөгінді жыныстардың пайда болу жағдайларын қайта құру негіздері (палеогеографиялық міндеттер)); Органикалық әлемнің дамуының негізгі кезеңдерінің және биосфераның қалыптасуының жалпы сипаттамасын беру (палеонтологиялық есептер).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоморфология
  Несиелер: 3

  Мақсаты: рельеф, оның сыртқы келбеті, шығу тегі, даму тарихы, географиялық таралу заңдылықтары мен қазіргі динамикасы туралы түсінік беру. Құрлықтың рельефін, мұхиттар мен теңіздердің түбін, оның сыртқы (физиономикалық) келбеті, шығу тегі, жасы, даму тарихы, қазіргі динамикасы, топтасу заңдылықтары және оның құрамдас түрлерінің таралуы жағынан зерттеу дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық және экономикалық географияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Мақсаты: зерттеудің статистикалық және картографиялық әдістерін пайдалана отырып, табиғатты тиімді пайдалану және географиялық болжам туралы түсінік беру. Ғылыми білім жүйесіндегі физикалық және экономикалық географияның орнын көрсету, олардың әдіснамалық негіздерін кешенді ғылыми пән ретінде ашу. Тарихи дамудың ерекшеліктерін қарастыру, ілімдер, теориялар мен тұжырымдамалар сипатталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Топография геодезия негіздерімен
  Несиелер: 3

  Мақсаты: далалық және камералдық жұмыстар кешені туралы түсінік беру, соның нәтижесінде топографиялық карталар, жоспарлар мен профильдер жасалады. Картада көрсету мүмкін емес жер туралы физикалық-географиялық және экономикалық мәліметтері бар топографиялық карталармен жұмыс істей білуді дамыту. Еліміздің көптеген ғылым, қоғамдық өндіріс және қорғаныс міндеттерін шешуде кеңінен қолданылатын топографиялық құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жер ресурстары және оны қорғау
  Несиелер: 3

  Мақсаты: жер ресурстарының экологиялық жағдайы, оларды пайдалану туралы түсінік беру. Әлемнің жер ресурстарын тиімді пайдалану және сақтау жүйесінің принциптері мен ерекшеліктері. Жер ресурстары барлық материалдық игіліктерді құрудың негізі және алғышарты болып табылатынын көрсету. Жер-адам қоғамының өмір сүруінің қажетті шарты. Адамның өндірістік қызметі саласындағы жер ресурстарының рөлін ашу айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геоинформатика негіздері 1с
  Несиелер: 5

  Мақсаты: геоақпараттық жүйелерді жобалау, құру, пайдалану және пайдалану, геоақпараттық технологияларды әзірлеу, қолданбалы аспектілер немесе практикалық және геоақпараттық мақсаттар үшін ГАЖ қосымшасы бойынша дағдыларды қалыптастыру. Ғылыми зерттеулерде геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Табиғи, шаруашылық және әлеуметтік нысандарды компьютерлік моделдеу туралы түсінік беру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Картография
  Несиелер: 3

  Мақсаты: географиялық карталар мен басқа да картографиялық туындылар туралы шындықты бейнелеудің ерекше тәсілі ретінде толық түсінік беру. Студенттерді топографиялық карталардан және аэрофотосуреттерден жергілікті жер туралы ақпарат алудың ең тиімді әдісі ретінде оларды бағдарлау үшін пайдалануға, арнайы түсірілімдерді жобалауға және географиялық карталарды құрастыруға үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Елтану
  Несиелер: 7

  Мақсаты: елдерді кешенді зерттеу, олардың табиғаты, халқы, шаруашылығы, мәдениеті және әлеуметтік ұйымдары туралы әртүрлі деректерді жүйелеу және жалпылау. Кешенді елтану сипаттамаларын құру. Аумақтық қоғамдастықтардың даму факторларын зерттеу: геосаяси, географиялық, экономикалық, әлеуметтік-мәдени, конфессиялық ерекшеліктер. Аймақтық топтарды, елдер мен олардың өңірлерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі В2.1
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тілдік құзыреттіліктің Еуропалық шкаласы бойынша В2.1 деңгейіне дейін дамыту. Міндеттер: - рецептивті және өнімді құзыреттілікті қалыптастыру; - коммуникативтік, ақпараттық, мәдениетаралық және оқу-танымдық құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ету; - әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру. - курс аяқталғаннан кейін ағылшын тілінде өзіндік жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру; - өмір бойы ағылшын тілін үздіксіз оқытуға тұрақты ынталандыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты ауызша және жазбаша сөйлеуді практикалық меңгерудің дағдылары мен дағдыларын жетілдіру және ағылшын тілін жалпы және лингвистикалық ой-өрісі. Сонымен қатар, мақсаты-студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, қарым-қатынас саласындағы белгілі бір ортада қарым-қатынас жасай білу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. осы міндеттерге барабар сөйлеу іс-қимылдарына көмек көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Метеорология және климатология
  Несиелер: 7

  Мақсаты: жер атмосферасын зерттеу, қандай да бір кезеңде атмосфераның орташа сипаттамаларының өзгеру динамикасын зерттеу болып табылады-бірнеше жыл, бірнеше он жыл немесе одан да ұзақ уақыт. Жаһандық климатты, жағдайдың статистикалық жиынтығы ретінде қарастыру. Көп жылдық кезеңдер үшін атмосфера - мұхит - құрлық - криосфера - биосфера жүйесін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ландшафттану
  Несиелер: 3

  Мақсаты: жердің географиялық қабығының құрылымдық бөлігі ретінде табиғи аумақтық кешендерді (немесе геогр. кешендер, геожүйелер) зерттеу. Ландшафт тұжырымдамасын, ландшафтық кешендер мен ландшафтық факторлардың құрылымы мен қасиеттерін көрсету. Ландшафттың негізгі принциптері мен негізгі сұрақтың заңдылықтары және энергия алмасу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Географтарға арналған жаратылыстану
  Несиелер: 3

  Мақсаты: әлемнің табиғи-ғылыми бейнесін және жаратылыстану ғылымының әдістерін көрсету. Табиғат, техника мен технологияларды дамыту туралы адам ұғымындағы оның рөлін ашуға мүмкіндік беретін жаратылыстану жетістіктері мен маңызды идеяларын қарастыру. Қоршаған әлем құбылыстарын түсіндіре білу. Философиялық материализм мен табиғатты диалектикалық түсінудің табиғи-ғылыми іргетасын ашу. Бейнефильмдер, графикалық модельдер, географиялық карталар және жұлдызды аспан карталары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Динамикалық геоморфология
  Несиелер: 3

  Мақсаты: рельеф динамикасын және рельеф түзуші процестерді зерттеу. Рельефтің дамуы мен динамикасын көрсету; морфология, Генезис, даму тарихы мен рельефтің қазіргі заманғы динамикасын картографиялау; қолданбалы міндеттерді шешу; пайдалы қазбаларды іздеу, инженерлік мәселелер. Рельефтің нысандары мен кешендерін сипаттау тереңдік (эндогенді), сондай-ақ сыртқы (экзогенді) күштер мен процестердің әсерінен өзін-өзі дамытуға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты халықаралық, саяси, экономикалық, қоғамдық, ғылыми және мәдени өмірдің кең салаларында әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында жан-жақты байланыстар мен ақпараттық алмасуды жүзеге асыру кезінде жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударманы қамтамасыз етуге қабілетті мамандарды қалыптастыру болып табылады. Аударма пәнінің практикалық міндеттері өзінің аударма қызметіне, сондай-ақ оған сәйкес келетін кәсіби жұмыс аспектілеріне қатысты білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастырудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі В2.2
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің шет тілін меңгерудің В2 алдыңғы қатарлы деңгейіне қол жеткізу. Міндеттер: - өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту; - алдыңғы сатыда қалыптасқан грамматикалық дағдыларды жүйелеу және жетілдіру. - фоножазбаның табиғи дыбысталуында тыңдау дағдыларын қалыптастыру; - оқудың барлық түрлерінің дағдыларын қалыптастыру, берілген оқу стратегиясына сәйкес ақпаратты оқу және алу. әр түрлі жанрлардағы мәтіндерді оқып-үйренген материалға және әлеуметтік-мәдени білімге сүйене отырып.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геоинформатика негіздері 2с
  Несиелер: 3

  Геоинформатика-геоақпараттық жүйелерді ғылыми негіздеу, жобалау, құру, пайдалану және пайдалану, геоақпараттық технологияларды әзірлеу, қолданбалы аспектілер немесе практикалық және геоақпараттық мақсаттар үшін ГАЖ қосымшасы бойынша ғылым, технологиялар және өндірісті�� қызмет. Географияны ақпарат��андырудың негізгі бағыттары. Ғылыми зерттеулерде геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) пайдалану. Табиғи, шаруашылық және әлеуметтік нысандарды компьютерлік модельдеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұрғындар географиясы демография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Мақсаты: халықтың жер шарында орналасу динамикасын, қазіргі санын және ерекшеліктерін зерттеу. Демография, халық және экономика негіздерін, бала тууды, өлім-жітімді сипаттайтын көрсеткіштерді көрсету. Халықтың көші-қонын және олардың географиясын талдау. Этнография және этногеография негіздерін, адам нәсілдерін, халықтың діни құрамын, халықтың әлеуметтік құрамын, Еңбек ресурстарын және оларды пайдалануды, қоныстандыру түрлері мен нысандарын, қоныстандыру сипатын анықтайтын факторларды қарастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Географиялық экология
  Несиелер: 3

  Мақсаты: ғаламдық экологиялық мәселелердің тарихи-географиялық алғышарттарын зерттеу. Адам мен табиғаттың өзара іс-қимыл салдарларының таралуын қарастыру. Жаһандық мәселелерді ашу. Жаһандық проблемалардың жіктелуі. Қоршаған табиғи ортаға антропогендік әсерлердің теріс әсерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гидрология
  Несиелер: 5

  Мақсаты: мұхит, теңіз, көл, су қоймасы, батпақтар, қар жамылғысы, мұздықтар, топырақ және жер асты сулары түрінде ылғалдың жиналуы туралы түсінік беру. Табиғи сулар, олардың атмосферамен және литосферамен өзара әрекеттесуі, сондай-ақ құбылыстар мен процестер зерттеледі, оларда ағып жатқан (булану, қату және т.б.). Барлық түрлері сулары гидросфераның мұхиттарда, теңіздерде, өзендерде.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жер бедері, геологиялық құрылымы, климаты, ішкі сулар, топырақ, табиғи аймақтар, өсімдік және жануарлар әлемі. Қазақстанның географиялық орналасуын, геологиялық және тектоникалық құрылымын, жер бедерінің ерекшеліктерін, климат және климат құрушы процестерді ескере отырып, Қазақстан аумағының 9 физикалық-географиялық ауданға бөлінуін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дүниежүзінің шарауашылық географиясы
  Несиелер: 4

  Мақсаты: әлем шаруашылық байланыстарының ауқымы мен қарқындылығының өсуін зерттеу, планетада болып жатқан геосаяси және геоэкономикалық трансформациялар. Әлемдік шаруашылықтың даму кезеңдері мен пайда болу тарихын көрсету. Қазіргі заманғы әлемдік шаруашылықтың өзара байланысқан кіші жүйелерінің қызмет етуінің әлеуметтік-экономикалық және кеңістіктік аспектілерін ашу. Жаһандану жағдайында әлемдік шаруашылықтың аумақтық ұйымының жалпы принциптері мен заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоглобалистика және геоурбанистика.
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жаһандану үрдістерінің себептері мен тенденциялары, ол тудыратын жаһандық мәселелер, сондай-ақ қалалық жүйелердің кеңістіктік ұйымдастырылуын (жоспарлануын) зерттейтін мәселелер туралы түсінік беру. Адам мен биосфераның осы үдерістердің теріс салдарын шешу жолдарын сипаттау. Урбанизация процесін тереңдету негізінде әртүрлі деңгейдегі қалалық жүйелердің эволюциясын және жұмыс істеуін адам қажеттілігінің әртүрлілігі өзіне тән өсуімен ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық физикалық география
  Несиелер: 5

  Мақсаты: географиялық ландшафтар мен олардың әртүрлі таксономиялық топтастықтарын олардың заттық құрамының жеке ерекшеліктерін, құрылымы мен дамуын және осы ерекшеліктердің жалпыгеографиялық заңдылықтармен тығыз байланысын зерттеу. Жеке құрлықтар, елдер және басқа да физика-географиялық немесе әкімшілік бөлімшелердің табиғатын зерттейтін физико-географиялық елтану көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің лингвомәдени құзыреттілігін қалыптастыру. Мамандық терминдерін, Кәсіби саладағы күрделі синтаксистік құрылымдарды сөйлеуде қолдану дағдыларын үйрету. Мәтіндерді оқуға және түсінуге үйрету, нақты сала бойынша нұсқаулар мамандықтар. Мамандық бойынша радио, теледидар арқылы берілетін ақпаратты тыңдау және түсіну дағдыларын үйрету. Құжаттар мен хабарларды сауатты жазуға және аударуға үйрету. кәсіби сала.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоақпараттық картографиялау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жаңа карталар жасау, карталар бойынша зерттеулерді автоматтандыру үшін ГАЖ-да карталарды пайдалануды автоматтандыру туралы түсінік беру. Деректерді графикалық шығару құрылғыларымен дағдыларды қалыптастыру, бұл Карталарды жобалау және құрастыру процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географиялық зерттеу әдістерінің практикумы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: географиялық зерттеу әдістерін, географиялық ақпаратты талдау тәсілдерін меңгеру нәтижесінде кәсіби зерттеу қызметіне дайындықты қалыптастыру. Ғылыми нәтижелерді әлеуметтік-экономикалық бағалау дағдыларын алу. Ғылыми еңбектің қолжазбасымен жұмыс істеу қабілеті. Ғылыми сөйлеу стилін меңгеру. Электронды және аналогты аспаптар мен жабдықтар, компьютерлік бағдарламалар, статистикалық, библиографиялық көздер, тақырыптық, кешенді және синтетикалық карталар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: жер бетінің табиғи ландшафттарын, планетарлық (белдік-аймақтық) заңдылықтарды және олардың пайда болуы, дамуы мен таралуының жергілікті шарттарын зерттеу. Материктер мен мұхиттарды ірі табиғи-аумақтық кешендер ретінде көрсету, олардың қалыптасуы мен дамуының географиялық заңдылықтары, кешенді сипаттама принциптері. Материктер мен мұхиттарды физика-географиялық аудандастыру принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дүниежүзінің табиғат ресурстарын шаруашылық бағалау
  Несиелер: 4

  Мақсаты: әлемнің әртүрлі табиғи ресурстарын қалыптастыру, орналастыру және пайдалану ерекшеліктеріне әсер ететін негізгі факторларды көрсету. Табиғи ресурстардың жіктелуін, олардың әлемнің қазіргі заманғы өнеркәсіптік кешендерін қалыптастырудағы және дамытудағы маңызын зерттеу. Әлем өңірлерінің табиғи-ресурстық әлеуетін талдау. Аумақтың табиғи-ресурстық әлеуетін пайдалану тиімділігін арттыру жолдары мен даму перспективаларын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географиялық зерттеулердің әдістері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: гипотезаларды салыстыру және тексеру мақсатында алғашқы статистикалық деректерді жинау және өңдеу әдістерін меңгеру. Географиядағы модельдеудің негізгі принциптерін меңгеру. Негізгі далалық зерттеулер дағдылары. Географияда сандық әдістерді қолдану. Географиялық зерттеулердің алынған нәтижелерін көрнекі бейнелеу тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси география және геосаясат
  Несиелер: 5

  Мақсаты: мемлекетаралық және этникааралық аумақтық межелеу, саяси-әкімшілік құрылым және саяси федерализм, Астана мен "периферия" арасындағы өзара қарым-қатынас, сайлау науқаны кезінде саяси күштерді орналастыру мәселелерін зерттейтін пән туралы түсінік беру (электоралды география) және т. б. Географиялық факторларды барынша есепке алуға негізделген мемлекеттік сыртқы саясаттың теориясы мен тәжірибесін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі/
  Несиелер: 3

  Мақсаты – студенттердің жеке қасиеттерін дамытумен, оқытылатын тілдің ел мәдениетін білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен Кәсіби-бағытталған шетел тілдесуге үйрету. Кәсіби, ғылыми, қоғамдық-саяси қарым-қатынас саласында ауызша және жазбаша сөйлеудің ерекшеліктерін жүзеге асыру;, әлеуметтік-лингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық және коммуникативтік аспектілер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қалалар географиясы және қалалық жоспарлау
  Несиелер: 3

  Мақсаты: қала мәселелерін және олардың жүйелерін талдаудың әдіснамалық мәселелерін, сондай-ақ қалалық жоспарлауды зерттеу болып табылады. Қалалық қоныстардың морфологиясын, эволюциясын, жіктелуін және олардың қоршаған ортамен және қоғаммен байланысын көрсету. Құрылыс және әлеуметтік аспектілерді ескере отырып, жерді пайдалануды жоспарлау дағдыларын қалыптастыру. Қалалық жоспарлаудың қоршаған табиғи ортамен және экономикалық-географиялық жағдаймен байланысын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Географиялық экспертиза (сараптама)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: сараптамалық жұмыс пен экологиялық жобалаудың негізгі дағдылары туралы түсінік беру. Шаруашылық қызметті экологиялық негіздеу бойынша тапсырмаларды орындау процесін ашу, объектілердің қоршаған ортаға әсерін бағалау әдістерін дұрыс қолдана білу. Әртүрлі шаруашылық іс-шаралар мен объектілердің қоршаған ортаға және адамның тіршілік ету ортасына әсерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Географиялық зертеудегі инструменталды әдістер
  Несиелер: 5

  Мақсаты: географиядағы аспаптық зерттеу әдістері туралы түсінік беру. Аспаптық әдістерді және геоморфологиялық түсірулер мен бақылауларды ұйымдастыруды көрсету. Метеорологиялық бақылаулардың стандартты кешені мен аспаптық әдістерін үйрену. Биогеографиялық байқауларда зерттеу құралдарын қолдана білу. Қоршаған ортаның ластануын бақылаудың визуалды және аспаптық әдістерін жүргізе білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дүниежүзінің шаруашылық географиясы 6 сем
  Несиелер: 3

  Мақсаты: әлем шаруашылық байланыстарының ауқымы мен қарқындылығының өсуін зерттеу, планетада болып жатқан геосаяси және геоэкономикалық трансформациялар. Әлемдік шаруашылықтың даму кезеңдері мен пайда болу тарихын көрсету. Қазіргі заманғы әлемдік шаруашылықтың өзара байланысқан кіші жүйелерінің қызмет етуінің әлеуметтік-экономикалық және кеңістіктік аспектілерін ашу. Жаһандану жағдайында әлемдік шаруашылықтың аумақтық ұйымының жалпы принциптері мен заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дүниежүзінің табиғи ресурстарын шаруашылық бағалау 6 сем
  Несиелер: 3

  Мақсаты: әлемнің әртүрлі табиғи ресурстарын қалыптастыру, орналастыру және пайдалану ерекшеліктеріне әсер ететін негізгі факторларды көрсету. Табиғи ресурстардың жіктелуін, олардың әлемнің қазіргі заманғы өнеркәсіптік кешендерін қалыптастырудағы және дамытудағы маңызын зерттеу. Әлем өңірлерінің табиғи-ресурстық әлеуетін талдау. Аумақтың табиғи-ресурстық әлеуетін пайдалану тиімділігін арттыру жолдары мен даму перспективаларын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық географиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: әлемдік шаруашылықтың азық-түлік проблемасын шешудегі ауыл шаруашылығының рөлін зерттеу. Әлем елдерінде ауыл шаруашылығы саласының әлеуметтік жағдайларының, техникалық деңгейінің, құрылымының және ұйымдастырудың ерекшеліктерін қарастыру. Ғылыми-техникалық революцияның ауыл шаруашылығы тиімділігінің өсуіне әсерін көрсету. Экологиялық таза өнім алуды, Ауыл шаруашылығын дамытудың табиғи-ресурстық әлеуетін, оны жеке географиялық аймақтар, аймақтар мен елдер бойынша саралауды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биогеография топырақтану негіздерімен
  Несиелер: 3

  Мақсаты: БиоСфера, зат айналымы, тірі ағзалар, олардың жіктелуі мен жүйеленуін зерттеу. Климаттық, биотикалық және антропогендік факторларды, биоценозды, биотаны, биогеоценозды, фацияны көрсету. Жануарлар мен өсімдіктердің таралу аймақтары мен орталықтарын қарастыру. Космополиттер және эндемиктер. Қазіргі заманғы фауна мен флораның пайда болуын, органикалық әлемнің дамуының негізгі кезеңдерін, ендік және тік белдікті ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғи ресурстарының аумақтық үйлесімі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Табиғи ресурстардың барлық түрлерінің нақты аумақта орналасу заңдылықтарын ашу. ТРАҮ үшін шынайы құндылық пен идеалды құндылықты анықтау дағдыларын қалыптастыру. Негізгі мемлекеттердің тарихи дамуында және қазіргі экономикалық және геосаяси ықпалында әлемнің жекелеген өңірлерінің ТРАҮ мәнін зерделеуде себеп-салдарлық байланыстарды пайдалануды үйрету. Тақырыптық карталар және интернет-ресурстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаратылыстану негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: жаратылыстану-ғылыми дүниетанымның негіздері туралы түсінік беру. Материяның әртүрлі түрлерін көрсету. Қозғалыс формаларын қамтитын жалпы сипаттағы табиғат құбылыстарының заңды байланысын ашу. Табиғи құбылыстарға тұтас материалистік көзқарасты қалыптастыру. Әлемнің табиғи ғылыми бейнесін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: географиялық білім беруді өткізу үшін педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Түсініктерді, географиялық заңдылықтар мен құбылыстарды зерттеудің озық формалары мен әдістерін пайдалану дағдыларын дамыту. Қазіргі дидактикалық құралдармен және оқыту құралдарымен, түсіндірмелі және терминологиялық сөздіктермен, географиядан анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істей білу. География бойынша жаңа оқулықтар мен бағдарламалар, ҚР БҒМ құжаттары, рөлдік ойындар, интерактивті тақта, ДК, интернет ресурстар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • География мен медицинаның өзара байланысын оқыту
  Несиелер: 5

  Мақсаты: тұрғындардың денсаулығына олардың құрамдас бөліктерінің жиынтық әсерін анықтау үшін аумақтық жүйелерді зерттеу; аурулардың алдын алу және емдеу бойынша іс-шараларды әзірлеу үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету. Болашақта халықтың денсаулық деңгейін төмендетуге әкелуі мүмкін жағдайларды болдырмау үшін медициналық-географиялық болжамдарды қарастыру. Мамандандырылған медициналық-географиялық карталар мен атластарды қолдана білу. Тақырыптық статистикалық және картографиялық материалдар, электрондық ресурстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Батыс Қазақстан физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - табиғи компоненттерді: рельеф, геологиялық құрылым, климат, ішкі су, топырақ, табиғи аймақтар, өсімдіктер мен жануарлар әлемін зерттеу. Батыс Қазақстанның табиғи ортасының алуан түрлілігін көрсету, оның ішінде аймақ табиғатындағы өзгерістерді көрсету. Студенттердің Қазақстанның физикалық географиясындағы географиялық заңдардың қалыптасуын ашу. Батыс Қазақстанның табиғи ортасының алуан түрлілігін көрсету, оның ішінде аймақ табиғатындағы өзгерістерді көрсету. Студенттердің Қазақстанның физикалық географиясындағы географиялық заңдардың қалыптасуын ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтық экономика
  Несиелер: 7

  Мақсаты: өңірдің аумағын, оның табиғи-ресурстық әлеуетін, экономикасын, оның құрылымдық қайта құру, еңбек ресурстарын зерттеу. Экономиканы табиғи орта мен халықты географиялық зерттеумен қатар Географиялық зерттеулер кешенінде қажетті буын ретінде зерттеу. Өндірістік күштердің орналасуын және өңірлердің экономикасын ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық география
  Несиелер: 5

  Мақсаты: медициналық-географиялық зерттеулер жүргізуге, салауатты өмір салтын насихаттауға, өңірдің денсаулық сақтау жүйесін оңтайландыру бойынша жобалық қызметке дайындықты қалыптастырады. Медициналық географияның табиғи, әлеуметтік және экономикалық жағдайлармен себеп-салдарлық байланысын пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Аудандардың медициналық-географиялық сипаттамасын құру, әр түрлі аймақтардағы халықтың әртүрлі аурушаңдығының негізгі заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жергілікті жердің географиясын оқыту
  Несиелер: 5

  Мақсаты: БҚО географиясын зерттеу географиялық білім беру үдерісінде өлкетану және патриоттық тәрбие беру дағдыларын қалыптастырады. Бұл ретте БҚО шекарасының ұзақтығы мен сипатын талдау қабілеті дамиды. Материалдағы БҚО дағдылары қалыптасады зерттеу ерекшеліктері қоныстану және шаруашылық игеру, БҚО, табиғи БҚО ресурстарымен қамтамасыз ету және жағдайы. Демографиялық әлеуетті, халық құрылымындағы негізгі аумақтық айырмашылықтарды сипаттау үшін статистикалық материал пайдаланылады. БҚО ауыл шаруашылығы және өнеркәсіпті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Tабиғат ресурстары географиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: табиғи ресурстардың географиясы табиғи ресурстардың жеке түрлері мен аумақтық үйлесімдерінің орналасуын және құрылымын, оларды экономикалық бағалау мен ұтымды шаруашылық пайдалану мәселелерін талдау қабілетін қалыптастырады. Табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны қорғау мен молайтудың географиялық аспектілерін, адамзаттың ресурстармен қамтамасыз ету проблемаларын зерделеуге байланысты Г. п. р. мәнін түсіну. Географиялық тақырыптық карталарды және статистикалық деректерді пайдалану құралы ретінде құзыреттілігі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Қазақстан Республикасының мысалында ірі индустриалды – ауыл шаруашылығы аймағын кешенді зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Энергетика, отын, металлургия, машина жасау және химия өнеркәсібі орталықтарының қызметін талдауға дайындықты қалыптастыру. Экономикалық Аудан туралы түсінік беру. экономикалық-географиялық аудандастыру әдістері мен әдістері. Өлкетану жұмыстарын жүргізуге, білім беру қызметінде материалда патриоттық тәрбиені пайдалануға дайындығын қалыптастыру. ҚР экономикалық-географиялық сипаттамасы. Статистикалық, картографиялық және электрондық ақпарат көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкономика негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: сыртқы саяси мақсаттарға, әлемдік немесе өңірлік қуатты экономикалық жолмен қол жеткізуді қамтамасыз ететін мемлекеттің экономикалық қуаты туралы түсінік беру. Мемлекеттік және аймақтық білім беру үрдістерін көрсету. Нақты халықаралық құрылымдар — экономикалық, қаржылық және интеграциялық бірлестіктер, трансұлттық корпорациялар, еурорегионо, еркін экономикалық аймақтар, сондай-ақ геосаяси субъектілер ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп географиясының ғылыми негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: білім беру қызметінде мектеп географиясының мазмұны мен құрылымын, географиялық білім беру стандартын, мектеп курсы құрылған географиялық ғылымның негізгі заңдарын, теориялары мен гипотезаларын, мектептегі географияны зерттеу әдістемесінің ерекшеліктерін пайдалануға дайын болу. Жалпы географиялық фонда Қазақстандағы мектеп географиясының ғылыми мазмұнын, оқушылардың географиялық ойлауын қалыптастыруда және оларды география тілімен таныстыруда қолдана білу. Мектеп географиясы бойынша бағдарламалар мен оқулықтар, ҚР БҒМ құжаттары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүние жүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 7

  Мақсаты: әлемнің қазіргі саяси картасын, мемлекеттік құрылысты қалыптастырудың негізгі кезеңдерін зерделеу (басқару нысандары және әкімшілік бөлу). Әлемнің табиғи ресурстарының географиясын ашу. Әлем елдерінің алуан түрлілігін көрсету, Елдер топтастығы мен типологиясын көрсету. Саяси Географияны, экономикалық-географиялық және геосаяси жағдайды қарастыру. Халықаралық экономикалық және саяси ұйымдар мен одақтар туралы негізгі мәліметтерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Мақсаты-білім алушылардың шет тілді коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, ағылшын тілінде жазу дағдыларын жетілдіру. Белгілі тілдік материалда құрылған мәтіндерді түсіну, тұрмыстық өзара әрекеттесудің типтік жағдайларында қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру. Шет тілінде жазбаша түрде оқиғаларды, сезімдерді, ниеттерді және т.б. сипаттай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: ауызша және жазбаша түрдегі іскерлік қарым-қатынас негіздері туралы түсінік беру. Танысу, телефонмен сөйлесу, билетке тапсырыс беру және қонақүйдегі, банктегі номерге тапсырыс беру, фирмаға қарау және танысу, шартты талқылау және қол қою, іскерлік хат-хабар сияқты типтік жағдайларды қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығының географиясы және агроөнеркәсіптік кешен
  Несиелер: 3

  Мақсаты: әлемдік азық-түлік шаруашылығының міндеттерін шешуде әлемдік агроөнеркәсіп кешенінің рөлін зерттеу. Әр түрлі елдерде әлеуметтік жағдайлардың ерекшеліктерін, техникалық деңгейін, құрылымын және саланың ұйымдастырылуын зерттеу дағдыларын дамыту. Әлемдік агроөнеркәсіп кешенін дамытудың табиғи-ресурстық әлеуеті, оны жеке географиялық аймақтар, өңірлер мен елдер бойынша саралау туралы түсінік алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ТМД географиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: ТМД географияларымен ынтымақтастық үшін қажетті ақпараттық және коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. Проблемаларды талдау және оларды тиімді шешу қабілетін дамыту. Экология және экономика мәселелерін зерттеу. Экономикалық міндеттерді шешуде, табиғатты қорғауда, ТМД елдерінің табиғи ресурстарын тиімді пайдалануда географияның маңызын ашу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп өндірісін территориялық ұымдастыру
  Несиелер: 3

  Мақсаты: өнеркәсіптік өндіріс құрылымын талдау дағдыларын қалыптастыру және оның даму ерекшеліктері. Өнеркәсіптік өндіріс пен табиғи орта арасындағы өзара қарым-қатынасты, өнеркәсіптік өндірістің салаларға бөлінуін көрсетеді. Зерттеу үшін өнеркәсіптік өндіріс салалары арасындағы технологиялық байланыстарды қолдана білу өндірістік өндірісті аумақтық ұйымдастыру. Өндірістік-аумақтық байланыстарын ескере отырып, өнеркәсіп кәсіпорындарын орналастыру бойынша үдерістер мен іс-қимылдар жиынтығын қарастыра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық өнеркәсібінің географиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің агроазық ресурстарды тиімді пайдалануды басқару, қоршаған ортаны қорғау, ауыл шаруашылығы өндірісін тиімді орналастыру саласындағы құзыреттіліктерін қалыптастыру. Ауыл шаруашылығы мен табиғи орта арасындағы қарым-қатынасты талдай білу. Ауыл шаруашылығы салалары арасындағы технологиялық байланыстарды ашу. Статистика, тақырыптық карталар, И. Тюнен үлгісі, гербар материалы, интернет ресурстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көлік географиясы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: көлік пен тасымалдың аумақтық орналасуын, оның заңдылықтарын, елдер мен аудандардың аумақтық-шаруашылық кешендерінің құрамындағы көліктің даму шарттары мен ерекшеліктерін зерделеу. Халықаралық және ауданаралық географиялық еңбек бөлінісіндегі көліктің рөлін ашу. Тасымалдау қашықтығын аумақтық еңбек бөлінісінің қарқындылық көрсеткіші ретінде сипаттау. Жүк массасының құрамы өзгеруінің құрылымы мен үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазіргі қоғамның әлеуметтік-гуманитарлық даму заңдарын түсіну, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби қарым-қатынас жасай білу, өмір бойы өзін-өзі дамыту және өз бетімен білім алу дағдыларына ие болу.

 • Код ON2

  Кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, зерделенетін саланың алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген мәселелерді шешу және дәлелдерді қалыптастыру.

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты тез табу, өңдеу және талдау жасай алады.

 • Код ON4

  Экономикалық, құқықтық білім негіздерін, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуын пайдалану, төтенше жағдайлар кезінде қорғау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON5

  Әр түрлі физика және экономикалық, географиялық құбылыстар мен процестердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде құрастырылатын аумақтың географиялық бейнесін құру дағдысының болуы.

 • Код ON6

  Географиялық қабықтың қызмет ету заңдылықтарын түсіну, уақыт пен кеңістікте оның бөліктерінің өзара әрекеттесуін талдай білу.

 • Код ON7

  Қазіргі демографиялық, экологиялық және геосаяси мәселелерді анықтау және талдау.

 • Код ON8

  Білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру технологиясын және географиялық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON9

  Қазақстанның табиғи ерекшеліктерін, минералды-ресурстық, әлеуметтік-демографиялық, өндірістік-экономикалық әлеуетін талдау.

 • Код ON10

  Географиялық аймақтар мен экономика салаларының әртүрлі табиғи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларындағы өмір мен шаруашылық қызметінің ерекшеліктері туралы білімді практикада қолдану және түсіну.

 • Код ON11

  Кәсіби қызметте туындайтын міндеттерді шешу үшін ғылыми әдістерді қолдану.

 • Код ON12

  Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, ұжымда жұмыс істеу қабілеті.

Top